Intervju Ana Minić

Zaljubila se u svet obuke i razvoja pre više od 25 godina, kada je počela svoje studije na Filozofskom fakultetu, na katedri za andragogiju ( edukacija odraslih) a ova ljubav i dalje nastavlja da raste. Sada se već smatra bankarom nakon više od 15 godina rada u ovoj industriji. Veruje u promene i razvoj ljudi, ali u balans između privatnog i poslovnog, čemu kao majka troje dece uvek teži.

Gdjo. Minić, recite mi nešto o vašoj ulozi u banci Intesa

Mislim da moja pozicija direktora treninga i razvoja zaposlenih u Banca Intesa Beograd pokriva najlepši deo HR funkcije. Uvek uživam u zadovoljstvu koje nam donosi umetnost razvoja ljudi,bez obzira da li govorimo o treninzima za diplomce koji nam se pridružuju sa fakulteta ( kao učesnici našeg Intesa Junior programa) ili o organizaciji aktivnosti za naše talente iz Menadžerskog talent programa u kome naši najiskusniji menadžeri pokazuju veliku želju za znanjem i učenjem bez obzira na ogromno iskustvo koje nesumnjivo poseduju.

Takodje, kada se naš tim za obuku i razvoj zaposlenih osvrne iza sebe, nije postojao ni jedan važan projekat ili inicijativa u banci a u kojoj nismo bili integralan i veoma važan deo.

Stalno iznova pronalazim nove razloge da budem ponosna na zaposlene u našem timu za obuku i razvoj zaposlenih, koji čine čine vrhunski profesionalci koji dolaze većinom iz bankarske profesije. Oni su zamenili različite delove bankarskog posla sa novim ulogama u Ljudskim Resursima i u ovoj oblasti napreduju svakog dana.Postali su pravi zaljubljenici sveta treninga i razvoja.Svi oni stalno i nesebično dele svoja bogata iskustva sa kolegama na seminarima i drugim edukativnim aktivnostima.

Ljudski razvoj je neprestani kontinuum istraživanja beskrajnih ljudskih potencijala.Šta je vaše mišljenje?

Iskreno govoreći, reči kao što su beskrajne ljudske mogućnosti na prvi pogled zvuče previše utopistički. Iza svakog razvoja prvenstveno stoje jasna usmerenja prema opipljivim ciljevima, mnogo pokušaja koji ponekad i ne uspeju, mnogo upornosti i naučenog,što ne izgleda tako bajkovito ali je na kraju ishod često nešto što zaista ne možemo opasati granicama i uvek je inspirativan.

Motivacija je nešto što zaista određuje usmerenje ljudskog razvoja. Pod tim mislim na motivaciju organizacije da razvija svoje zaposlene sa jedne strane, i samomotivaciju za učenjem svakog pojedinca sa druge strane. Zaposleni na kraju krajeva uvek sami odlučuju koje će od svojih potencijala razviiti i do koje mere, bez obzira na to šta je plan njihove organizacije.

Esencija dobre funkcije upravljanja ljudskim resursima jeste identifikacija ličnih ciljeva pojedinaca i njihovo pravo uparivanje sa biznis ciljevima organizacije.

Biti u poziciji da prepoznajete, ohrabrujete, podržavate i razvijate zaposlene je nešto što vas može ispuniti u svakom mogućem pravcu.

Koliko je važan deo razvoja ljudi u delu pronalaženja najboljih mogućnosti i ostvarivanju boljih rezultata?

Često ljudi na prvu loptu ne povezuju svoje bolje rezultate sa svojim razvojem, i ponekad se najbolji performeri drže ustaljenih navika i veština koje im rade “na terenu”. Potrebno je uvažiti njihove uspehe ali im i pokazati im da ukoliko ne nastave sa sopstvenim razvojem i učenjem, neće biti uspešni na duge staze.

Međutim, situacija se popravlja. Budući da živimo u vremenima stalnih promena, sada je svest mnogo veća, a zaposleni su počeli da shvataju potrebu stalnog učenja i istraživanja novih načina da se stvari završe.
Svi ciljevi obuke proizilaze iz kombinacije naših biznis ciljeva i individualnih kapaciteta i težnji naših zaposlenih. Trenutno uvodimo velike projekte koji proizilaze iz procesa odgovora banke Intesa na potrebe naših klijenata i buduće trendove u bankarstvu, što je, naravno, povezano sa razvojem ljudi. Naš posao je da pomognemo kolegama da se prilagode promenama, razviju svoj performans i pronađu najbolje mogućnosti za sebe u našoj viziji bankarstva u godinama koje su pred nama.

Najvažniji zadatak modernog menadžmenta ljudskih resursa jeste da kreira organizacionu kulturu u kojoj neophodnost učenja postaje fundamentalna potreba a u kojoj svaki pojedini zaposleni vidi koristi za sebe u razvoju svojih kompetencija i veština.

