Stvaranje elastične organizacije™ – tektonska promena u liderstvu

Nemojmo se zavaravati, vođenje posla u današnjem svetu je veoma kompleksan zadatak. Stopa promene je eksponencijalna i u budućnosti se može samo još više ubrzati. Svet u kome poslujemo je složen i pun nepoznanica, onih koje očekujemo, ali i onih koje ne. Još uvek se izvlačimo iz pandemije COVID-19, a sada se i bavimo ruskom invazijom na Ukrajinu koja ima globalni uticaj, npr. cena goriva i struje vrtoglavo raste. Dodajte u tu mešavinu izazove globalnog lanca snabdevanja, globalno zagrevanje, ekstremizam, nacionalizam, itd. i dobićete savršenu oluju neizvesnosti kroz koju lideri treba da vode svoje organizacije.

Da bi bile uspešne u ovom svetu, organizacije treba da predvide promene i da se prilagođavaju, uče i u svemu budu brze i efikasne. One se ne suočavaju samo sa već pomenutim izazovima, u većini organizacija se takođe suočavaju sa upotrebom zastarelih tehnika upravljanja, sve većim nedostatkom talenata, prekinutim lancima vrednosti, nefleksibilnim operativnim modelima, itd. Pre 30 godina je menadžment izgledao dosta drugačije, kada je i svet u kome smo radili bio drugačije mesto.

Osetili smo sve veći broj novih načina rada koji su definitivno pomogli u modernizaciji menadžerskih praksi. Treba samo uzeti u obzir koliko je organizacija prihvatilo agilni pristup da bismo shvatili da pokušavamo kroz ove nove načine da održimo korak sa tempom promena. Međutim, postoje izazovi, uključujući i dalje verovanje da postoji model koji odgovara svima za organizovanje rada u organizaciji; i dalje je prisutno razmišljanje da nam iskustva iz prošlosti mogu biti od koristi za rešavanje izazova sadašnjice; prihvatanje ERP sistema koji ograničavaju našu sposobnost da budemo fleksibilni; verovanje da je automatizacija lek za uspeh itd.

Dakle, kako da rešimo ove izazove u ovom veoma složenom svetu? Mnogo sam čitao i istraživao i nisam mogao da pronađem holistička rešenja koja bi adekvatno rešila izazove sa kojima se suočavam. Tako sam, zajedno sa svojim kolegama u Be Agile-u, razvio The Elastic Organisation™ okvir razmišljanja.

Najkraće moguće rečeno, The Elastic Organisation™ omogućava organizaciji da izgradi čvrstu strukturu dizajniranu da isporuči optimalnu vrednost svojim klijentima, zainteresovanim stranama, zaposlenima i zajednici. Iako je ova struktura dovoljno čvrsta da izdrži rigoroznost rada u ovom složenom svetu, ona je takođe dovoljno fleksibilna da sa sigurnošću odgovori na sve značajne izazove sa kojima će se organizacija susresti, kao što je COVID-19.

Dakle – evo nekih od komponenata koje čine The Elastic Organisation™:

1. Duboko razumete tržišta i segmente kupaca na kojima želite da poslujete, a zatim razvijajte i nudite proizvode i usluge koji zadovoljavaju želje i potrebe vaših kupaca bolje od konkurencije;

2. Umesto da razmišljate o organizacionoj strukturi, počnite da razmišljate o strukturi vrednosti. Dizajnirajte svoju organizaciju tako da pruži vrednost vašim klijentima, zainteresovanim stranama, zaposlenima i zajednici. Ovde vidimo tri ključna nivoa strukture vrednosti:

a. Strateški tokovi vrednosti npr. novi proizvodi, nova tržišta itd,

b. Operativni tokovi vrednosti npr. pozivni centri, lanac snabdevanja itd.

c. Dodatni tokovi vrednosti npr. finansije, HR, nabavka itd.

