Liderski timski koučing u praksi

Foto: Privatna kolekcija
Foto: Privatna kolekcija

Dr Hawkins, šta biste voleli da naši čitaoci saznaju o Vama na početku ovog intervjua?

Moja strast je da pomažem da se razvije kolektivno liderstvo koje je potrebno u 21.veku, kako bi mojih petoro unuka odrasli u svetu u kom više ne dominiraju muški herojski lideri iz 20.veka, koji se ne uklapaju u budućnost.

Da li biste mogli da nam kažete nešto o razvoju vaših ideja u oblasti sistemskog timskog koučinga i modela pet C?

Koučujući liderske timove već 30 godina u raznim sektorima i državama, nisam bio zadovoljan kako neki od ovih timova napreduju. Dao sam kritiku na sva najbolja globalna istraživanja o efektivnim timovima, izneo neka sopstvena istraživanja o ovoj oblasti i ubrzo shvatio da svetu nedostaje razumljiv model efektivnog liderskog tima i kako najbolje raditi koučing sa ovim timovima.
Ovaj model podrazumeva da, da bi bili efektivni, timovi moraju da usavrše svih pet disciplina i da sistemski timski koučevi, kao i vođe timova, moraju da budu u stanju da se bave koučingom sa timom u okviru svake discipline i u spoju ovih disciplina.

1.Smernice
Da li nam je jasno šta naši akteri zahtevaju od nas? To može biti odbor, investitori, mušterije, zajednice u kojima radimo – dakle smernice dolazi iz više izvora, pa moramo biti veoma pažljivi oko aktera koje ne primećujemo. Na primer, BP nije shvatio da su ribari istočne obale Amerike bili važni akteri pre nego što je već bilo prekasno. Poenta smernica je da razumemo ZAŠTO postojimo kao tim, naš „razlog postojanja“ i o ovome odlučuju akteri sa kojima radimo.
2.Razjašnjavanje
Nije dovoljno dobiti jasne smernice od svojih aktera. Dobar tim stvara sopstven osećaj kolektivnog napora – šta treba da postignemo kolektivno što ne možemo postići radeći samostalno? Koji su KPI liderskog tima? Ne samo naši indivualni KPI, već naši kolektivni ciljevi i uloge? Kako to da se ne bavimo samo našim funkcijama, već doprinosimo celini? Poenta razjašnjavanja je ŠTA ćemo uraditi kao tim.
3.Ko-kreiranje
KAKO radimo zajedno na način koji je produktivan? Kako imamo sastanke na kojima ne razmenjujemo samo ono što smo do tada već promislili, već zajedno generišemo nova razmišljanja koja niko od nas nije imao pre nego što smo ušli u prostoriju?
4.Povezivanje
Odlični timovi nisu samo oni koji imaju dobre interne sastanke i koji su dobro povezani. Ono što tim čini vrednim je način na koji se spolja angažuju sa svim svojim akterima (mušterije, dobavljači, investitori, sponzori, zajednice i šira okolina). Takođe je važno da je svaki član tima sposoban da predstavlja ceo tim, a ne samo svoju funkciju pri spoljnom angažovanju.
5.Učenje suštine
Ako tim samo postigne efektivnost u prve 4 discipline, on postaje sve bolji u upešnosti igranja današnje igre. Međutim, u svetu eksponencijalne promene svaki tim mora takođe da razvija svoj kapacitet da se susreće sa rastućim izazovima i sve većom kompleksnošću budućnosti. Timovi moraju da se fokusiraju na svoje individualno i kolektivno učenje. Kako može da uradi više stvari boljeg kvaliteta sa manje resursa i postane agilniji i otporniji. Tim mora da napravi pauzu da reflektuje i preflektuje svoj razvoj. Da pita kako razvija kolektivni kapacitet? I kako postaje izvor indivualnog rasta i razvoja za svoje članove?

Ideja o sistemu je u srži Vašeg pristupa. Da li biste mogli da podelite sa našim čitaocima neke glavne principe sistemskog pristupa?

