Koučing timskog razmišljanja i inovacije

U mnogim kompanijama, inovacija je neuobičajeni kvalitet koji je ili prisutan ili nije – pre nego dostupan kao proces koji se može učiti i kojim se može upravljati. Lider teži iluzivnom eliksiru ‘timskog duha’ kada pitaju: „Kako možemo da upravljamo timovima i dizajniramo okruženje koje dosledno generiše inovacije?“.

Dobri timski koučevi znaju da je njihov posao da razviju timski duh. Podržavaju strukturu i principe inovacije i pružaju specifična sredstva za poboljšanje kreativnosti i strateškog razmišljanja pojedinaca, timova i organizacija. Efektivni timski koučing mora biti veoma aktuelan i funkcionalan za korporativne osnovne ciljeve, ali i inovativno razmišljanje.

Dobro istrenirani timski koučevi znaju kako da oslobode timski duh. Šta timski kouč može da uradi da izgradi inovaciju? Timski kouč mora marljivo da podrži pozitivno delovanje i fleksibilno brzo razmišljanje.

Ovo zahteva izuzetno specifičnu vrstu profesionalnog timskog koučinga, jer trener mora znati kako da zaista pokrene kvalitet vizionarskog razmišljanja i mora pristupiti tome kako različiti članovi tima postaju vizionari. Timski kouč potom pomaže da se razvije funkcija timske vizije kao ključni deo svakog pojedinačnog sastanka. Podstičući prave misaone procese, timski kouč takođe stvara sinergiju i pomaže u razvoju holističkog razmišljanja.

Timski kouč takođe podržava i gradi pozitivna timska iskustva, povezana pozitivnom komunikacijom. Poenta timskog koučinga fokusiranog na performans je da se pomogne ljudima da izgrade novu pozitivnu strukturu za razmenu ideja bez obzira na to kakav je njihov okvir bio ranije, tako da oni ostanu voljni da podele svoju privatnu ekspertizu sa drugim članovima tima. Opšte pravilo je da se znanje slobodno deli čim grupa ima zajedničku viziju.

Da bi razvio viziju, timski kouč mora da izazove i radoznalost i usaglašenost ka rezultatima. Ako biste bili u programu treninga timskog kouča, naučili biste kako da radite sledeće stvari:

  • Pre svega, moramo da uživamo u timu kao timu. Moramo slaviti prisustvo tima. Moramo da iskusimo vrednosti tima i da ih verbalno cenimo. Moramo se usredsrediti na doprinos članova i da se usaglasimo sa ciljevima tima. Ponekad treba da organizujemo neformalne timske događaje kako bismo okupili ljude i omogućili da se oni zaista upoznaju u različitim okruženjima.
  • Druga stvar koju treba da uradimo je da izgradimo performanse tima. Ovo radimo kroz specifičan naglasak na timskom koučingu kao na skupu veština koje sam tim uči da koristi za sebe.
  • Treće, pokazujemo im moć timske vizije i kako je kreirati na pravi način. Zajedničko kreiranje vizije pomaže da budemo svesni opšte namene, što omogućava svakom članu da doprinese zajedničkom dijalogu. To stvara efikasan jedinstveni um u timu. Ovo sada postaje ključni deo genija u nastajanju posebnog dinamičkog tima.
  • Četvrto, pozivamo članove tima na timski dijalog i pružamo veštine za podršku svakom članu tima sa njihovim sopstvenim vezama u procesu. Baš svaki član tima, bez obzira na to šta su sebi rekli o proizvodima i uslugama kompanije, treba da oseti da može da se udruži sa članovima tima u dijalog za razvoj potencijala kompanije.

Umetnost stvaranja dijaloga
Stvaranje pravog dijaloga je istinska umetnost. Zahteva uporno, uviđajno slušanje i podršku od timskog kouča koja nas pokreće. Kako bi ovo postigao, timski kouč mora da drži kontekst dijaloga i pomaže članovima tima da se oslobode pretpostavki. Uviđajna pitanja omogućavaju ljudima sa potpuno drugačijim navikama, poreklom i pogledima na svet da doprinesu u započinjanju konverzacije. Da bi se inicirala vatra, timski kouč mora da zna kako da tretira članove tima kao ‘vođe razmišljanja’ kako bi se svaki član opustio i dao svoj doprinos. Kako bi stvarali dalje, moraju da pomognu timu da razmišlja dugoročno i otkriva ključne korake u dugoj igri koju bi svaki projekat mogao da kreira.

