Koučing

ICF Srbija čepter

Osnovana 1995.godine, Međunarodna Koučing Federacija (ICF) vodeća je globalna organizacija posvećena unapređenju koučing profesije postavljanjem visokih standarda, omogućavanjem nezavisne sertifikacije i izgradnjom svetske mreže obučenih koučing profesionalaca. ICF nastoji da unapredi praksu, nauku i umetnost […]

HR

Na izvoru HR inovacija

Tijana, koja je vaša uloga u PepsiCo kompaniji i koje su vaše odgovornosti? Ja sam senior menadžer za ljudske resurse za zapadni Balkan, Baltik i naš biznis za franšize u Centralnoj Evropi i širem Balkanu. […]