Iza svake motivacije stoji želja

Obožavam temu motivacije jer sam fasciniran ljudskim potencijalom, vrhunskim performansima i onim što nas zaista pokreće u životu. Sve što doživljavamo i čemu pridajemo vrednost jednostavno je izraz naših uverenja, paradigmi, razmišljanja i uobičajenih navika. Lako možete pronaći video zapise ili članke koji će reći da je motivacija sranje i da je precenjena. Na drugoj strani su oni koji kažu da je motivisanost sveti gral postizanja bilo čega. U ovom članku želim da jednostavno podelim sa vama neko svoje iskustvo i verujem da ćete iz ovoga uspeti da izvučete ono što važi i za vas.

Verujem da je svaki put kada napravimo pozitivnu promenu podstaknut pre svega trenutkom „jasnoće“. Ovo obično stvara u nama neku novu energiju i motivaciju da krenemo u akciju na toj novoj spoznaji. Uvek kažem, „Motivacija nas pokreće, ali navike nam omogućavju da se održimo.“ Moje iskustvo je da je motivacija nešto što moramo stvoriti da podstaknemo početni zamah ka novom poduhvatu. Ja lično volim energiju i osećanja povezana sa motivacijom, jer ona podstiče mogućnost, maštu i na kraju novo uverenje, koje je glavni faktor koji određuje da li ćete stvari sagledati na pravi način.

Kao govornik, često držim motivacione govore o tome kako upravljati strahom i snagom našeg verovanja. Koliko god voleo da soba bude puna ljudi ogromne energije koji skakuću gore-dole uz glasnu muziku i govore „Ja sam moćan“, znam da će mnogi od njih otići kući i za nekoliko dana se vratiti u svoju uobičajenu rutinu. Sve ovo nije izgubljeno, jer često postoje ljudi koji tokom razgovora dožive energetske pomake. Ova promena je ono što je potrebno da bi se prekinuo prethodni ciklus njihovih nesvesnih navika, razmišljanja i ponašanja. Kako je jasno rekao Albert Ajnštajn, „Ne možemo rešiti probleme koristeći isto razmišljanje kakvo smo koristili kada smo ih stvarali.“

Kako dalje razvijamo svoju samosvest ili metakogniciju, trebalo bi da zaista procenimo šta su naši unutrašnji i spoljni pokretači kada smo u energiji motivacije. Vidite da kad neprestano tražimo jasnoću, to će dovesti do vašeg „zašto“. Znanje vašeg „zašto“ je ključno, jer ćete imati mnogo veće šanse da imate kontrolu nad tokom događaja i preduzimate dosledne akcije, čak i kada sama motivacija možda nije uvek prisutna. Verujem da iza svake motivacije stoji želja.

Tema motivacije je izuzetno dinamična i osećam da se dotičem mnogih oblasti i energija koje su povezane sa njenim mnogobrojnim pokretačima. Jasnoća i želja nam pomažu da budemo sigurni da možemo uspostaviti snažnu i usklađenu nameru iza ciljeva koje postavljamo i stvari za kojima tragamo. U potpunosti verujem da sve što vaša duša traži, traži i vas. Mi se ili širimo ili skupljamo i energija se ne može stvoriti ili uništiti, ali se uvek kreće i menja na osnovu fokusa i preduzetih radnji. Često nam nedostaje motivacija, jednostavno zato što ne učimo ništa novo. Učenje i širenje je odličan način da se podstakne motivacija. Brendon Burchard uči da su ambicija i očekivanje dva pokretačka motiva i u potpunosti se slažem da su to ključni pokretači. Osećam da ima više pokretnih delova, kao što sam ranije spomenuo, poput jasnoće, namere, verovanja i želje. Svi oni igraju ulogu u stvaranju i održavanju motivacije.

Još jedno ključno područje koje smatram odličnim motivatorom je postavljanje ciljeva. Jednom kada imate jasnoću, želju, nameru i uverenje, ključno je da počnete da preduzimate akciju. Ako nemate metu, svaki put ćete promašiti, zato usmerite svoje uvide na svoje ciljeve. Zatim počnite da ih delite na prirodne mini ciljeve ili odvojene projekte koji će podstaći veću viziju. Pa zašto pišem o postavljanju ciljeva u članku o motivaciji? Svi smo mi slični po tome što volimo osećaj završenosti. Kada imamo strategiju za svoju viziju sa ciljevima i koracima koje treba preduzeti, osećamo završetak tokom čitavog puta rada ka našim ciljevima i viziji. Razvijte navike da biste održali svoju motivaciju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*