Konekcije za bolji i poželjniji biznis

Za početak ovog intervjua, možete li nam ukratko reći kako je došlo do osnivanja AMM-a?

Sam projekat je započeo još u januaru 2008. godine kada je formirana Crnogorska konfederacija menadžera. Jednostavno, ti početni koraci su ukazali na potrebu formiranja snažne, dobro organizovane institucije lidera i menadžera sa jasnom vizijom Crne Gore kao države znanja i kvalitetnih ljudskih resursa. Početna ideja je prerasla i institucionizovala se u oktobru 2013. godine, kada je donesen Statut i izabrano rukovodstvo Asocijacije menadžera Crne Gore.

Koliko članova okuplja vaša organizacija i kako komunicirate sa njima?

Asocijacija je od početnih 20 osnivača narasla u organizaciju koja, kroz individualno članstvo i članstvo kroz Biznis – Kompanijski klub, okuplja više do 300 članova. Isto čine menadžeri na najvišim rukovodećim pozicijama u privatnom ali i državnom sektoru, kao i predstavnici naučne zajednice. Za ovih 5 godina smo unaprijedili metode komunikacije i ona se može podijeliti na redovnu elektronsku ali i na direktnu komunikaciju, što kroz organizovanje sastanaka, posjeta članovima a nadasve kroz razne radionice, konferencije i druge vidove poslovnog okupljanja koji su korisni za naše članstvo.

Razvoj zaposlenih je veoma važan, da ne kažemo ključni faktor za uspeh jedne kompanije. Koliko AMM promoviše takve aktivnosti za svoje članice?

Ako kažemo da je razvoj ljudskih resursa u fokusu naših aktivnosti, to apsolutno znači da promovišemo i podržavamo sve oblike rada i unapređenja kadrova u kompanijama i društvu.

Kako AMM utiče na razvoj povoljnije poslovne klime u CG ali i šire?

Proaktivni pristup, praćenje ekonomskih kretanja i skretanje pažnje na probleme i biznis barijere kroz direktnu komunikaciju sa Vladom, njenim ministarstvima ali i organima lokalne samouprave, trudimo se da kvalitetno artikulišemo zahtjeve poslovne zajednice ka boljim i povoljnijim uslovima poslovanja.
Takođe, snažno radimo na povezivanju menadžera u regionu Zapadnog Balkana i jedan smo od osnivača zajedničke regionalne organizacije Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE.

Danas se puno priča o digitalizacije ekonomije, ali i društva u celini. Koja je uloga AMM-a u ovom zahtevnom procesu?

AMM je prepoznata kao nosilac i promoter modernih ideja, a naročito ideja koje predstavljaju poslovnu šansu ne samo Crne Gore nego i našeg regiona.
Formirali smo Odbor za digitalnu transformaciju čije su aktivnosti ubrzo prepoznate od strane poslovne i šire zajednice kao veoma kvalitetne i korisne, tako da smo godinu završili sa Digitalnim samitom pod nazivom „DigitalON“, kojem su podršku dale najveće komanije ali i Vlada Crne Gore, njena ministarstva – javne uprave i ekonomije, Uprava za kadrove, Uprava carina, Poreska uprava i Privredna komora.
Kada sve sagledamo AMM je prepoznat kao jedan od nosilaca ovog procesa, što nam je i saopšteno od Međunarodne telekomunikacione unije.

Skoro ste ponovo izabrani za predsednika AMSEE. To je velika čast za Vas ali još veća odgovornost.

Privilegija je da sa kolegama iz regiona radim na rušenju prepreka i barijera, koji su dio našeg istorijskog nasleđa. Radeći na realizaciji vizije ekonomskog prospariteta i saradnje svih država regiona imamo puno izazova. Međutim, naše bogastvo su ljudi koji čine ovu organizaciju ali i sama ideja. Nebitno je da li će još neko paralelno ili sa nama raditi na viziji uspješnog Balkana, bitno je da je sve više ljudi i institucija koje ovakvo razmišljanje doživljavaju kao jedino pravo i neminovnost. Političari su tu da snagom svojih pozicija kreiraju uslove, a mi iz sfere biznisa da djelujemo brže čak i od njih.

Za sam kraj, ako bi u jednoj rečenici trebalo da kažete šta je vizija vašeg udruženja, kako bi ona glasila?

Na kraju kao i na početku, snažna, dobro organizovana poslovna i društvena organizacija koja kvalitetno artikuliše i zastupa interese lidera i menadžera, sa ciljem snažnog ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore i regiona.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*