Jedan od ključnih aspekata kada se razmatraju ovi različiti nivoi je da će oni, u većini slučajeva, biti međusobno povezani sinergijama i zavisnostima. Ključna ideja koja stoji iza The Elastic Organisation™ je da morate osigurati dovoljan nivo fleksibilnosti unutar vaše strukture kako bi se optimalno zadovoljile vaše strateške, operativne i dodatne potrebe. Kruti načini na koje smo u prošlosti razvijali organizacionu strukturu se moraju zameniti stavkama koje možemo da modifikujemo po potrebi.

Ove stavke će možda morati da se modifikuju iz više razloga, jedan od njih je ako orgaizacija dobije izuzetno veliki zadatak; organizacija koja se suočava sa spoljnom pretnjom, npr. pandemija, sajber napad, itd. Primenom ovog pristupa, organizacija može brzo da prilagodi strukturu vrednosti kako bi optimalno iskoristila mogućnosti ili uspela da se odupre preprekama.

3. Uverite se da u potpunosti razumete koje sposobnosti su vam potrebne da biste sada radili optimalno, kao i da biste postigli svoju buduću strategiju. Previše organizacija postavlja strategiju a ne vrši detaljnu analizu sposobnosti koje će im biti potrebne da bi tu strategiju ostvarile. Ove sposobnosti uglavnom uključuju tehnologiju, talenat, nabavku, logistiku, infrastrukturu, ekosisteme –  i još dosta drugih.

Odličan način da budete sigurni da imate ove sposobnosti je da uradite „back-casting“. Većina organizacija će uraditi predviđanje tako što će sagledati svoju trenutnu osnovnu liniju, a zatim predvideti šta im je potrebno za 12, 24, 36, 48 meseci. U backcastingu, počinjete od svog krajnjeg cilja – svoje strategije – i određujete šta će vam biti potrebno da biste postigli ovu strategiju u tom trenutku. Zatim se vraćate godinu dana unazad od krajnjeg cilja i analizirate koje sposobnosti će vam trebati 12 meseci pre nego što ostvarite svoju viziju, a zatim ponavljate i analizirate koje sposobnosti će vam trebati 24 meseca ranije, i tako dalje dok se ne vratite na trenutnu osnovnu liniju. Ovaj metod vam daje mnogo veće šanse da budite sigurni da imate sposobnosti da ostvarite svoju strategiju – čak vam ukazuje da li je vaša strategija previše ili nedovoljno agresivna.

4. Shvatite da ne postoji samo jedan način da isplanirate svoju organizaciju. Istorijski gledano, većina organizacija bira jedan model dizajna organizacije koji će koristiti – bilo da je zasnovan na segmentima kupaca, proizvodima, geografiji, itd. – a zatim isplanira celu organizaciju koristeći taj model – većinu vremena, sa veoma hijerarhijskom strukturom gde sve glavne odluke donose menadžeri.

Elastic Organisation™ nalaže da će različiti delovi iste organizacije zahtevati različite pristupe dizajnu organizacije i da treba primeniti idealan dizajn za svaki deo poslovanja. Možda ćete otkriti da bi odeljenja za IT i razvoj proizvoda imala koristi od agilnog pristupa planiranju organizacije, dok bi za odeljenja za operacije i pozivni centar lean pristup verovatno bio adekvatniji.

Jedna od najvećih prepreka u oblasti planiranja organizacije su ERP sistemi u koje su organizacije mnogo investirale. Pogledajmo HR ERP sistem – kao što bismo mogli očekivati, ovi sistemi skoro prisiljavaju organizaciju na tradicionalnu hijerarhijsku strukturu kako bi podstakli odobrenja, centre troškova, itd. Ovo generalno dovodi do toga da organizacija mora da vodi dizajn administrativne organizacije koji se uklapa u ERP sistem, a zatim i dizajn „virtuelne“ organizacije koji je dizajniran tako da optimalno isporučuje vrednost.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*