Da tim nije samo produkt članova tima, već ima sopstveni život, koji takođe stvara svrhu tima i sve interkacije sa svim njihovim akterima.

Interesantno je da postoji dosta konfliktnih pogleda na ulogu psihologije u koučingu, a naročito u timskom koučingu. Kako Vi gledate na ove probleme?

Timski kouč mora da razume psihologiju odraslih, ljudske odnose, dinamiku tima, kao i organizaciono ponašanje. Takođe moraju da razumeju i biznis budući da nismo u biznisu da pomažemo članovima tima da se bolje povezuju, već da budu produktivniji i da ko-kreiraju vrednosti sa svojim akterima i za njih.

U svojim revolucionarnim knjigama Liderski Timski Koučing i Liderski Timski Koučing u Praksi, nudite modele, sredstva i tehnike, kao i studije slučaja u organizacionom timskom koučingu. Možete li da podelite sa našim čitaocima neke priče o uspehu iz Vaše lične prakse timskog koučinga?

Prethodnih 35 godina sam radio sa stotinama liderskih timova u preko 30 zemalja i u širokom domenu sektora, uključujući globalne kompanije, vlade, međunarodne dobrotvorne organizacije, profesionalne firme i univerzitete. Mnogi od ovih angažmana nisu samo pomogli izvršnom timu da funkcioniše daleko uspešnije, već i da svaki tim bolje vodi timove koji su se prijavili. Štaviše, mnogi od ovih projekata su začeti da bi se pomoglo izvšnom timu da kolektivno vodi glavnu organizacionu transformaciju. Dosta njih sam opisao u svojoj drugoj knjizi o timskom koučingu: Liderski Timski Koučing u Praksi.

Trenutno se susrećemo sa ekspanzijom digitalnih strategija i start-upovima koji remete industriju. Kako Vi vidite ulogu timskog koučinga u ovim biznis trendovima?

U najnovijem izdanju obe moje knjige o timskom koučingu, uključio sam studije slučaja o biznis start-upovima koučinga i rastu kompanija. Upravo odavde dolazi sav napredak u zapošljavanju, koji je u porastu, a ovde morate da radite koučing ne samo sa liderskim timom već i sa samim biznisom.

Znamo da ste veoma zauzeti sertifikacijom koučeva za sistemski timski koučing po celom svetu. Da li biste mogli da nam kažete ko je Vaša tipična publika za ovaj program i šta je ono što smatraju najkorisnijim u ovom programu?

Na programima, imali smo koučeve, konsultante za organizaciju i razvoj, HR direktore i HR biznis partnere, kao i CEO-e i biznis lidere koji su želeli da nauče kako da razviju svoj tim i da sa njim rade koučing.
Povratne informacije su bile neverovatne , a ljudi izuzetno pozitivni po tom pitanju.

Koje je Vaše mišljenje o budućnosti timskog koučinga?

Ovo je trenutno najpopularniji vid koučinga i verujem da će nastaviti sa rastom. Ono što je važno za napredovanje je da se fokusiramo ne samo da olakšamo timu da se bolje poveže, već i na sistemski timski koučing koji kolektivno omogućava timu da stvori veće vrednosti sa svim svojim akterima, kao i za njih.

Početkom godine ste izvodili svoj program u Njujork. Koja je glavna razlika između koučinga u Americi i Evropi?

Evropi je manje trebalo da shvati da koučing mora da se obezbedi ne samo za pojedinca, već i za tim, organizaciju i njene aktere. Ali u prethodne 2-3 godine je sistemski timski koučing došao do Severne Amerike, a ja ću u aprilu držati četiri treninga sistemskog timskog koučinga, u Holivudu, San Francisku, Santa Barbari i Vankuveru, od kojih su svi rasprodati!

Za kraj, koja bi bila Vaša definicija timskog koučinga u jednoj rečenici?

Sistemski timski koučing se radi sa celokupnim timom neko vreme, kako bi tim kao skupina funkcionisao bolje nego svaki član pojedinačno i na taj način generisao veću vrednost za sve članove tima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*