„Clean“ motivacija

Recite nam prvo nešto o sebi, šta je Vaša strast?

Mnogo volim ljude i zaista sam druželjubiva osoba.
Kada sam bio mlad, jako sam voleo da igram ragbi, uživao sam kako u fizičkim tako i u socijalnim aspektima igre.

Sada, volim zabavu i kuvanje, da mi kuća bude puna pričljivih ljudi.
Imam disleksiju i zaista se mučim sa gomilom napisanih reči i tekstova. Veoma sam vizuelna i verbalna osoba i mnogo ću radije razgovarati sa ljudima o idejama i situacijama, takav sam kada učim, stvaram i razvijam u svom najboljem svetlu.

Ispričajte nam sada nešto malo više o CLEAN, jer se u agilnom svetu mnogo priča o ovome. Sve što pročitam, a vezano je za agilno, se nekako nadovezuje na CLEAN. Možete li da podelite sa nama neke osnovne stvari?

CLEAN se sastoji iz tri dela.

Cilj Clean pitanja je da izvuku informacije o atributima, lokaciji i slaganju.

I gde je to?
Kakvo je?
Ima li još nešto vezano za…?
Šta biste vi voleli da se dogodilo?
Šta se dogodilo neposredno pre ovoga?

Upravo ovakav je CLEAN mindset, pokazuje nam u kom stanju treba da budemo da bismo bili CLEAN i da postoje neke pretpostavke koje su vezane za ovo.
Prva je da osoba zna svoje subjektivno iskustvo bolje nego bilo ko drugi. Oni su eksperti sami za sebe. Oni su ti koji se razumeju u ovo. Ovaj pristup je veoma fokusiran na osobu jer želimo da svoje iskustvo odvojimo od iskustva druge osobe. Ne želimo da se mešamo uopšte, ili barem ne previše. Biramo da verujemo u njihovu mudrost, u to da znaju šta je dobro za njih na veoma dubokom ličnom ekološkom nivou.

Poenta je da verujemo da mudrost postoji, a naš zadatak je da je pustimo da izađe na videlo, a ne da namećemo strukture, ideje ili misli. Ovo znači da ne treba da izdvajamo vreme za ovo. Svima nam je nekada potreban savet stručnjaka ili smernice u nekom trenutku.

Ali poenta pristupa CLEAN je, hajde da vidimo šta druga osoba zna. Ove modele je originalno razvio psihoterapeut David Grove. Dosta ovoga potiče iz oblasti terapije. Caitlin Walker je ovo prebacila i na grupe i sistemski rad. Kada govorimo o CLEAN-u u grupama ili biznisu i timovima, sada uglavnom mislimo na Sistemsko modelovanje i koristimo CLEAN alatke da kreiramo model sistema. CLEAN jezik je sam po sebi veoma jednostavan skup pitanja koja su stvorena da prošire, oblikuju i razviju nečije subjektivno iskustvo, pri čemu oni ovo iskustvo zadrže u potpunosti za sebe, bez našeg mešanja. Ova pitanja su osnovna sredstva za stvaranje CLEAN okruženja u kojem funkcionišemo.

Pričali smo malo o tome kako možemo da povežemo CLEAN mindset, CLEAN pitanja, CLEAN povratne informacije i sve ostalo sa motivacijom.

Postoji više načina da se pokaže motivacija. Hajde da pokušamo i sada. Možete li da se setite nekog trenutka kada ste bili zaista motivisani? I kada ste bili motivisani, bili ste motivisani kao šta?

Kao Supermen.

Recite nam nešto o tom Supermenu.

On je snažan, uzbuđen i pun volje da nešto promeni. Dakle, jak je.

A odakle potiče ta „snaga“?

Potiče iz vere da mogu nešto da promenim da budem bolji za sebe i za časopis.

A kada su stvari bolje za Vas i Vaš časopis, šta se onda događa?

Uključiću više ljudi. Uložiću više energije i truda kako bi časopis bio još bolji.

Okej. Ima li još nešto što bi trebalo da znamo o Vašoj motivaciji koja je kao Supermen?

