Jovan Boljević – Intervju

Gospodine Boljeviću, Vi ste već par godina na poziciji direktora ljudskih resursa “Lovćen osiguranja”. Kada se osvrnete na ovo vreme, šta Vam je predstavljalo najveći izazov na početku?

Lovćen osiguranje AD deo je Triglav grupe i zbog toga je prvi izazov bio da se upoznam sa sistemom radnog učinka Triglava, standardima grupe i da nastojim da stečene kompetencije i iskustvo implementiram u vrednosti Triglav grupe. Ljudski resursi su značajan segment svake kompanije, pa je neophodno upoznati se sa organizacionom strukturom preduzeća i redovnim radnim učinkom, kao i sa njegovom kulturom.
Uporedo sa zadacima ljudskih resursa, dodatni izazov bilo je preuzimanje opštih poslova koji pokrivaju širok spektar odgovornosti, a koji nisu direktno povezani sa dužnostima HR. Pre svega, bilo je izazovno otkriti kako funkcioniše odeljenje za opšte poslove kako bi se poboljšale ove operacije u kompaniji.

Za to vreme, Vaša funkcija se razvila i promenila odgovornosti. Koje su ključne aktivnosti kojima se trenutno bavite kao direktor za ljudske resurse? Koje su Vaše funkcije direktora za opšte poslove?

Uz rednovne poslovne dužnosti u oblasti HR, ključne aktivnosti se fokusiraju na implementaciju strategije grupe Triglav, što se odražava na razvoj organizacione culture, npr.poboljšava satisfakciju zaposlenih i povećava radni učinak. Ove mere uključuju koučing, trening razvoja mekih veština i profesionalnu edukaciju, čime se podstiče mobilnost zaposlenih u okviru Triglav grupe.

Jedan značajan segment je uspostavljanje optimalne organizacione strukture kroz evaluaciju radnih procesa. Takođe, još jedna stvar na koju sam ponosan je projekat usmerenog liderstva, čiji je cilj povezivanje nagrada za postizanje ciljeva, što doprinosi boljoj produktivnosti i poštovanju rada svakog zaposlenog.

Opšti poslovi koje obavljam pokrivaju širok spektar dužnosti kao što su nabavka, nalozi za kupovinu i kontrola računa kompanije, upravljanje dobavljačima, ulaganja u poslovne projekte, upravljanje voznim parkom itd.

Kontinuirani ljudski razvoj je neophodan za opstanak kompanije u današnjem dinamičnom okruženju. Koje su sada aktivnosti Vašeg tima?

Ulaganje u ljude i razvoj njihovog kadrovskog potencijala je svakako ulaganje u kompaniju. U skladu s tim nastojimo da identifikujemo suštinske, obećavajuće resurse i usmeravamo svoje karijere ka njihovom ličnom rastu u skladu sa najboljim interesima kompanije. Jedan od načina je kroz naš mentorski i senčni sistem.

Postojeće aktivnosti razvijaju se u pravcu obuke i edukacije, prilagođavaju se potrebama Lovćen osiguranja AD, kao i koučingu menadžerskog osoblja.

Koliko često organizujete interne treninge za svoje zaposlene?

Lovćen osiguranje je kompanija orijentisana na klijente i poslove razvoja osiguranja. U tom smislu, u saradnji sa našom holding kompanijom, organizovali smo obuku internih trenera, koji su obučeni da organizuju interne obuke, u skladu sa zahtevima rada i organizacijom radnog učinka.

Takođe, sama digitalizacija nameće neke nove načine rada u oblasti ljudskih resursa i u tom pravcu smo uveli aplikaciju za e-učenje, pripremili organizaciju internih obuka i edukacija, u skladu sa potrebama kompanije. Ideja je da se zaposleni, kroz pripremljene prezentacije, brže upoznaju i obuče sa novim proizvodom ili načinom bržeg rada. Nakon pregleda prezentacija, zaposleni polažu test i sami proveravaju stečena znanja. Na taj način ih brže i efikasnije primenjuju.

Da li Vaš HR tim trenutno radi na nekom novom uzbudljivom projektu?

Naš HR tim angažovan je u svim strateškim projektima važnim za kompaniju. Naime, trenutno smo angažovani na nekoliko projekata, kao što su realizacija ciljeva definisanih Strategijom za period 2019-2022, razvoj kulture preduzeća, digitalne veštine zaposlenih, primena sistema ciljanog liderstva i uspostavljanje sistema za evaluaciju radnih mesta.

Koučing i trening su najmoćnija sredstva za razvoj ljudi. Kako se oni koriste u Vašoj kompaniji?

Interni treneri i koučevi su u modernom društvu potreba. Lovćen u saradnji sa drugim članovima Triglav grupe ulaže u njihovo obrazovanje. Trenutno, u saradnji sa eksternom koučing kućom, implementiramo koučing za vrhunski menadžment, dok su interni koučevi zaduženi za ostale nivoe menadžmenta. Koučing se zasniva na metodologiji Gallup, odnosno na razvoju trenutnik kapaciteta. Filozofija ove metodologije, postojećeg razvoja zasnovanog na snazi, je jedinstvena jer gradi područje najvećih potencijala umesto da se fokusira na slabosti i tako podiže samosvest koja nam omogućava da budemo produktivniji.

Za kraj, podelite sa nama trenutak kada ste bili posebno ponosni na svoj uticaj na razvoj Vaših zaposlenih?

Po mom mišljenju, najveći uspeh nekoga ko upravlja timom je osposobljavanje članova tima da samostalno obavljaju zadatke. Smatram da je uspešan menadžer osoba koja zna kako da prenese znanje zaposlenima i koja zna da prihvati i ceni znanje zaposlenih.
Zadovoljstvo tima koji vodite, svest da smo svi deo jednog tima, je ključ uspešnog menadžmenta, za koji smatram da su ga zaposleni prepoznali kao slogan rada našeg Sektora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*