Koučing je moderan i efikasan razvojni alat

Koučing je jedan moderan i učinkovit razvojni alat. Koliko je on zastupljen u Banca Intesa?

     Banca Intesa kao lider na bankarskom tržištu opravdava svoju poziciju i stalnim ulaganjem u razvoj zaposlenih. Pored niza edukativnih programa koje organizujemo kao sastavni deo razvoja svakog zaposlenog, prepoznali smo koučing alate kao odličan način da naše kolege ostvaruju individualne ciljeve kroz razvoj naše organizacije.

Krenuli smo postepeno, uz uvođenje opcionih eksternih koučeva za menadžment Banke na individualnoj bazi. Naši eksterni koučevi su veoma pažljivo selektovani i imaju različito formalno obrazovanje, dolaze iz sfera psihologije, biznisa, pa čak i informacionih tehnologija, a zajedničko im je da imaju internacionalne sertifikate i veliko iskustvo u koučingu. Korist ovog pristupa leži u tome da su korisnici nakon prvih sesija i sami postali njegovi promoteri, što je rezultiralo još većim brojem zahteva za koučingom. Paralelno sa ovim aktivnostima, promovisali smo koučing alate kroz treninge „Koučing kao menadžment tehnika” za srednji menadžment na kojima smo vežbali primenu koučinga u svakodnevnom upravljanju, kao i kroz interni prodajni koučing za zaposlene u mreži Banke kojim unapređujemo prodajne performanse.

Sledeći korak bio je širenje koučing kulture kroz mogućnost grupnog koučinga koje izvodi interni sertifikovani kouč. Ova vrsta koučinga je raritet u organizacijama i sa ponosom možemo reći da su kolege koje rade u Centrali naše banke a koje su želele ovakav vid razvoja, okupljene u nekoliko grupa oko zajedničkih ciljeva pri kraju ovog procesa. Učesnici svake grupe su uglavnom okupljeni oko sličnih tema u vezi sa kojima žele da rade, te zajednički sa koučem kreiraju svaku sesiju. Lista tema je praktično neiscrpna, a neke od njih su: kreiranje ličnog razvojnog profesionalnog plana, uspešnije snalaženje u stresnim situacijama, spremnost na donošenje odluka, efikasnije upravljanje vremenom, ljudima i zadacima, održavanje fokusa i istrajnosti u dostizanju ciljeva.

Digitalizacija društva i poslovanja nameće i digitalizaciju učenja i obuka. Recite nam kako izgleda taj proces u vašoj firmi.

     Prateći razvoj novih tehnologija i savremene trendove u bankarstvu, Banca Intesa konstantno unapređuje sve oblasti svog poslovanja i prilagođava ih zahtevima digitalnog doba, što je slučaj i sa načinom na koji pristupamo učenju. Elearning-e smo uveli još pre 5 godina i sada prosečno svaki zaposleni godišnje završi više od 7 kurseva. Zanimljivost je što smo pokrenuli i online koučing koje vode naši interni prodajni koučevi, a opcija „Skype Conference Call“ nije samo zamenila određene sastanke već uz podršku ove tehnologije organizujemo i kraće radionice. Takođe, naša matična grupa Intesa Sanpaolo je razvila aplikaciju „The Management Academy App“ koja je uvek dostupna našim menadžerima koji uz pomoć nje brzo i lako, preko svojih mobilnih telefona ili tableta, mogu da pristupe zanimljivim sadržajima kratkog formata o tehnikama vođenja ljudi i inovacijama u oblasti menadžmenta.

Naravno, kao što u bankarstvu uvođenje digitalizacije nije usmereno na nestanak ljudskog kontakta već na to da se kontakt sa klijentima još više produbi i kvalitativno oplemeni, i u domenu ljudskog razvoja uspešne organizacije poput naše će pored visoke tehnologije u oblasti učenja promovisati i interaktivne treninge i radionice u manjim grupama. Trener više nije samo predavač, već inovator, Elearning praktikant i multimedijalni korisnik i promoter.

Rad sa talentima je ključ za rast i razvoj svake kompanije. Na koji način Banca Intesa radi sa talentima?

    Obuhvat pojma talenat u Banca Intesa je veoma širok – talente prepoznajemo kako među mladima koji tek postaju deo organizacije, tako i među menadžerima.

Naš „International Talent Program“ za menadžere je započet 2017. godine pod pokroviteljstvom Intesa Sanpaolo. Međunarodna dimenzija ovog programa, u okviru kojeg pažljivo odabrani talenti iz banaka koje posluju u grupi, pohađaju menadžerske i specijalističke treninge i rade na projektima vezanim za naš biznis, jeste ono što ga odvaja od sličnih programa. Svaki talenat dobija individualni razvojni put u trajanju od 3 do 5 godina i priliku da živi i radi u drugoj zemlji, upozna druge banke u okviru Intesa porodice i stekne vredno internacionalno iskustvo.

