HR

Na izvoru HR inovacija

Tijana, koja je vaša uloga u PepsiCo kompaniji i koje su vaše odgovornosti? Ja sam senior menadžer za ljudske resurse za zapadni Balkan, Baltik i naš biznis za franšize u Centralnoj Evropi i širem Balkanu. […]

HR

Razvoj koučing kulture

Na advokate se generalno gleda kao na inteligentne, ambiciozne, talentovane ljude i ljude sa argumentima – kada zamišljamo uspešnog advokata, mislimo na asertivnu, nezavisnu osobu često upotpunjenu zdravim egom. To su ljudi ogromne odgovornosti i […]