Koučing

Sporazum o odnosima

U poslednjem članku smo predstavili upotrebu STORMMES modela © u ko-kreiranju sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo detaljnije razmotriti kompetenciju 3 „Uspostavlja i održava sporazume“. Prva tri markera kompetencija na ovom odeljku […]

Koučing

Zajedničko stvaranje odnosa

Nakon objavljivanja osnovnog modela kompetencija, ICF je zauzeo prošireni pristup kompetencijama u zajedničkom stvaranju odnosa treniranja sa klijentom. U novom modelu, odeljak B fokusira se na tri kompetencije potrebne za pravilno zajedničko stvaranje odnosa sa […]

Koučing

Šta je strategija?

Ne postoji jedna univerzalna definicija strategije. Reč strategija potiče iz grčkog jezika i odnosi se na umetnost i veštinu upravljanja vojnim formacijama. Na Vikipediji (www.wikipedia.org) možete naći nekoliko interesantnih definicija npr: Strategija je opšti plan […]

Koučing

RAZNOLIKOST UMA

Ja sam biološki antropolog i neuronaučnica koja je provela mnogo godina proučavajući ljudsku ličnost. Postoje dva osnovna dela ličnosti: 1)vaša kultura – sve u šta verujete, šta radite, govorite i mislite; i 2)vaša biologija , […]

Koučing

ARISTOTEL I VAŠI STRAHOVI

5 lakih koraka da prevaziđete svoje strahove i kontrolišete ih Da li ste čuli za projekat po imenu Aristotel, koji je osmislio Google? Gde je kompanija sprovela istraživanja među 180 timova, 3-50 pojedinaca u svakom […]

Koučing

Svest o kulturi

ICF definiše otelotvorenje koučing mindseta kao razvijanje i održavanje načina razmišljanja koji je otvoren, radoznao, fleksibilan i orijentisan na klijenta. U prošlom izdanju smo pokrili temelje otelotvorenja predmeta koučing mindseta kada je u pitanju samostalni […]

Koučing

Sopstveni razvoj

ICF definiše otelotvorenje koučing mindseta kao razvijanje i održavanje načina razmišljanja koji je otvoren, radoznao, fleksibilan i orijentisan na klijenta. U poslednjem izdanju prešli smo prvi temelj otelotvorenja koučing mindseta. 1.Priznaje da su klijenti odgovorni […]