Takođe sprovodimo i „Treasure Leadership Talent Program“ namenjen talentima koji se već nalaze na menadžerskim pozicijama. Ovaj naziv nismo izabrali slučajno, jer su najveće blago naši najbolji zaposleni. Program prepoznaje dve grupe – mentore koji su dobili priliku da podele svoja znanja i iskustva i prenesu svoje lidersko umeće na odabrane zaposlene, i talente koji su u sebi probudili nove aspekte razvoja i kroz različite individualne aktivnosti brusili svoje liderske veštine i znanja. Ovaj program ukupno traje osamnaest meseci, a prati ga jednostavna online „Talent“ aplikacija u okviru koje mentori i talenti sami biraju aktivnosti, četuju na forumu i prate svoj napredak.

Jedna od aktivnosti ovog programa je i njegova direktna veza sa „Junior programom stručnog usavršavanja“ budući da su talenti bili u prilici da i sami budu mentori učesnicima ovog razvojnog programa koji okuplja studente završnih godina ili diplomce koji svoje prve bankarske korake prave baš u našoj Banci. Inače, naš Junior program je iznedrio sjajne mlade talente koji su postali deo Intesa tima. Trenutno na hodnicima naše upravne zgrade možete sresti mnoga nasmejana i veoma mlada lica, to je druga generacija naših Juniora .

Kakve edukacije prolaze vaši zaposleni kao i talenti?

     Rezultati dosadašnjih aktivnosti u okviru „Treasure Leadership Talent Programa“ su impresivni: izvedeno je niz treninga sa veoma zanimljivim i korisnim temama – projektni menadžment, inovativnost, liderstvo, koučing i komunikacija za lidere i prezentovanje na engleskom, a bavićemo se i makroekonomijom i strateškim menadžmentom u narednih šest meseci. Naši mentori i talenti su se aktivno sastali na mentorskim sesijama, započeti su različiti grupni mini projekti, napisano je više od 20 članaka i revizija knjiga, mentorisani su učesnici Junior programa a kolege su više desetina puta posetili druge organizacione delove Banke u okviru aktivnosti rotacije i učenja kroz „shadowing“. Na dva različita događaja koji se održavaju po jedan u svakom semestru naši talenti oprobali su se u poznatoj svetskoj biznis simulaciji, ali i u konstruisanju katapulta kroz timske vežbe u prirodi.

Kada je reč Junior programu, njegovi učesnici su prošli kroz čitav niz treninga i projekata – od komunikacionih i prezentacionih veština, preko podsticanja inovativnog mišljenja do konkretnih projektnih zadataka.

Naravno, pored svih navedenih aktivnosti usmerenih na talente, Banca Intesa kontinuirano nudi programe za sve grupe zaposlenih. Novozaposleni prolaze Intro obuku i vođeni „onboarding“, sa dodatnim specifičnim seminarima u zavisnosti od radnog mesta. Takođe, svim kolegama na raspolaganju su specijalistički programi koji razvijaju kompetencije u okviru različitih pozicija – Akademija za mali biznis, Razvojni program kreditnih rizika, Business Inteligence program, IT Akademija, kao i niz različitih seminara i interaktivnih radionica, zatim otvoreni programi razvoja veština, kao i niz menadžerskih programa za Mrežu i Centralu.

Ponosni smo na činjenicu da većinu programa izvodimo interno, te je trening za trenere prošlo već više od stotinu kolega.

Mnogo je studija napisano o uticaju koučinga na profit kompanije. Kakva su Vaša iskustva?

     Svakako da koučing, kao uostalom i svako ulaganje u znanje i razvoj zaposlenih, ima za cilj da doprinose dugoročnom razvoju kompanije i ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata. Pored toga, na nivou naše Banke, benefiti koučinga su višestruki – pored toga što pojedinci unapređuju veštine koje im olakšavaju rad i pospešuju efikasnost, povećava se lično i profesionalno zadovoljstvo, a otvara se i produbljuje komunikacija između članova različitih organizacionih delova, što doprinosi osnaživanju korporativne sinergije. Smatram da se sve više prepoznaju značaj i mogućnosti korišćenja koučing alata, te da će prednosti njihovog koriščenja biti sve uočljivije u godinama koje dolaze. S obzirom na važnost prepoznavanja potreba za tom vrstom promene, naš menadžment je već kročio u budućnost.

Kada bi u jednoj rečenici opisali šta je za vas „people development“, koja bi to rečenica bila?

Pravi razvoj nije ono što ti neko daje, već ono što ti želiš da dobiješ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*