Kako bi vatra stvarno gorela, svi učesnici moraju da gledaju jedni na druge kao na kolege. Dijalog mora da postane razigran kako bi članovi tima lako zajedno vizualizovali, što je pre moguće – na svakom sastanku.

Možemo zapaliti vatru koja će goreti mnogo godina. Veliki kapacitet za dijalog stvara uspešne timove koji se zajedno zabavljaju. Na duge staze, uče da grade jake sisteme timske podrške dok se bave zadacima. Ovaj proces zahteva ulaganje u ključna područja skupova veština timskog koučinga od strane čitavog tima, kako bi svako naučio da efektivno učestvuje.

Umetnost održivog konflikta
Oblast koja je takođe važna za uspešnu izgradnju inovativnih stručnih timova je sposobnost da se pomogne timovima da reše konflikt. Rešavanje konflikta je velika stvar. To znači da timski kouč razume konkretnu, negativnu dinamiku tima koja bi se mogla pojaviti i stvoriti najveću poteškoću; onu koja bi mogla da uništi timski duh. Iz ovoga možemo da zaključimo da timski kouč mora stvarno da razume kako da radi sa različitim osobinama ličnosti, društvenim stilovima, kulturnom dinamikom i interesnim područjima. Timski kouč mora biti sposoban da pronađe pozitivne podtokove u okviru svakog konflikta do kog dođe i pokazati kako tim može da se delimično složi. Ovo znači da grupa i dalje može da pronađe vrednost i vitalnost u projektu i zadatku, dinamički kombinujući različite pristupe.

Tim u kom ne dolazi do konflikta često nije jak tim. Uvek će dolaziti do konflikta kada su ljudi ohrabreni da nezavisno misle, istražujući svaki projekat kako nezavisno, na svoj način, za sebe, tako i zajedno, povezujući ideje.

Ključna veština koju moraju imati svi lideri koji rade koučing svojih timova u 21.veku je sposobnost da uspostave komunikaciju na daljinu na više jezika, često preko Skype ili WebEx sastanaka. Timski kouč mora da održava funkcionisanje sastanaka na daljinu pomoću dobrom dinamikom. Ponovo, ovo je rezultat pažljivo stvaranih okvira timskog kouča koristeći skupove veština koji se fokusiraju na rešenje.

Čak i u mnogim vremenskim zonama, držimo okvir za stvarnu izgradnju tima kao okvir zajedničke brige za sve članove. Naše poštovanje prema svakom članu znači da pažljivo postižemo aktivnu komunikaciju između mnogih saradnika. Na neki način, ponašamo se kao saobraćajac na raskrsnici kada je velika gužva. Neko govori, a mi se postaramo za to da se osoba čuje i da joj se odgovori. Zatim se krećemo i povezujemo sa sledećim govornikom na sveobuhvatan način.

