HR

Timsko učenje kroz retrospektive

U agilnom razvoju softvera, propovedamo stalno poboljšanje. Moje radno mesto Vincit neprekidno se usavršava od svog osnivanja, jer verujemo da je to jedan od najvažnijih principa agilnog razvoja. Ali kontinuirano usavršavanje se ne odnosi isključivo […]

HR

Zaposleni je na mestu vozača

U poslednjih nekoliko godina vodilo se mnogo rasprava o upotrebi pojma odgovornosti u biznisu. Diskusije o odgovornosti imaju tendenciju da se usredsrede na procese koji podržavaju ili objašnjavaju performans. Lično mislim da nam ponekad nedostaje […]

HR

Učenje

Kada sam razmišljao o temi ovog članka -Učenje – nisam mogao da izbegnem da je povežem sa onim što sam i ja lično, a takođe i Telenor, naučio iz poslednjih 15 meseci pandemije Covid-19. Ako […]