Koučing mi pomaže da ostanem fleksibilna i otporna u biznis svetu

Foto: Gogo Kehajov.


Zašto koučing?

Pre nekoliko godina, naišla sam na formulu za izvrsnost koju je definisao Alan Fine. On kaže da je izvrsnost( možemo je takođe nazvati uspeh ili performans) jednaka fokus plus vera, plus vatra, plus znanje, minus mentalne smetnje. Naše 24/7 nas iskušava u smislu onoga na šta možemo da se fokusiramo. Nekada smo pod velikim pritiskom da se fokusiramo na ono što mora ili treba, što može vrlo lako da nas odvuče od onoga što želimo, od aspiracija i većih ciljeva. Ovo se odnosi na aspiracije i namere u životu, a i u poslu. Brze popravke ili agende drugih ljudi mogu da nadvladaju ciljeve od strateškog značaja ili one koji zahtevaju trajnu pažnju. Dakle, možda će nam zatrebati pomoć u definisanju našeg prvog prioriteta i u tome da ostanemo disciplinovani pri kretanju prema željenoj budućnosti. Kada smo svesni većeg uticaja onoga što želimo, u boljoj smo poziciji da to i ostvarimo. Jednom kada se naši ciljevi usklade sa onim što cenimo i i našom višom namerom, veća je šansa da će se sresti. U koučing razgovoru, pojedinac može takođe da postane svestan toga kako ga njegovi ciljevi približavaju zaveštanju koje želi da ostavi. Zamislite uticaj na motivaciju osobe i posvećenost da nastavi dalje kada su svesni udela u onome što žele da stvore!

Dakle, poenta koučinga je određivanje onoga što pojedinac želi i planiranje akcija kako bi se napredovalo?
Poenta koučinga je određivanje onoga na šta ćemo se fokusirati i osmišljavanju akcija da dotle i dođemo. Međutim, prelaženje provalije obično nije tako jednostavno. Postoji unutrašnja igra koju treba dobiti. Kako Tim Galvej, tako i Alan Fire, govore o mentalnim smetnjama ili negativnom unutrašnjem dijalogu, koji teži da nas razdvoji od onoga što je poželjno. To je kao da na ramenu imate gremlina koji viče kritike i komande. Rezultat ovoga je da osuđujemo sami sebe, gubimo samopozdanje i dolazi do unutrašnje sabotaže. Uočavanje smetnje i njeno rešavanje su takođe deo moći koučing konverzacije.

Kako se zaveštanje i veća slika ujednačavaju sa pragmatizmom i bržom orijentacijom preduzeća danas?
Ovo je fundamentalno pitanje. Šta danas čini posao uspešnim? Da li se radi samo o orijentisanju na rezultate i pragmatizmu ili su se pravila igre promenila? Tokom prošlog veka, zrelije ekonomije sveta su se razvile iz industrijskih u ekonomije znanja. Gurui menadžmenta kažu da smo sada na drugoj prekretnici prelaska na ljudske ekonomije, a ovo ima veliki uticaj na liderstvo, jer će u ljudskoj ekonomiji najvažnija imovina biti angažovana srca(HBR, 2014). Naša ljudskost – naša strast, kreativnost, aspiracije, naše potrebe da se povezujemo i doprinesemo – neće i ne mogu biti programirane u inteligentnu mašinu. Pitanje je da li su današnji lideri sposobni da iskoriste ove prednosti. Još jedan način da se postavi isto pitanje je – da li su sposobni da iskoriste ono što će biti izvor konkurentske prednosti organizacije. Verujem da je pomaganje ljudima da pronađu povezanost između svojih ciljeva ovde i sada i njihove svrhe, onoga što žele da ostave za sobom, ono što će osvojiti njihova srca.