Umetnost sticanja poverenja
Naglašavamo vrednost sticanja poverenja. Ovo je praćeno nečim što se zove RIDART okvir, akronizam za šest ključnih koraka u sticanju poverenja.
R- Rapport(Raport) – Raport često počinje našim poštovanjem i slušanjem svakog igrača tima. Nastavlja se kako stvaramo zabavu kao jednu od tema komunikacije u timu.
I-Invitation(Poziv) – Pozivamo na aktivnije učešće. Forsiramo ljude da idu dalje ka zajedničkom cilju. Podržavamo funkciju i strukturu tima kao kolaborativnog okvira. Lično, kao timski kouč, pomalo sam žestoka kada je u pitanju ovaj fokus. Iskreno smatram da je timski sastanak dosta važniji od bilo čega drugog čime se bavimo. To znači da, iako smo zauzeti ljudi i timski sastanak mora biti brz i žestok, možemo brzo da formiramo naš timski proces. ‘Brzo’ često deluje dobro jer pomaže ljudima da žestoko inoviraju. Ljudi nabacuju ideje, a jedna ideja se nadovezuje na drugu(Šta ako ‘ovo’, šta ako ‘ono’…). Ljudi tada počinju da shvataju kako ‘ovo’ i ‘ono’ mogu da se udruže i imaju nešto mnogo veće između njih da sa njim stvaraju.
D- Dialogue(Dijalog) – mora da se uključi;
A – Agreement(Usaglašenost) – Moramo pažljivo da preispitamo oko čega to treba da se složimo. Ovo mora takođe da uključi i volju da se ne slažemo – Moramo ponekad da se delimično složimo i ovaj način usaglašenosti ponekad omogućava mnogo više vrednosti od jednostavne usaglašenosti jer počinjemo da gradimo zajednički most. Moramo biti u stanju da čujemo naše razlike, kao i da ih izrazimo. Ako u svom timu imate ljude koji su voljni da ustanu i govore o onome na čemu još uvek treba da se radi ili iskreno razgovaraju o svom mišljenju kada misle drugačije od nekog drugog – onda gradite jak tim. Uspostavljate okvir u kojem igrači tima zaista razmišljaju u skladu sa saradnjom. Ovo razvija mnogo veću nameru da se stvore vizionarski rezultati za kompaniju.
R- Respect(Poštovanje) – Kako stvaramo poštovanje. Ljudi moraju da osmotre sebe, jedni druge i njihovu nameru sa dodatnom vrednošću, i moraju da razumeju da ova kolaboracija može da stvori nešto odlično. Postoji dosta razloga zašto ne treba verovati drugima u timu i zašto se treba oslanjati na svoje ‘privatno’ znanje. Lakše je ne deliti ideje, ne podučavati druge, i ne davati slobodno svoje izvore. Dakle, timski koučevi moraju da izgrade i pokažu puno poštovanje za sve pojedince i da podrže ispravnu usaglašenost za neslaganje. Postepeno, ljudi će videti svoj tim kao ‘domaćinstvo’, prirodno mesto da dele najbolje…i zaista dele slobodno!
T – Trust(Poverenje) – Svi gore navedeni faktori – raport, poziv, dijalog, usaglašenost i poštovanje – će, vremenom, izgraditi poverenje. Poverenje je poštovanje unapređeno dugoročnim iskustvom! Potrebna je hrabrost i fokus na vrednosti da bi se srce iskreno predalo timu i ostavilo sa strane sopstveno vreme i energija da se to uradi…vremenom.

Poverenje prirodno vodi do finalne funkcije u kojoj timski kouč treba da drži do svakog člana tima; dobro izražena zahvalnost. Cenimo svaki korak, u toku celog puta. Priznajemo da se rad ostvaruje. Cenimo to što članovi čine fukciju tima predominantnom kada god su zajedno.

Dobar tim postepeno postaje dugoročan bend džez muzičara. Ljudi ne žele da budu isti sve vreme, a ne žele ni haos! Žele da žive na ivici! Svaki član zna zajedničke melodije efektivnosti, ‘ritam’ svog tima. Znaju kako da učestvuju, kako da se integrišu i prošire ‘zajedničku melodiju’ stvorenu saradnjom. Uz podršku tima, probijaju u svoje sopstvene ‘ grebene ‘ individualnog postignuća kao članova ili zamena, stvarajući nove ideje i nadovezujući se na ono što su već učinili. Ovo omogućava inovativnom iskustvu da se prožima kroz ceo tim i svi dele nagradu.

Efektivni timovi postepeno reformišu strukturu kompanije. Dobro istrenirani, unakrsno funkcionalni timovi mogu da nastave da sarađuju, dele informacije i grade korporativno obećanje svetu kroz vreme. Oni postaju kičma kompanije, uveravajući se da će se ključne vrednosti i vizije deliti i ostvariti. Predstavljaju celinu i obavljaju ono što kompanja želi da ostvari. Ovo znači da tim konstantno doprinose rastu kompanije, a u isto vreme i svom rastu. Posledice su fenomenalne za kompanije koje se bave razvijanjem svojih timova. Kompanija postaje mnogo jača. Timovi postaju interpersonalne oblasti gde ljudi sada zastupaju viziju kompanije kao ko-lideri.

Sve ovo zavisi od vas, timskog kouča. Zavisi od vaše volje da budete žestoki, vitalni deo tima, održavajući njegovu strukturu kroz mnogobrojne sastanke, pomažući im da podele posao i odu da ga obave. Pomažete im da stoje na poziciji kouča, imajući u vidu ono što su do sada ostvarili, primećujući da, čak i u teškoj oblasti, mogu da naprave– i jesu napravili – korak napred. Ovo je nešto što žele svi članovi: sposobnost da primete da rastu kao pojedinci, da grade tim, a takođe i projekte, i to odlično.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*