Agile Coaching Retreat event 2020 Dan 4

Današnja tema ACR 2020 je uvek interesantna za koučeve, Psihologija koučinga. Kako voditi svog klijenta u sigurnom okruženju koje mu pruža koučing. Radilo se na unutrašnjoj motivaciji i kako anksioznost i stres utiče na odnose u koučingu. Takođe, pričalo se o tome kako ponovo izgraditi poverenje u organizaciji.

Četvrto jutro za redom bilo je vredno ustajanja, jer nas je čekala sjajna tema koja se prožimala kroz sve pore današnjih predavanja.

Tačno u 05:00h, počela je APAC trosatni blok, koji je otvorio Tze Chin Tang, koji je pričao o popularnosti koučinga, kako life, tako i biznis koučinga. Kakav je mindset potreban za kouča, kako da započne i kako da produbi svoje znanje u oblasti koučinga.

Sledeći govornik je bio Mike Mallete, koji je prvo obradio najpopularniju literaturu iz oblasti agilnog koučinga, a potom pozvao sve učesnike da podele svoja iskustva.

Veoma kompleksnu oblast etike agilnog koučinga obradio je Shane Hastie, koji je prezentovao nove ideje oko kodeksa ponašanja agilnih koučeva, i pozvao učesnike da se aktivno uključe u kreiranju ovog izuzetno važnog dokumenta.

Evropski trosatni blok počeo je Ted Bradshaw, koji je pričao o temi koja je danas veoma aktuelna, o anksioznosti. Naučili smo šta je anskioznost, zašto postajemo anskiozni u nekim određenim situacijama, a u nekim drugim ne. I najvažnije, učesnici radionice dobili su praktične alate kako da se bore protiv anksioznosti i što je važnije kako da je umanje na samom početku.

Sledeći predavač bio je Joseph Pelrine, koji je učesnicima prezentovao koncept timske inteligencije i performansa, kako se psihološka sigurnost uklapa u veći koncept organizacije, korisne psihološke alate i tehnike koje pomažu timovima da unaprede zajednički rad.

Za sam kraj evropskog bloka, učesnici ACR 2020 imali su priliku da se upoznaju sa konceptom Pozitivnog Egzistencijalnog Koučinga. Svoj rad na ovu temu, kao i dostignuća prezentovao je sjajni Yannick Jacob. On je nesebično podelio alate i svoja iskustva u korišćenju ovog interesantnog koncepta koučinga.

U 18:00h počeo je severno-američki blok posvećen psihologiji u koučingu. Prvi se obratio iskusni Michael K Sahota, koji je održao radionicu posvećenu psihološkoj bezbednosti timova u radu sa agilnim koučem. Pojasnio je najnovija istraživanja iz oblasti neuro-psihologije kako bi bolje razumeli lični nivo sigurnosti, ali i kako raditi sa drugima u okviru organizacije.

Koliko su priče moćne, kako učimo kroz priče, kako pamtimo kroz priče i kako se vezujemo za priče sa nama je podelio Henry Dittmer. On nam je pokazao kako da iskoristimo sopstvene priče i ponovo ih iskoristimo za kreiranje nekih novih ishoda.

Na samom kraju današnjeg bloka predavanja, Lyssa Adkins je demonstrirala na sjajan način kako da radimo kada smo „trigerovani“ (uznemireni ili besni). Svi posedujemo trigere, a Lyssa se fokusirala na trigere u agilnom kontekstu koje je kompleksnije zbog same filozofije agilnog mindseta, naviknutog na promene i nesigurnost.

Kao i prethodnih večeri, trosatni blok namenjen Latinskoj Americi, počeo je u 22:00h i bio je posvećen učesnicima sa španskog govornog područja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*