Izgradnja koučing kulture u Endavi

Pre više od godinu dana, uveli smo dve nove pozicije u Endavi – linijski menadžer i karijerni kouč. Ove pozicije su proizašle kao rezultat razvoja naše kompanije i krucijalne su za naš interni program razvoja karijere. Međutim, postoji još nešto, pa hajde da vidimo zajedno zašto smo odlučili da uvedemo ove pozicije i kako one utiču na profesionalni razvoj naših ljudi.

Pre svega, važno je napomenuti da je naš osnovni cilj ono što pokreće sve čime se bavimo ovde u Endavi. Postojimo kako bismo stvorili okruženje i kulturu koja pokreće uspeh tako što tretira klijente kao pojedince i omogućava našim ljudima da se pokažu u najboljem svetlu. Stoga, konstantno tragamo za novim načinima na koje bismo mogli da ovo ostvarimo, kako za zaposlene tako i za bazu klijenata.
Budući da se mreža našeg biznisa i mreža klijenata šire, normalno je da naši ljudi imaju sve više prilika da nadograde već postojeće znanje i veštine, kao i da rade na mnogim novim i izazovnim zadacima. Kao matrična organizacija sa dokazanim iskustvom brzog rasta na mnogim našim lokacijama, smatramo da je stvaranje koučing kulture jedan od načina da podržimo svoje ljude, kako u ličnom tako i u profesionalnom razvoju. Odlučili smo da uvedemo ulogu karijernog kouča kako bismo podržali razvoj zaposlenih i pomogli ljudima da razumeju gde se nalaze na svom karijernom putu, gde žele da idu i na koji način mogu da stignu tamo.

Mi u Endavi čvrsto verujemo u to da je svaki zaposleni pokretač svoje karijere. Diskusije o razvoju karijere su osnovno sredstvo za dalji razvoj osobe, posmatrajući njihove tehničke i soft skilove. Svaki zaposleni se dogovori sa svojim karijernim koučem oko dinamike ovih sastanaka i vode razgovore koji podstiču na razmišljanje, a vezani su za želje oko karijere, mogućnosti učenja, izazove, podršku. Onda se dogovore oko toga šta će raditi i u kom vremenskom roku. Svaki zaposleni u Endavi ima svog karijernog kouča, a svaki karijerni kouč je specijalizovan za različite oblasti: soft skilove, tehničke veštine, poseban programski jezik, menadžment zainteresovanih strana, liderstvo itd. Naši zaposleni mogu da izaberu različite karijerne koučeve, u zavisnosti od svojih profesionalnih potreba i težnji u određenom trenutku, kako bi se njihove karijere odvijale po planu.

Stvorili smo još jednu lidersku ulogu, linijskog menadžera. Ova osoba radi kao „lider koji oslobađa“ i odgovorna je za vođenje visokoangažovanih timova sa visokim performansom. Mi smatramo da je tim sa visokim performansom tim od poverenja koji radi u sigurnom okruženju, gde ljudi čuvaju leđa jedni drugima tako što ohrabruju ljude da daju iskrene povratne informacije i drže jedni druge odgovornim. Konačna svrha tima sa visokim perfomansom je da se fokusira na rezultate i ostvarenje zajedničkog cilja, pri čemu ima obavezu prema grupi. Ponosni smo na to što imamo širom biznisa linijske menadžere koji znaju kako da pristupe snagama tima i da omoguće kulturu feedback-a.

Naravno, naš program za razvoj karijere se ne odnosi samo na ključne osobe i/ili naše vođe, već se dizajnira posebno za svakog našeg zaposlenog uz zajedničke napore linijskog menadžera, karijernog kouča i zaposlenog. Verujemo da nam je potrebna stalna investicija u individualne sposobnosti svakog zaposlenog. Ove dve uloge se međusobno dopunjuju i kroz saradnju, koristeći sposobnosti svih naših ljudi i performanse naših timova, dok nastavljamo da gradimo na tehničkoj izvrsnosti i omogućavamo uslugu svetske klase našim klijentima.

Kako bismo podržali program za razvoj karijere i učinili ga što efikasnijim za svakog pojedinca, kreirali smo i uveli interni alat po imenu sistem za ravoj karijere. Ovo je alat koji predstavlja personalizovani digitalni portal koji omogućava čiste i transparentne informacije o karijernim mapama, karijernim mogućnostima baziranim na stažu i profesionalnom iskustvu. Takođe, sistem omogućava pružanje i traženje struktuiranih povratnih informacija u okviru organizacije.

Ubeđeni smo da je uspostavljanje kulture povratnih informacija, deljenja znanja i visokog performansa neophodno za stvaranje okruženja i kulture koja dovodi do uspeha. Mi smo živi dokaz da nam je to što smo kompanija koja se fokusira na ljude omogućilo da dostignemo broj od 5.182 zaposlenih, sa kancelarijama u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi, kao i dostavnim centrima u Rumuniji, Moldaviji, Bugarskoj, Srbiji, Makedoniji, Argentini, Urugvaju, Venecueli i Kolumbiji.

Budućnost svakako izgleda sjajno, a mi smo jako ushićeni da vidimo šta sledeće dolazi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*