Koučing za omogućavanje promene

Kao agilni i liderski kouč, najčešće pitanje koje dobijam je u stilu „Kako mogu navesti nekoga da učini nešto drugačije od onoga što sada radi?“. Ovo bi moglo biti da razvojni tim poveća svoju produktivnost ili preuzme veću odgovornost. Moglo bi biti da liderski tim ima veću podršku ili da kupac ili zainteresovana strana budu realniji u svojim očekivanjima.

Veliki deo posla ScrumMastera ili agilnog kouča je omogućavanje promena, na individualnom, timskom i organizacionom nivou, a loša vest je da ne možete promeniti mišljenje ljudi i što više pokušavate, to je manje verovatno da ćete u tome i uspeti. Ljudi cene svoju autonomiju, posebno kada su u pitanju njihova mišljenja i uverenja.

Ljudi ne odolevaju promeni; oni odolevaju tome da ih neko promeni.

Promena je izraz koji se široko koristi i stoga se može primeniti na gotovo sve. Promena je nešto što mi se može dogoditi (starenje, kiša, moja kompanija odlazi u likvidaciju) ili to može biti nešto što proaktivno određujem (pozovem nekoga na sastanak, predajem ostavku, kupujem roze košulju). Iz perspektive kouča, dozvolite mi da suzim svoju definiciju promene kao:

„Želja ili potreba za izmenom ili prilagođavanjem naših okolnosti, okruženja ili ponašanja radi poboljšanja našeg ličnog položaja“

Mislim da najveći izazov nije ubediti ljude da je promena dobra, već pomoći im da identifikuju promenu koju žele da iskuse, ili možda da pronađu sinergiju između onoga što im se događa i kako bi to moglo da im bude od koristi.

Čim neko oseti da se menja da bi služio tuđim ciljevima, doći će do otpora; uglavnom zbog faktora autonomije koji sam ranije pomenuo. Međutim, nije sve što izgleda kao otpor zapravo otpor promenama.

Prema mom iskustvu, ljudi donose odluke o promeni sve dok korist od ishoda ili promene nadmašuje njihove troškove ili zabrinutost koja im se javlja zbog toga. Ovo nazivam „jednačinom promene“. Da bih objasnio jednačinu promene, pozajmiću iz svoje knjige Timsko majstorstvo: od dobrog do sjajnog agilnog timskog rada:

Kada razmišlja o prihvatanju izazova ili upuštanju u promenu, svako izračunava svoju jednačinu promene. To je jednostavna jednačina, ali ona koja se, kada se razume, može svesno promeniti kako bi značajno povećala naše šanse za uspeh. Ako jednačina promene nije pozitivna (i što je najvažnije iz perspektive te osobe), velika je verovatnoća da će se oni opirati promeni.

(P x B) > C.

P = verovatnoća uspešne promene

B = Korist za pojedinca od promene

C = Trošak pojedinca zbog promene

Recimo, na primer, da razmišljam o tome da postanem fit. Za to postoje brojni troškovi, uključujući finansijske troškove odlaska u teretanu ili kupovine opreme, emocionalne troškove ranog ustajanja radi vežbanja i oportunitetne troškove što ne mogu da jedem i pijem ono što želim kada to želim . Ako mogu da identifikujem troškove, možda ću moći proaktivno donekle i da ih smanjim.

Nadam se da će proizaći nešto dobro iz toga što ću postati fit – zašto bih se inače trudio? Na primer, mogao bih da živim duže, više da se bavim sportom i smanjim premiju zdravstvenog osiguranja. Prepoznavanje ovih prednosti može mi pomoći da shvatim koliko mi je ta ideja vredna.

Konačno, dolazimo do P. Uvek postoji šansa da sve što pokušamo neće uspeti. Dakle, čak i ako su šanse za uspeh 99%, jednostavna matematika će reći da ako su korist i cena jednaki, onda će faktoring neizbežne šanse za neuspeh dovesti do toga da ljudi kažu ne promeni. Drugim rečima, kada koristi (pomnožene sa verovatnoćom uspeha) ne prelaze cenu, odgovor je obično ne.

