HR reč

Gradi da bi vodio!

Lego Serious Play metodologija je kreirana kao odgovor na veoma važan izazov sa kojim se LEGO grupa susrela sredinom devedesetih godina. Izazov je prepoznat u video igricama koje su u potpunosti promenile način na koji […]

HR reč

HR biznis su ljudi!

Upoznavanje talenata ulaskom u digitalno U doba digitalnih transformacija, uloga ljudskih resursa se dramatično menja. Ono je promenilo našu perspektivu u učenju, razvoju, kao i u celokupnom korišćenju ljudskog potencijala. Ipak, nije se tu zaustavilo […]