Možda bih mogao da kažem da se osećam skoro kao da mogu da letim.

Sjajno, sada imamo metaforu i malo modela o vašem iskustvu motivacije. Mogao sam da držim motivacione govore o svojoj motivaciji, ali to mi ne bi pomoglo da otkrijem bilo kakve informacije o Vama.
Umesto toga, setiću se da je Vaša motivacija poput Supermena, jer se metafore lako pamte. Pa, ako bismo ovo radili u timu, vi ste Supermen, imamo i Betmana i Robina, ali možda ćemo negde imati i Džokera. Jedna od velikih prednosti CLEAN modelovanja je to što sada to posedujete, to je Vaše i biće otelotvoreno u Vama. Sada možete ponovo da reagujete na svoju motivaciju poput Supermena. Ali drugi ljudi se sada mogu povezati s tim. To nije psihometrijski test, pa je veća šansa da svi u Vašoj kancelariji prepoznaju da ste motivisani kao Supermen, a ne „Vi ste ABC, prva, treća, osoba sa prve, druge scene“, jer ovi izveštaji nisu od tolikog značaja. To je jedan od načina kako CLEAN funkcioniše sa motivacijom.
Poenta je u modelovanju svog iskustva kada ste motivisani. Ponekad će ljudi u organizaciji da potroše mnogo novca ili će čak dovesti dobitnika olimpijske medalje. On će sa Vama razgovarati o svim ovim stvarima. To će Vam u trenutku dosta podići motivaciju. To je kao da ste pogledali dobar film, odgledali dobru utakmicu i u tom trenutku ste jako motivisani. Ali to ne potiče iz Vašeg sistema. Odšetate i kažete “Ah, ovo je bilo odlično, šta je sledeće?” Ali nadam se da će i nakon dva, tri minuta nakon saznanja o Vašem Supermenu i šta bi to moglo da omogući Vama i Vašoj kompaniji, ovo ostati sa Vama. Ovo je samo generisano, odozdo prema gore. Trebalo bi da ostane deo Vas.

Kao što ste rekli, ja sam Supermen. Vi ste Betmen, imamo Robina, možda imamo Džokera, kako da povežemo sve ove ljude radi postizanja nekog višeg cilja?

Prva i osnovna stvar je da moramo da razumemo strukturu metafore. Metafora ima neku sadržinu, kontekst i strukturu iskustva. Metafora Supermena će sadržati “sve o Supermenu”, a metafora Betmena će sadržati “sve o Betmenu”. Ovo će Vam pomoći da pronalazite različitosti u okviru tima. Evo još jednog primera. Kada Vas pitaju – “Kada ste u svom najboljem svetlu, ko ste vi?”
Neko će možda reći “Sviram u velikom bendu”.
Neko drugi će reči “Tih sam kao miš.”
Različite metafore nam ukazuju na različitosti u okviru tima.
Metafore, stvorene koristeći CLEAN pristup, će otkriti unutrašnje iskustvo ljudi na respektivan način.
U tom slučaju stvarate uzroke i uslove poverenja i sve ono što svakako radimo. Zatim postavljate jedni drugima CLEAN pitanja. Razlog je to što CLEAN metodologija onda oblikuje različite metafore za koje se ljudi zainteresuju. Ovo ih nekako dovede do nove, udružene metafore ili miš shvati kako da funkcioniše u bendu. Ali opet, sva mudrost i informacije potiču iz sistema. Nisu usmereni.

Za kraj, gde postoji najviše prostora za poboljšanje CLEAN metodologije?

Na neki način, CLEAN pristup je ograničen svojom prošlošću. Potiče iz terapije i rada sa kompleksnom traumom i upravo tako sam ga i sam naučio. Bilo je potrebno određeno vreme da se ovo prebaci sa terapije na koučing. Kasnije je zahvaljujući Caitlin i ostalima uključeno i u biznis, zdravlje, obrazovanje i istraživanje i dosta se koristi. Međutim, najveći izazov je da se učvrsti u raznim industrijama i podstaći razmenu iskustava.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*