Mnoge kompanije govore o razvijanju koučing kulture. Šta je ono što čini ovu temu ovako popularnom?
Deo razloga je ono što sam upravo spomenula. Međutim, postoji više od toga. Verujem da su ljudi koji su istovremeno i samostalni i zavisni od drugih ono što je biznisu sada potrebno više nego ikad. Saradnici koji su sposobni da se bave nepoznatim i nepredvidivim tako što će upravljati svojim razmišljanjem i donositi svesne odluke. Koučing razgovori na poslu pomažu ljudima da nauče kako da preusmere svoje razmišljanje, neguju svoje samopouzdanje i funkcionišu na onaj način koji je sa njima usklađen, kao i sa većim sistemom – bilo da je u pitanju tim, kompanija, tržišna niša itd. Takođe, koučing razgovori omogućavaju da se uvidi pretvore u izvodljive korake. Postoji izreka koja kaže da problem nije u tome što nešto ne znamo, već u tome što ne radimo ono što znamo. Koučing pomaže da se ovo ograničenje prevaziđe.

Koja je vaša poruka, ili odgovor, za kompanije koje žele da zaposle kouča kako bi „popravio“ zaposlenog koji ne radi svoj posao onako kako treba?
Kad god imam sličan zahtev, postavim naručiocu koučinga dva pitanja. Prvo pitanje glasi: „Na skali od 1 do 10, koliko je osoba motivisana da aktivno učestvuje u poboljšanju svog performansa?“, a drugo: „Koliko je osoba motivisana za rad sa koučem?“. Može da se desi da pojedinac otkrije koliko je neophodno i hitno napraviti promenu. Ako je ovo slučaj i on veruje da koučing može da mu pomogne da ostane fokusiran i disciplinovan da postigne specifične rezultate, onda se zainteresujem za to da ga podržim. Međutim, koučing se često smatra „poslednjom stvari“ koju bi kompanija učinila kako bi se zaposleni promenio. Kad god je to agenda menadžera, a zaposleni ne prepoznaje problem i nije zainteresovan za rad sa koučem, iskreno kažem da ne mogu da budem ni od kakve koristi kako za biznis, tako i za pojedinca. Ubeđena sam da koučing nije nešto što mi radimo ljudima , već je to „partnerstvo sa njima“.

Šta mislite o merenju povratka investicije u koučing kroz povećanje prihoda?
Verujem da prihod može biti relevantan pokazatelj kada je u pitanju obučavanje prodavaca za rezultate, a sve ostale stvari su jednake (tj. uticaj spoljašnje sredine je nekako izolovan). Uticaj na liderske pozicije se često meri postizanjem pozitivne promene u angažovanju zaposlenih. Još jedan skup kriterijuma za procenu efektivnosti koučinga je onaj prijavljen od 360 stepeni istraživanja. Istraživanja angažovanja i 360 stepeni istraživanja, međutim, mogu pružiti relevantne povratne informacije o uticaju koučinga ako je klijent koučinga podržavan više od 12 meseci.

Kako prepoznate da li koučing uspeva ili ne?
U samoinicijativnom koučing odnosu, uticaj koučing odnosa treba da proceni sam klijent. Nakon svake koučing sesije, klijent može da proveri sa samim sobom da li je bliže onome što želi da ostvari. Poenta koučinga je takođe praćenje napretka između koučing sesija. Zapravo, razgovor je samo katalizator promene (akcija koje se preduzimaju) između koučing sesija.

U naručenom koučingu, sponzor može da proceni da li vidi promenu u ponašanju koučija. Klijenti i sponzori će znati pre trenera da li koučing uspeva.
Kako je Vama koučing pomogao da definišete svoj željeni put?
Ono što volim kod koučinga je to što me, kao klijenta, uči da razmišljam o sopstvenom iskustvu bez osuđivanja, ali sa radoznalošću. Radoznalost je ono što me čini uzbuđenom, raspiruje moju vatru i neguje moje samopouzdanje. To je način razmišljanja koji mi dozvoljava da kreiram život koji je usklađen sa onim što sam ja kao osoba. Čini me svesnom pri donošenju odluka. Daje mi slobodu da kažem ’ne’. Koučing ima ogroman uticaj na mene budući da mi pomaže da ostanem fleksibilna i otporna u svetu koji je nepredvidiv i stalno se menja.

Veselka Tsocheva Donkova je profesionalni sertifikovani kouč u ICF. Podržava lidere i timove preko CEE. Specifična mešavina poslovnog iskustva i stručnosti u koučingu je ono što je čini dostojnim partnerom u projektima za kreiranje koučing kulture. Od 2016.godine je deo fakulteta Međunarodnog usklađenog programa za sertifikaciju koučeva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*