Usudi se da budeš inovativan

Tim, kao grupa pojedinaca, u velikoj meri utiče na biznis.

Bez obzira na veličinu biznisa, tim je za njega jako bitan faktor. Međutim, lideri često nemaju vremena da se bave problemima sa kojima se članovi tima suočavaju. Jedan od razloga zašto toliki broj menadžera tvrdi da koučing nema cenu je upravo to vreme koje im on pruža za razmišljanje. Kako oni koriste to „vreme za razmišljanje“?

U današnje vreme, najbolji način da se ovo vreme iskoristi jeste na kreativnost i inovaciju. A zašto nam je potrebna inovacija i kako možemo da je primenimo? Inovacija uvodi novu perspektivu u vaš posao i pomaže vam da se istaknete u odnosu na konkurenciju. Inovacija vam može pomoći i da efikasnije vodite svoj biznis.
Jedna stvar koja je definitivno tačna – bez inovacije nema ni promene. Inovacija vam je potrebna da biste prevazišli svoje strahove, svoje demone. To bi mogli biti strah od uspeha, strah od nepoznatog, pa i od nečeg drugog.

U koučingu, moćna pitanja koja kouč postavlja predstavljaju svetlost koja razbija tamu:
„Šta ako uspete?“
„Samo zamislite da dobijete od svog biznisa ono što želite – kako bi to bilo?“
„Zamislite da strah ne postoji – šta sada vidite?“

Jedna od najvećih grešaka u biznisu je da se inovacija i digitalizacija posmatraju kao dve iste stvari. Pojednostavljanje procesa bez korišćenja ikakvih digitalnih sredstava je takođe oblik inovacije. Čak i obrnut proces, odustajanje od digitalizacije, može dovesti do boljih rezultata. Zvuči nemoguće?

Takođe, postoji veliki broj konsultanata koji pomažu preduzećima da budu inovativnija. Ovo je veoma moderna tema u diskusijama o budućnosti biznisa. Kako možemo meriti uticaj inovacije? Kako možemo da procenimo „povratak za investiciju“ za celokupan proces?

Vratimo se na tim. Jedno od najboljih sredstava koja se mogu koristiti pri radu sa timovima jeste timski koučing. Ako je inovacija iskra koja izaziva promenu, koučing je vetar koji rasplamsava ovu vatru.

Na koji to način koučing podržava inovaciju? Pa, ključni uslov za proces inovacije jeste da ljudi u kompaniji, kao i njihovi lideri, žele da inoviraju nešto. Moramo da se potrudimo da shvate da je promena neizbežna. Ovo je veoma kompleksan proces, za koji je potrebno vreme. Međutim, bez pripreme sasvim sigurno nećemo uspeti. Od tog momenta kada oni postanu spremni na promenu – timski koučing postaje najmoćnije sredstvo za razvoj ljudi. Tako je zato što koučing uvek podržava promenu. Timski koučing izvlači ono najbolje iz tima i vraća višestruku sinergiju.

Timski koučing podržava inovativno razmišljanje, kreativnost i naravno izuzetno brzo kreiranje akcionih koraka. U timskom koučingu, kouč stvara sigurno okruženje za sve članove tima. To je najveća sličnost između timskog koučinga i okoline koja podržava kreativnost i inovaciju. Upravo zato tim može da pronađe najbolje i najkreativnije rešenje u timskom koučingu. Zato je tim krucijalni faktor za biznis. Tim može da prihvati inovacioni proces isključivo u sigurnom okruženju koje timski kouč obezbeđuje.

Konačno, koučing u biznisu takođe može biti inovativan na mnogo načina. Posmatranje rešenja iz drugačije perspektive koučinga može biti prilično izazovno. U kreativnom biznisu i sam koučing mora biti kreativan. Timski kouč treba da pomeri te granice koje ga sprečavaju da se timskim koučingom bavi na sasvim inovativan način. Bez obzira na to koju tehniku koučinga je kouč navikao da koristi, on ima tu slobodu da tehniku osmisli i adaptira prema klijentu. Ne dozvolite da u svakodnevnom biznisu rutine kontrolišu kako vi obavljate svoj posao.

Razmišljajte kreativno, radite inovativno.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*