100 * 99%  < 100

Postoji još jedan problem. Većina nas nije sklona gubitku i riziku, pa nastojimo da propustimo mogućnosti za koje nam verovatnoće da uspeju nisu u potpunosti poznate. Faktor vrednosti sugeriše da pridajemo izuzetno visoku vrednost svemu što trenutno posedujemo, a naš status quo je jedna od ovih stvari. Zbog toga nam je potreban značajan dobitak iz rizika da bismo opravdali to što smo uopšte učestvovali u kockanju.

Kako koučing može da pomogne?

Koučing odnos će se fokusirati na sva tri aspekta jednačine promene kako bi se povećale šanse za uspešnu promenu. Kao kouč, ja ću pomoći osobi koja traži promene da identifikuje željenu promenu i pomoći ću im da osete ili vizualizuju pozitivne uticaje koje bi ta promena mogla imati na njih (promenljiva B u jednačini promene). Ovo ćemo čuvati kao stalni podsetnik na ono na čemu radimo i kroz koučing možemo umnožiti i povećati ove prednosti.

Takođe ću im pomoći da istraže troškove promene (C). Ovo će nas uključiti u analizu posledica postizanja njihovog cilja i ostavljanje njihove trenutne situacije iza sebe. U većini slučajeva su ovi troškovi stvarni, a neki se mogu lako smanjiti ili ublažiti. U drugim slučajevima, međutim, mnogi se troškovi zapravo smatraju preteranim zbog toga što mi prirodno nismo skloni riziku, ali radeći objektivno sa koučem, možemo mnoge od tih troškova vratiti u realnije razmere.

Koučing odnos koji pokušavam da uspostavim namenski je strukturiran tako da naglasi da tragač za promenama kontroliše pravac u kojem koučing ide i da ta autonomija i vlasništvo povećavaju verovatnoću uspeha (P). Ja, kao kouč, pokušavam da olakšam odnos, ali dnevni red pripada njima, kao i odgovornost za delanje, zbog čega često moram provesti dosta vremena sa svojim klijentima kako bih im pomogao da uspostave veći interni lokus kontrole ; glavni faktor uspešne promene.

Ljudima koji imaju snažan spoljni lokus kontrole je teško da preuzmu kontrolu nad svojom situacijom jer vide da život kontrolišu faktori izvan njihove sfere uticaja. Tipičan primer nekoga ko ima snažan spoljni lokus kontrole dao bi komentar poput „uspeh zavisi od toga da se nađete na pravom mestu u pravo vreme“.

Moj posao kao kouča ne mora nužno da potvrdi ili opovrgne ova uverenja (u nekim slučajevima je to nemoguće), već više da pomognem koučiju da se zapita da li je to uverenje od pomoći i da li alternativno verovanje ili pretpostavka mogu biti od veće pomoći, tj. imaju više kontrole nad našim životima i da ono što radimo može imati pozitivan uticaj na naše stanje, onda će se naći u znatno boljoj poziciji da postignu svoje ciljeve.

Ova razvojna potreba može se zadovoljiti samo ako zauzmemo stav da sami možemo uticati na svoju situaciju i, iako je važno da kouč vodi računa da ne umanji ili omalovaži bilo koji nedostatak, diskriminaciju ili lošu sreću koje bi osoba koja traži promene mogla da iskusi, često postoji potreba da im kouč pomogne da napreduju sa namerom i uverenjem da mogu uticati na situaciju koja je pred njima.

Rezime

Verujem da je promena neprijatna, ali osvežavajuća i oživljavajuća, neizbežna, ali i teška; željena, ali nešto čemu nam je urođeno da odolevamo; temeljna potreba, ali često istovremeno i interno sabotirana od nas samih. Verujem da svi imamo kapacitet da se menjamo i da, kao društvene životinje, imamo veće šanse da postignemo promene u radu sa ljudima, a ne sami. Rad sa objektivnim, neutralnim koučem čiji je cilj da pomogne klijentima da postignu svoje ciljeve jedan je od najboljih načina da se omogući promena.

About Geoff Watts 2 Articles
Geoff Watts is an expert leadership coach specialising in enabling change to create greater empowerment and resilience both at the individual and organisational levels. He is the author of best-selling and award-winning books including The Coach’s Casebook and is both a TEDx Speaker and international keynote speaker. If you would like to contact Geoff for some coaching you can find him at www.inspectandadapt.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*