Lider kreira prostor u koji njegov sledbenik želi da zakorači

Gospodine Leary-Joyce, osnovali ste akademiju izvršnog koučinga 2000.godine i sada ste izvršni predsednik. Kako ste postali kouč?
Počeo sam u oblasti Geštalt psihologije, kao klinički praktičar koji vodi individualne i grupne programe terapije. Kasnije sam postao trener u Geštalt centru u Londonu na diplomskim, a kasnije i master kursevima. Takođe sam bio veoma zainteresovan i priključio sam se onoj strani instituta koja razvija biznis, a kasnije sam imenovan za generalnog direktora. Tako je ostalo narednih 12 godina.
Budući da sam imao iskustvo i u psihologiji i u biznisu, postao sam konsultant za proces specijalizacije u liderstvu i grupnom/timskom vođenju organizacija.
Kada je koučing postao poznat u Velikoj Britaniji, 1995.godine, dobro se uklapao u ono što sam već radio, pa sam smanjio kliničku praksu i počeo da radim kao izvršni kouč. Kasnije, 2000.godine, bilo je jasno da postoji potreba za treningom naprednog izvršnog kouča, koja je kapitalizirala moje biznis/koučing iskustvo, tako da sam, zajedno sa dvojicom kolega koji su konsultanti/koučevi, pokrenuo AoEC i prvi napredni program za koučeve. Postojao je veliki broj kurseva koučing fondacije, ali nijedan koji bi odveo koučeve u dublju psihološku oblast, dok se primenjuje i u poslovnom kontekstu.
Pošto sam bio uključen u profesionalizaciju i akreditaciju praktičara humanističke psihoterapije, bilo je prirodno da se uključim u razvoj novih stručnih lica za koučing u Velikoj Britaniji – ICF, APECS, AC i EMCC. 2012.godine sam bio predsednik EMCC i pomagao sam da se uspostavi razgovor između profesionalnih lica, budući da je za one koji su novi u koučingu bilo zbunjujuće kojoj organizaciji da se pridruže kako bi dobili akreditaciju.
Takođe mi je bilo veoma važno da, ako vodim organizaciju koja pruža koučing obuku, moramo da stvorimo kulturu koja ima etiku koučinga. Na ovome radimo proteklih 18 godina i čvrsto verujemo u to da smo izgradili snažan brend jer praktikujemo ono što podučavamo.

Šta bi, po Vašem mišljenju, mogao da bude glavni razlog da neka kompanija zaposli kouča?

Cilj poslovnih organizacija, bilo da su u pitanju poslovne ili neprofitne, je pružanje odličnih proizvoda i usluga za najbolju moguću vrednost. Stoga, glavni razlog za zapošljavanje kouča bi bio da pomogne organizaciji da poboljša performanse i povisi kvalitet poslovne prakse. Izvršni koučing pomaže pojedincima da se okrenu ličnim blokadama, bilo emocionalnim bilo mentalnim, koje ih sprečavaju u tome da imaju najbolji mogući performans. Dakle, lični učinak pojedinaca u postizanju poslovnih ciljeva je razlog za zapošljavanje kouča.

Jednom prilikom ste rekli da je koučing jako sličan tangu. Možete li to malo detaljnije da objasnite?
Tango izreka „Lider kreira prostor u koji sledbenik želi da kroči“ je direktno paralelna sa onim što lider i sledbenik treba da postignu u bilo kom biznis timu. Lider zna kuda se kreće, kreira jasan i uverljiv razlog zašto ide baš tamo i ostvaruje komunikaciju na način koji sledbenicima zaista odgovara. Sledbenik nije pasivan i popustljiv, već aktivno angažovan i zainteresovan za to da timski rad uspe. Imajući poverenja i vere u lidera, sledbenik preuzima odgovornost za kretanje pravcem koji je vođa odredio. Naš posao kao koučeva liderstva je da pomognemo lideru da obrati pažnju na to da li stvara jasan i ubedljiv pravac. Koristeći Tango kao metaforu i koristeći Tango vežbe, lider može dobiti snažan uvid u svoj stil i stručnost u ovoj oblasti.

Potraga za povratkom investicija je za koučing kao sveti gral u poslu. Kakvo je Vaše iskustvo, kako možemo da izmerimo uticaj koučinga na poslovanje klijenta?
RoI se može meriti samo u slučaju da postoji ulaganje u razjašnjavanju trenutnog stanja stvari na početku koučinga i ako su ciljevi jasno određeni i izmerena je promena u ponašanju ili promena stava. Kako bi se ovo obavilo na pravi način, potrebno je vreme i novac, a organizacije ne žele da ulažu u ovo pa to postaje kao „sveti gral“. Menadžment rado veruje procesu koučinga, verovatno zato što i sami imaju neko iskustvo ili su videli vrednost u drugima i postavili slobodne ciljeve vezane za KPI na početku, a na kraju su razmatrali postignuća.
Ako je cilj „pouzdanje“ ili „prisustvo liderstva“, veoma je teško objektivno izmeriti ishod. Određena ponašanja će ukazati na unutrašnju promenu, ali samo će subjektivno iskustvo koučija pokazati da li je trening bio uspešan i vredan investicije.
Finansijski Rol je jasniji u manjim preduzećima, gde se finansijski uticaj može primetiti i izmeriti. Kulturni uticaj je lakše uočiti i adresirati. Takođe, u prodajnim timovima, pogotovo kada se koučuje više od jednog člana, a procesi i mete su lako uočljivi. Ovaj koučing performansa se veoma pažljivo meri promenom ponašanja u odnosu na cilj prodaje.

Ako biste imali priliku da opišete koučing u jednoj rečenici, kako bi ona mogla da glasi?
Koučing olakšava koučiju da razotkrije svoju unutrašnju mudrost i iskustvo da pronađe sopstveni pravac i rešenja.

Akademija izvršnog koučinga u Velikoj Britaniji je najprestižnija organizacija za obrazovanje i sertifikaciju izvršnih koučeva širom sveta, a predstavljaju je dve najveće međunarodne organizacije: ICF(Međunarodna koučing federacija) i EMCC (Evropski savet za mentorstvo i koučing).
AoEC Srbija trenutno prihvata aplikacije za sertifikovanje novih izvršnih koučeva. Akademija počinje 14.marta 2019.godine.

Prijavite se na: http://www.aoec.com/international/aoec-serbia/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*