Intervju Nataša Stojkovska

Radimo u svetu koji se brzo kreće i svetu novih trendova u kojem se tržište i njegovi igrači svakodnevno menjaju. Koji su izazovi u radu u ovom sektoru?

Svaka industrija i sektor rada ima svoje specifičnosti koje u kombinaciji sa najnovijim otkrićima, tehnološkim izumima ili, u našem slučaju u prehrambenoj industriji, naučnim istraživanjima i hranljivim trendovima, stvaraju izazove koje moramo prevazići. Upravo ovde, možda se i najveće promene u ovom sektoru ponekad dešavaju čak i svakodnevno i nailazimo na nešto novo, preporučeno i potrebno. Sve to rezultira stalnom promenom i poboljšanjem prehrambene industrije. Takve promene uzrokovane su najnovijim trendovima u ishrani, zakonskom regulativom, sigurnošću i kvalitativnim standardima, kao i tržišnom, tj. potražnjom potrošača. Stoga se prehrambena industrija modelira kao kombinacija svih ovih uticaja. Brzina praćenja promena je ono što stvara naše izazove, koje svakodnevno prevazilazimo.

Šta smatrate ključnim za bolje praćenje i prilagođavanje novim uslovima na tržištu?

Uglavnom je to svest o potrebi za promenom. Ništa ne može da ostane isto kao prošle godine, čak ni kao prošlog meseca. Svaki proces je podložan promeni zarad daljeg razvoja, a pogotovo tržište FMCG. Svest o potrebi za promenom ide ruku pod ruku sa obrazovanjem, i baš zato je kontinuirano obrazovanje ključno za proces napretka, ne samo individualno već i na nivou kompanije. Verujem da je obrazovanje polazna tačka jer znanje pruža samopouzdanje, razvija samoinicijativu i proaktivnost, inventivnost i kreativnost, što je neverovatno važno za upravljanje kompanijom. Obrazovanje podstiče divergentno razmišljanje i kako pronaći pravo rešenje za svaku situaciju. Kada je reč o tržištu, previše ga personifikujemo, ali svakako, svako kretanje ili promenu na tržištu podstiču upravo ljudi, potrošači ili menadžeri, osoba koja poseduje ove karakteristike. Ona koja poseduje znanje i moć za promenu.

Da li imate neko iskustvo sa koučingom i kakav je Vaš stav o ovakvom načinu poboljšanja rada?

Svaki tip obrazovanja predstavlja uspostavljanje prednosti u odnosu na ostale i garantuje uspeh kompanije. Poboljšanje, sticanje znanja na posebno produktivan način se odražava na nivou menadžera, jer stvara efekat poverenja i odlučnosti, karakteristike koje su veoma često krucijalne za poslovno okruženje. Koučing, kao posebno diferenciran oblik obrazovanja je savršena veza novih znanja, praktičnog dela i primene u specifičnoj oblasti. Po mom iskustvu upravo ovaj pristup zadire u suštinu obrazovanja i daje najpreciznija uputstva za razvoj. Ovo je najveća prednost takvog obrazovanja, koji je kreiran po meri i specifičan je za različite industrije u skladu sa zahtevima. Kada je reč o promenama, široka primena koučinga potvrđuje istu stvar, da je segmentiranje cenjeno u edukativnom pristupu, za razliku od generalizovanja.

Vitaminka zapošljava oko 700 ljudi različitog profesionalnog profila; koliko je potreban i važan njihov profesionalni razvoj za jednu modernu kompaniju?

Zapravo je neophodno; obrazovanje i usavršavanje zaposlenih donose promene, inovacije i kreativnost za kompaniju, pa tako i za Vitaminku. Nijedna kompanija ne može da napreduje ako nije inventivna u svom radu. I to ne samo kada je reč o proizvodima, već bukvalno u svim sektorima, laboratorijama, razvojnim departmanima, distribuciji, mreži, trgovini i komunikaciji. U svim svojim segmentima, kompanija treba da se razvija u novim pravcima, a to mogu da urade samo ljudi, zaposleni i to tako što se obrazuju, treniraju ili usavršavaju na bilo koji način.

Tokom svoje profesionalne karijere, dok ste radili u jednom od najdinamičnijih i najkonkurentnijih sektora, a osim toga čak i u najnestabilnijim departmanima, u prošlosti i danas, da li ste se ikada osetili kao da je biti žena nešto što može predstavljati prepreku u ostvarenju ovih ciljeva?

Lično verujem, naravno na osnovu svog iskustva, da uspeh zavisi samo i isključivo od lične posvećenosti. Osnova uspeha su znanje i naporan rad, a ovo se stiče obrazovanjem. Ne postoji prepreka kao što je pol za to da se stekne kvalitetno obrazovanje, ne postoji izgovor da se razvijate znanjem, kompetencijom i stručnosti u onome što radite. Sve ovo će vam dati kompetenciju da upravljate, organizujete sebe i posao, da stvorite tim koji će zajedničkim snagama ostvariti uspeh. Takođe, niko i ništa ne mora da zaostaje, kuća, društveni život, pa čak ni posao. Jednostavno je – ako ste samouvereni u onome što radite, lako ćete ispuniti i profesionalne i privatne obaveze. To je moja formula za uspeh, a verujem i mnogih drugih profesionalaca iz mog okruženja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*