Razvoj ljudi nije trošak, već investicija

Foto: Grawe kolekcija

Gospodine Czettl, u Srbiji ste već skoro 11 godina, kao generalni direktor Grawe Osiguranja Srbije. Da li biste mogli da podelite sa našim čitaocima svoje prve utiske o Srbiji?

Rado se sećam svog dolaska u Srbiju i moram da priznam da su utisci bili sjajni, kako o gradu Beogradu, tako i pre svega o njegovim stanovnicima. Bio sam prijatno iznenađen njihovim gostoprimstvom i toplinom, a najbolja stvar je što osoblje GRAWE Osiguranja ima isti pristup.

Rezultati vaše kompanije pokazuju konstantan rast prihoda. Verujete li da je jedan od najvažnijih faktora ovog postignuća specifičan pristup u razvoju ljudi?

Razvoj karijere zauzima izuzetno važno mesto u našem poslovnom planu i naglasak je stavljen na implementaciju politike ’ljudskih resursa’, koja podrazumeva lični i profesionalni razvoj, kao i motivaciju zaposlenih – bilo onih koji su zaposleni u našoj kompaniji u Srbiji već 20 godina ili novozaposlenih, koji upravo stiču znanja iz oblasti osiguranja.

Korišćenjem budžeta i vremena koje imamo na raspolaganju, i najvažnije od svega, našeg vlastitog stručnog kadra, pokrenuli smo ciklus obuke pod nazivom GRAWE Akademija i redovne edukativne radionice za naše osoblje, koji se fokusiraju na ljude, a ne na proizvode.

U GRAWE Osiguranju, pojedina odeljenja učestvuju u obuci i razvoju zaposlenih, a menadžment kompanije i zaposleni posvećeni obrazovanju su oni koji su prvenstveno zaduženi za obuku i razvoj zaposlenih. GRAWE će nastaviti ovu praksu promovisanjem i ulaganjem u znanje i razvoj veština zaposlenih. Radimo sa ljudima kako bismo na najbolji mogući način predložili programe koji odgovaraju našim klijentima i sa rastom i razvojem naše kompanije zastupamo veoma ozbiljan i profesionalan stav prema radu. To je, jednostavno, kultura GRAWE-a.

Sa kakvim stavovima ste došli u Srbiju iz svoje matične kompanije u Gracu i kako možete da utičete na svoju matičnu kompaniju iz Srbije?

GRAWE Osiguranje se u Srbiji ističe kao tradicionalna kompanija u sastavu GRAWE Grupe, čija se poslovna delatnost razvija i raste skoro dva veka, odnosno od 1828.godine. Istovremeno, može se naznačiti kao dobar primer naprednog korporativnog upravljanja i savremenog poslovanja. Prvobitno smo usvojili politiku znanja i upravljanja naše matične kompanije kada smo započeli poslovanje u Srbiji, ali nakon dve decenije, delimo naše znanje i iskustva sa drugim tržištima. Nekim svojim projektima, GRAWE Srbija već postavlja standarde na međunarodnom nivou. Najnoviji projekat je bio posvećen razvoju i treniranju zaposlenih. To je bio rezultat stručnosti naših zaposlenih i precizno planiranih poslovnih aktivnosti u skladu sa dugoročnim poslovnim ciljevima.

GRAWE Akademija je osnovana pre više od 4 godine. Možete li nam reći nešto više u konceptu GRAWE Akademije?

Promocija znanja i veština naših zaposlenih ne obuhvata česte seminare monotonog sadržaja i ne odnosi se samo na obične edukativne procese. Novi programi i seminari, različiti od onih na koje su zaposleni navikli, su upravo ono čime nastavljamo da osvežavamo razvojne programe kako bismo unapredili dnevne performanse.

Faze prodajnog ciklusa smo pretvorili u module, razložili smo ih na detalje i učimo korak po korak kako bismo učesnicima pružili najbolje znanje i alate za prezentaciju naših programa i usluga.

U skladu sa strukturom koju smo stvorili, kod svih zaposlenih gradimo temeljan i ozbiljan pristup radu u oblasti osiguranja i, pored toga, jedna od naših specifičnih karakteristika je činjenica da najbolji i najuspešniji zaposleni nastavljaju da prenose svoje znanje i iskustvo na mlađe kolege. Koncept se pokazao fantastičnim i doneo je vrhunske rezultate.

Treniranjem naših zaposlenih, pružamo im znanja i alate koji imaju za cilj poboljšanje i podizanje kvaliteta njihovog performansa na pozicijama na kojima se nalaze, ali takva znanja i veštine se takođe prožimaju kroz njihovu dalju karijeru. To takođe podrazumeva pitanje ličnog postignuća.
Razmena iskustava među svim zaposlenima je normalna stvar ovde, i takođe mogu reći da se ovde primenjuje princip: dvoje ljudi sa jednom idejom rezultiraju u dve osobe sa dve ideje!

Pre 10 godina, prepoznali ste coaching kao sledeći korak u razvoju vaših prodajnih snaga. Kako ste sproveli koučing u svojoj kompaniji i kako ga sada koristite?

Implementacija je jednostavna stvar budući da imamo svakodnevne razgovore 1 na 1, a i smatramo svakog pojedinca, svakog člana tima, jednako značajnim. Pružamo mogućnosti i ukazujemo na svaki detalj koji može dovesti do poboljšanja njihovih veština. Kroz redovne coaching razgovore, od menadžmenta, preko rukovodilaca do svakog člana tima, radimo na ličnom razvoju, otkrivanju ličnih ciljeva, usaglašavanju naših ličnih i korporativnih vrednosti, pokušavamo da pokrenemo promene i, pre svega, pratimo sve do cilja. Omogućavamo kako našim kolegama tako i našim klijentima da izaberu najbolji kurs za sebe. Zar nije i prodajni razgovor sam po sebi neka vrsta koučinga?

Dosta se govori o tome da li se uticaj koučinga može pratiti uokviru kompanije. Koje je Vaše mišljenje?

Razvoj karijere ne podrazumeva samo penjanje na hijerarhijskoj lestvici – kretanje se može napraviti u svim pravcima. ’Horizontalni razvoj karijere’ i širenje znanja u više pravaca je jedan od preduslova za poboljšanje.

Osim toga, važni faktori takođe uključuju i recipročnu vezu između visoko pozicioniranih zaposlenih i ostalih zaposlenih u preduzeću, funkcionisanje malog tima kao dela osoblja kompanije, funkcije i zajedničke akcije u kojima su zadaci i odgovornosti precizno raspoređeni, kao i međusobne odnose članova tima.

Ovaj koncept je za nas jako važan i zadovoljstvo nam je da ga primenimo budući da donosi izvanredne rezultate. Savremena organizacija ne može da se sastoji od ’glavnih i potčinjenih’ – treba da se sastoji od vođa i njihovih timova.

I za kraj, ako bi trebalo da opišete svoj rad sa zaposlenima u jednoj rečenici, kako bi ona glasila?

Citirao bih našeg osnivača, nadvojvodu Johana, koji je još 1828 godine, godine našeg osnivanja rekao: „Snaga koja donosi dobro leži u harmoniji zajednice. Dužnost svakog pojedinca je da da svoj doprinos.“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*