Agile Coaching Retreat event 2020 Dan 1

Agile Coaching Retreat se održava u organizaciji Scrum Alliance od 2011.godine i do sada je imao ogroman uticaj na razvoj agilnog koučinga i Agile koučing mindseta.

Ove godine, Agile Coaching Retreat se održava ONLINE i ima drugačiju svrhu: da podrži neke regione koji su imali manje prilika da rade na organizaciji Agile Coaching događaja. Ovo je definitivno još jedan sjajan korak da cela Agilna zajednica raste.

Kako je zamišljen ovaj globalni event?

Organizatori su više nego simbolično poslali poruku Agilnom svetu: 5, 4, 3, 2, 1.

Pet dana, četiri bloka dnevno, tri sati trajanja bloka, na dva jezika, jedan svet.

Konferencija pokriva istok (od Australije do Indije), Evropu, Severnu i Južnu Ameriku.

Svaki dan konferencije će imati različitu temu koju će obrađivati najveća imena u svetu Agile koučinga.

Ponedeljak je bio posvećen profesionalnom koučingu, kao jednoj od ključnih kompetenci agilnog kouča. Predavanja su fokusirana na koučing veštine, alate, kao i mindset potreban da se radi koučing 1:1.

  • Prvi trosatni blok prvog dana počeo je u 05:00h po srednje evropskom vremenu, u takozvanoj APAC grupi. Počeo je pozdravnim govorom i predavanjem „Kanban je koučing“ predavača Sally Sloley. Zatim se učesnicima obratio Mohsin Shahzad i govorio o „moćnoj konverzaciji“ u koučingu. Na kraju ovog bloka upoznali smo jedan sjajan alat za lični razvoj, „Personal agility“ koji je prezentovala Janani Liyanage.
  • Drugi, evropski blok je počeo u 10:00, pozdravnim govorom i predavanjem Kirsten Dierolf.

Ona je pričala o koučingu kao fundamentalnoj veštini za agilni način rada. Imali smo priliku da čujemo kako struktuirati koučing sesiju, kako formulisati koučing pitanja, kao i neke najbolje koučing prakse. Pokazala je kako možemo koristiti koučing u radu sa liderima,  svakodnevnoj komunikaciji, timskim sastancima, rešavanju konflikata i sl.

Sledeći govornik u evropskom bloku bila je Kim Morgan, koja je govorila o transformacionim promenama i kako podstaći promenu kod drugih. Ona je zajedno sa učesnicima istražila faktore koji vode transformaciju učenja, kao i nesvesne barijere koje zaustavljaju promene. Takođe, obradila je ulogu kouča u kreiranju sigurnog okruženja u kome koučing daje maksimalni učinak, ali i šta raditi kako bi ta promena trajala.

Troy Yorke se bavio osnovnim alatima koji neutralizuju strah i otpor i kako uspostaviti čist i fluidan stav kouča. Takođe je sa učesnicima podelio neke jednostavne tehnike kako usidriti snagu klijenta u svakom trenutku koučing razgovora. Troy je bio poslednji govornik na evropskom delu događaja prvog dana.

  • Treći, severno-američki deo ovog događaja počeo je u 18h po srednje evropskom vremenu.

Blok je počeo predavanjem Boba Galena, koji je govorio o razlikama koučinga sa liderom i timskog koučinga. On je u svom dugogodišnjem radu primetio nekoliko anti-šablona kod koučeva:

  • Često pretpostavljaju i govore liderima šta da rade
  • Marginalizuju osećanja lidera i njihov otpor promenama
  • Često im nedostaje kredibilitet i iskustvo rada u organizacijama

Sledeća je govorila Sinead Condon, na temu ubrzanja posla u budućnosti. Korona virus je nagnao biznis lidere da preispitaju svoje biznis modele i da ih prilagode novonastaloj situaciji. Lideri moraju sada da prihvate novu normalu.

Poslednji govornik prvog dana bio je Mike Hamman, koji je preneo svoja iskustva iz koučinga sa izvršnim direktorima i govorio o tome kako koristiti Agilni pristup u radu sa izvršnim direktorima, koliko se razlikuje executive koučing od klasičnog koučinga i kako ova vrsta koučinga može pomoći liderima da postanu nosioci agilne transformacije.

  • Četvrti blok ovog sjajnog online događaja je počeo u 21h po srednje evropskom vremenu i svojim predavanjima pokrio je oblast Južne Amerike, tj. španskog govornog područja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*