Koučing

Ključ za snažan sporazum o sesijama

U prethodnih nekoliko članaka predstavili smo koncepte ko-stvaranja odnosa sa klijentom. U ovom članku ćemo detaljnije razmotriti kompetenciju 3: Uspostavljanje i održavanje sporazuma. Sledeći pokazivači kompetencije su u potpunosti posvećeni stvaranju jakog sporazuma o koučing […]

Koučing

Iza svake motivacije stoji želja

Obožavam temu motivacije jer sam fasciniran ljudskim potencijalom, vrhunskim performansima i onim što nas zaista pokreće u životu. Sve što doživljavamo i čemu pridajemo vrednost jednostavno je izraz naših uverenja, paradigmi, razmišljanja i uobičajenih navika. […]

Koučing

Koučing plan

U prethodnim člancima smo napravili uvod u korišćenje STORMMES modela radi kokreiranja sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo malo detaljnije videti treću kompetenciju Uspostavlja i Održava Dogovore. Sledeći pokazivač kompetencije u ovom […]