HR

Na izvoru HR inovacija

Tijana, koja je vaša uloga u PepsiCo kompaniji i koje su vaše odgovornosti? Ja sam senior menadžer za ljudske resurse za zapadni Balkan, Baltik i naš biznis za franšize u Centralnoj Evropi i širem Balkanu. […]