Okupljanje najveće evropske inovacione zajednice u Roterdamu

Korporacije žele da kombinuju lean startup, agile i design thinking

Roterdam će ugostiti sledeći evropski Lean Innovation Summit, takođe poznat kao „najbolji trening inovacija za timove“. Sa temama koje pokrivaju design thinking, agile i lean startup, kako je rastao broj posetilaca, rastao je i sadržaj. Evropski Lean Innovation Summit je uveo veliki broj inovacija ove godine, izabrao za domaćina za 2019-tu godinu Roterdam u Holandiji, promenio ime i proširio spektar tema koje se bave design thinkingom, agile i lean startup-om.

Širenje fokusa je rezultat velikog interesovanja i korišćenja kanvas metodologije i lean startup filozofije kroz industrije i organizacije. Od samog nastanka, Lean Innovation Summit događaji su privlačili sve veći broj srednjih i velikih preduzeća koje su od početka imala velika očekivanja.

Thijs Sprangers, inicijator serije Lean Innovation: “ Za ovih pet godina kako organizujemo ove događaje, videli smo da dolaze sve veće i veće kompanije. Samim tim se i lista tema proširivala. Pored osnova Lean startup-a, sada pokrivamo i teme poput agilne transformacije, preduzetničke kulture i eksperimenata velikih razmera. Većina evropskih korporacija i srednjih preduzeća je tek na početku da nauči kako da uspešno radi egzekuciju dok istovremeno kontinuirano uvodi inovacije. Ovaj događaj je savršena prilika za njih ali i za startup-e da nauče najnovije metode i trendove.“

Organizaciju događaja je od skoro preuzeo Emerce, koji je organizovao 30+ godišnjih industrijskih događaja i vlasnik online vesti u oblasti e-poslovanja, digitalnog marketinga i inovacija u Holandiji. Seriju događaja je započela kompanija Live on Demand, koja je organizovala i „Eric Ries“  lean startup događaj u Evropi, organizovala preko 50 meet up-a i 5 inovaciona samita u 23 grada u toku 2015-te. Osnovni tim Live on Demand-a će ostati uključen u pripremu i organizaciju ovih događaja kako bi obezbedili kvalitet i uspeh.

Gijs Vroom, osnivač Emmerce: “ Radujemo se što smo u mogućnosti da podržimo evropsku inovacionu zajednicu sa serijom događaja posvećenih lean inovacijama. Naporno smo radili na izgradnji mreže inovativnih preduzetnika i korporacija, i njihovim povezivanjem u eko sistem.“

Novi evropski Lean Innovation Summit je zakazan za 12. Novembar u Roterdamu. Takođe, tu će lideri poput Alexander Osterwalder-a (kreatora biznis kanvas modela i #7 na listi Thinkers50 najuticajnijih inovativnih mislioca), govornici iz ING-a i Delivery Hero će diskutovati o Lean Startup-u, Agile i Design Thinking u njihovim organizacijama. Sledeći Meet Up-ovi će biti organizovani u Londonu, Štokholmu, Berlinu, Amsterdamu i Roterdamu.

Ovaj događaj je organizovan uz podršku Grada Roterdama, Wework, Strategyzer, OneUp i PA Consulting.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*