INTERVJU Mila Milenković

Mila, recite nam za početak nešto o sebi?

Inovacije i istraživanje me izuzetno zanimaju, i kao deo mog svakodnevnog posla u Telekomu Srbija, i kao deo mog paralelnog akademskog istraživanja. Tim za inovacije kojim trenutno upravljam odgovoran je za omogućavanje otvaranja API interfejsa, koji zauzvrat omogućavaju specifičan proces inoviranja i unose inovacije u portfolio kompanije, a sve ovo je zasnovano na rešenjima i aplikacijama koje razviju eksterni partneri i startapovi. Na nama je da pružimo IT podršku za razvoj i eksternog i internog ekosistema, kao i to da omogućimo integraciju sa našim pozadinskim sistemima na standardizovani i strukturirani način. Paralelno sa ovim segmentom inovacija fokusiranim na tehnologiju, nastavljam svoje akademske aktivnosti i radim na onoj strani procesa inovacije koja se fokusira na biznis – istražuje kako poslovni modeli i agilno upravljanje projektima utiču na inovacije uopšte.

Kako biste povezali istraživanje sa drugim delovima procesa inovacije?

Tim za inovacije ima sastavnu ulogu u upravljanju procesom inovacija, jer treba da podržava nove proizvode i usluge, nove poslovne modele, nova partnerstva, sve to zasnovano na otvaranju naših osnovnih platformi na organizovan i siguran način. Delamo kao deo šireg koncepta usluga i razvoja proizvoda na nivou kompanije, zasnovan na strateškom cilju odvajanja na novo područje poslovanja i uvođenja inovacija u naš proizvodni asortiman kroz saradnju sa drugim kompanijama. Kada naš tim dobije inicijativu za implementaciju inovativnog proizvoda od odeljenja za razvoj proizvoda i poslovanja kroz upravljanje portfoliom, naš zadatak je da sarađujemo sa timom za razvoj proizvoda i pružimo mu podršku u fazi istraživanja, radi pružanja IT podrške za otvaranje naših spoljnih interfejsa.

Kompletni model primene inovacija zasnovan je na našem početnom istraživanju, gde su uloge u kompaniji definisane i ceo tim radi na osnovu informacija koje su prikupljene iz različitih izvora – iz perspektive odozgo na dole u trendovima ICT istraživanja, od tehnoloških trendovi praćenih startup zajednicom, zahtevi tržišta gde pristup odozdo na gore otkriva takozvani jaz za koji treba pronaći adekvatno rešenje.

Pored toga, pratimo mapu puta proizvoda naše kompanije, njene suštinske nadležnosti i organizacione mogućnosti za inovacije. Ovi procesi zahtevaju multidisciplinovani, višefunkcionalni i projektovani pristup u fazi istraživanja i razvoja inovativnih proizvoda i usluga, o čemu odlučuje kompanija.

Istraživanje je ogroman, veoma važan deo inovacije. Kako Vi koristite istraživanje u svakodnevnom poslu?
Tim za inovacije nastoji da pruži IT podršku razvoju spoljnih, kao i unutrašnjih ekosistema i podržava promene u korporativnoj kulturi kroz različite projekte sa timovima kao što su razvoj proizvoda i upravljanje ljudskim resursima. Za naš tim je važno da imaju obe perspektive – da imaju spoljnu perspektivu, kao i da podržavaju unutrašnje sposobnosti i standardne prakse organizacije. Međutim, potrebno je pokrenuti novi rast i gledati dalje od očiglednog.

Nove konvergentne usluge traže širok spektar znanja, kao i brzo usvajanje novih tehnologija, što zahteva agilni pristup u svakodnevnom funkcionisanju tima. Tim za inovacije sprovodi pristup zasnovan na projektu i svaki član tima ima vođstvo za određenu istraživačku temu. To timu pruža mogućnost da se brzo prilagodi svim promenama u zahtevima ili toku istraživanja i stekne znanje kako bi podržao razvoj novih proizvoda i usluga. U svakodnevnim aktivnostima naš tim koristi brainstorming, kao i pojedinačno istraživanje. Naš istraživački proces kombinuje tradicionalne i nekonvencionalne elemente, a polovina članova našeg tima ima neko ranije iskustvo kada je u pitanju tehnologija, dok je druga polovina većim delom orijentisana na biznis. Ovo nam pomaže i kada razmišljamo kroz sočivo tradicionalnog čoveka , a i na preduzetnički način.

Kako biste mogli da motivišete svoj tim/ljude da dodatno istražuju, van granica?

Često se smatra da liderstvo igra kritičnu ulogu u omogućavanju inovacija u organizaciji. Ključno je obezbediti mogućnosti učenja i razvoja za članove tima, jer se oni moraju osećati slobodnim da budu kreativni, inovativni, da napreduju, ali i da imaju osećaja za postignuća grupe kroz zajedničke projekte. Agilni lideri moraju da se fokusiraju na tim, ali istovremeno i da omoguće svakom članu tima inicijativu za istraživanje i pokušaju da inoviraju bez straha od neuspeha. Prema mom uverenju i iskustvu, ljudi koji veruju da istraživanje i proces učenja dovode do poboljšanja njihovog profesionalnog napretka i omogućavaju im da njihova kreativnost dođe do izražaja ili čak do vođstva na zajedničkim projektima, uvek pružaju podršku novim projektima i trude se da izađu iz okvira u svakom smislu. Po mom mišljenju, važno je ljudima dati slobodu da misle i pokušavaju, ali i oni treba da se orijentišu nekim postavljenim primerima.

Kako bi se mogao uspostaviti zdravi balans između istraživanja i izvršenja sa nekim timom?

Naš glavni fokus je da omogućimo korišćenje i proširenje naše korporativne imovine kroz partnerski program i startup program, koji će omogućiti viši nivo integracije sa rešenjima koje su razvile spoljne, agilnije kompanije. Stoga se istraživanje u osnovi sastoji od eksternog istraživanja kroz rad sa spoljnim kompanijama sa ciljem da naši proizvodi ponude nešto inovativnije.

Kroz godine, uspostavili smo proces rada sa partnerima od prve prezentacije, paralelnim pristupom pružanja i dokaza o konceptu – PoC – i dokaza poslovnog koncepta – PoBC – za nove proizvode i usluge. Portfolijski pristup je jako značajan za inovaciju, jer rad na dosta inovativnih projekata povećava šanse da se dođe do željenog rezultata. U okviru tima za inovacije pokušavamo da proširimo pristup portfolia koji je na nivou kompanije i da na agilniji način sarađujemo sa spoljnim kompanijama. Cilj je spojiti i tehnološku i poslovnu perspektivu u fazi implementacije sa ciljem da se iskoristi najbolje od oba sveta – stabilnost preduzeća i spoljna agilnost radi inovacija.

Neke završne reči za sam kraj?

Neophodno je da kompanije, kao i njihovi profesionalci, nastave da uče i istražuju svoje poslovne mogućnosti kombinacijom tradicionalnih i netradicionalnih pristupa; posebno u fazama istraživanja i sprovođenja svih inovativnih inicijativa. Sve je u ljudima sa jakim veštinama i načinom razmišljanja koji su spremni da sprovedu kompaniju od ideje do uspešnog poslovanja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*