Sa ponosom mogu da istaknem da zaposleni u našoj banci uvek traže stolicu više na treninzima i da ne čekaju godišnju evaluaciju kako bi tražli priliku za razvojem već nam šalju različite potrebe za obukama skoro na dnevnoj bazi.

Koji je sledeći korak u vašoj razvojnoj strategiji?

U našoj banci smo postavili sistem koji se fokusira na različite kategorije zaposlenih i pokriva više nivoa. Počevši sa pažljivim praćenjem uvodjenja u posao novozaposlenih kao i kolega koji menjaju pozicije, kroz specifične Akademije za različite pozicije, do implementacije tri nivoa Talent programa ( za mlade diplomce polaznike našeg Junior programa, za talente na srednjim menadžerskim pozicijama i za naše učesnike internacionalnog talent programa). Vodimo veliku pažnju i o učesnicima “Business Inteligence zajednice” koji kroz određene obuke uče i razvijaju različite alate za analizu i obradu podataka.

Naravno, čak i kada je sistem postavljen na različitim nivoima, stalno vršimo evaluacije više kategorija, s vremena na vreme vršimo istraživanje o benefitima i uticaju naših programa. Na osnovu rezultata uvodimo nove aktivnosti i poboljšavamo svoje procese. Takođe uvodimo agilne metode poslovanja i promovišemo koučing kulturu (kroz grupni koučing i individualni koučing za seniorski menadžment).

Ono što nam sledi i čemu se posebno radujemo je rad na novom Talent programu za kolege na nemenadžerskim pozicijama u kome ćemo prepoznati i razvijati buduće lidere i eksperte.

Investicija u ljude je izgradnja budućnosti, i to nije samo fraza već činjenica.Najbolje kompanije su one koje su dovoljno strpljive da vide rezultat svojih i ulaganja u razvoj ljudi One shvataju da rezultati razvojnih programa koji direktno proizilaze iz biznis strategija ne mogu da ne ispune očekivanja.
Duboko verujem da smo postavili dobre temelje za razvoj ljudi u više potrebnih pravaca, i stvorili klimu u kojoj se vidi da je naša banka organizacija koja konstantno uči i razvija se.

Kako definišete liderstvo i ulogu lidera u razvoju ljudi?

Veoma često, pojam liderstva se meša sa nečijom harizmom ili menadžerovom energijom da ostvari dobre rezultate.Biti lider je mnogo više od toga, on je menadžer koji žudi za inovacijama, onaj koji uspeva da vodi ljude na pravi način, odlučan da ostvari ciljeve kompanije, pri tome prilagođavajući svoj liderski stil svakom članu tima, ostajući skroman i fokusiran na razvoj sebe i svojih ljudi.

Ključ pravog liderstva leži u tome da pravi lideri nisu samo zainteresovani da budu bolji u nečemu već da im je primarni zadatak da neumorno tragaju za razvojem ljudi oko njih. Oni ohrabruju ljude, trude se da ih duboko upoznaju i razumeju, a to vodi ka tome da su u stanju da ih izvuku iz konforne zone i izazovu ih da pokažu i razviju ono najbolje u sebi.

Kao primer navedenog, želim da vam opišem dobru praksu našeg talent programa koji je namenjen srednjem menadžmentu. Ovaj program pod nazivom “Treasure Leadership Talent Program” spojio je naše najbolje menadžere sa srednjih menadžerskih pozicija i njihove iskusne mentore ( sa linije višeg menadžmenta) odabrane zbog toga što su pokazali različite i raznorodne liderske kvalitete.

Tokom skoro 2 godine, mentori su svojim talentima posvećivali svoje vreme, pomagali im da prevaziđu teške situacije, savetovali ih i hrabrili a često im i davali izazovne zadatke. Rezultat programa je bio za nas dragocen, osim internih promocija na više pozicije, naši mentiji su postali ohrabreni i sigurni u sebe, motivisani da uče, sa jasnim razvojnim ciljevima, ali ono najlepše što su dobili i jedni i drugi bili su novi odnosi i veze koje će trajati i dugo nakon završetka cele priče.

Za kraj, šta je u poslednje vreme najveći uspeh vašeg tima i sektora?

Kao dodatak velikog opsega našeg redovnog posla, rad na velikim razvojnim projektima ( kao što su adaptacija novog bankarskog modela i priprema za implementaciju novih bankarkih aplikacija), učinila je ovu godinu u najmanju ruku veoma zahtevnom.

Bez obzira na to, naš tim je pokazao svoju snažnu inventivnost i prilagodljivost inovacijama, novinama i veliku vrednoću u radu. Svako je dao svoj maksimum, pokazali smo svoju snagu i svakoga dana nastavljamo da sa jednakom motivacijom i entuzijazmom prilazimo svakom novom zadaku.
Mislim da se u našem slučaju može primeniti poznata Konfučijeva misao: “„Izaberite posao koji volite i nećete morati da radite nijedan dan do kraja života.“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*