Razvoj koučing kulture

Na advokate se generalno gleda kao na inteligentne, ambiciozne, talentovane ljude i ljude sa argumentima – kada zamišljamo uspešnog advokata, mislimo na asertivnu, nezavisnu osobu često upotpunjenu zdravim egom. To su ljudi ogromne odgovornosti i često pod velikim pritiskom.
Imajući u vidu samu prirodu prakse zakona, ne treba biti iznenađen time da popularnost koučinga među pravnim firmama raste. Postao je značajan deo njihovih strategija zapošljavanja, zadržavanja i upravljanja talentima. Danas firme imaju interne koučeve u svom timu, viši advokati su obučeni za koučing, a često se zapošljavaju i eksterni koučevi kako bi pomogli u brojnim situacijama kao što su koučing oko karijere, razvoj biznisa ili glatka tranzicija izvan firme.
Prema istraživanju koje je sprovela Međunarodna Koučing Federacija 2014.godine, koučing programi su bili u korelaciji sa pozitivnim biznis rezultatima, uključujući povećano angažovanje zaposlenih i finansijske rezultate kompanije. Koučing je postao razvojno sredstvo koje se pruža zaposlenima na svim nivoima u okviru organizacije, nije „privilegija“ menadžmenta.
Nije jednostavno precizno reći kada smo počeli da sprovodimo koučing i kada je on postao sastavni deo etosa Karanović & Partneri, budući da je ukorenjen u sve što radimo. Neke od naših prvih eksperimenata sa koučingom smo obavili pre deset godina, a danas imamo nekoliko programa na koje smo ponosni.

In-house koučing za advokate
Pored toga što sam partner i šef odeljenja za intelektualnu svojinu firme Karanović & Partneri – stoga, viši advokat i deo menadžmenta firme, ja sam i jungijski analitičar,kao i Ericksonov sertifikovani kouč, sertifikovan od strane ICF.
S obzirom na moje iskustvo u treningu i akademsku pozadinu, odigrao sam ulogu u uvođenju koučinga u kulturu firme i predstavljam našeg vlastitog in-house biznis kouča. Svoj in-house koučing program smo započeli 2013.godine, sa mojih prvih 7 klijenata. Naš cilj je bio da pomognemo advokatima da prvo razumeju sebe i upravljaju sobom, pa onda da razumeju druge i upravljaju njima.
Naravno, u početku se javljalo dosta izazova. Međutim, brzo smo shvatili prednosti internih koučing sesija, nakon posmatranja pozitivnih promena u ponašanju i profesionalnih poboljšanja onih koji su prisustvovali programu. Po pitanju metoda i pristupa, kao njihov kouč koristim nekoliko metodologija – kombinujući svoje obrazovanje i iskustvo kao advokat i svoju obuku kao analtički psiholog i poslovni trener.
Verujem da je bitno prilagoditi se klijentovim ličnim potrebama i okolnostima, kako bismo se uverili da su njihove potrebe u potpunosti zadovoljene. U toku svog života, Jung je bio prilično poznat po tome što se nije dogmatski držao određene, jedinstvene metode, već je kombinovao različite pristupe u zavisnosti od pojedinca.
Nekima je pristupao kao Frojd, nekima kao Adlerian, a nekima kao Jung. Kao naš in-house kouč, pokušavam da sledim ovaj primer.
Kada smo započeli program, bio sam pomalo zabrinut da će moja uloga partnera uticati na njihovu percepciju mene u kontekstu koučinga i da će predstavljati prepreku u uspostavljanju odnosa klijent-kouč. Međutim, desilo se potpuno suprotno. Bili su oduševljeni što su razgovarali sa mnom i delili svoje ideje, projekte i brige.
Advokati su vrlo rado prihvatili mogućnost da imaju kouča koji intimno i lično zna sa kakvim se pritiskom oni suočavaju svakog dana, koji je upućen u očekivanja klijenata i generalne izazove pravne profesije. „Odlično me razumete jer ste i sami advokat“, često govore moji klijenti. Mogli bismo reći da su se moje specifične okolnosti i uloge u okviru organizacije pokazale kao strateška prednost i omogućile, da tako kažemo, holistički pristup programu.
Ponosan sam što mogu reći da, od tih prvih sedam klijenata, tri su sada partneri u firmi, a jedan je na putu da postane partner. Održali smo preko 1200 internih koučing sesija, sa više od 10 sati po pojedincu godišnje. Imajući u vidu da nismo velika korporacija, već advokatska firma, ovo su svakako impresivne brojke.

Koučing na svim nivoima
Međutim, morali smo više da razmišljamo ukoliko smo želeli da koučing zaista postane deo našeg etosa – kako bismo ovo uradili, morali smo da uvedemo koučing kulturu i odozgo i odozdo. Naša taktika je bila da uvedemo metode koučinga i primenimo tehnike koučinga u našim razvojnim programima.
Počeli smo od najmlađih članova našeg tima – početnika. Osnovali smo program KNdidates namenjen onima koji su nedavno diplomirali – primenjujemo metode koučinga u ranim fazama njihove karijere, posebno u pogledu samomotivacije, problema u komunikaciji i uopšte, u pogledu strateškog pravnog ramišljanja. Glavne metode koje koristimo su redovni treninzi, mentorstvo, rad pod nadzorom i tome slično. Ovo je osnova po kojoj gradimo.
Međutim, da bismo imali ovakav pristup sa početnicima, morali smo da obučimo više advokate – njihove supervizore kako da obavljaju koučing sa njima.
Sa ovim ciljem, stvorili smo Akademiju – interni petodnevni program koji pokriva brojne treninge soft skilova. Postavili smo osnove sa delegiranjem i fidbekom, gde podučavamo naše advokate kako da koriste koučing metode čak i za delegiranje i povratne informacije, budući da na taj način podstičemo kreativnost i različite pristupe. Zatim nastavljamo sa detaljnim treninzima za koučing i psihologiju za advokate, koji su izuzetno popularni i posećeni.
Koučing je suština naših programa za razvoj talenata – Star tracks. Advokati na putu ka unapređenju postavljaju svoje ciljeve u karijeri, zajedno definišemo njihove oblasti za razvoj, a onda pružamo podršku kroz mentorstvo ili koučing. Za naše advokate, samostalnost i integritet predstavljaju sve, pa se ispostavilo da je koučing najbolji pristup koji im pomaže da pronađu najbolja rešenja sami.
I konačno, imamo program za razvoj partnera – the Leading Edge. Svake godine imaju različite treninge ili programe – ili individualni koučing ili dodatne treninge koji će im pomoći da bolje predvode svoje timove, a grupni koučing sa eksternim koučem je takođe opcija. Verujemo u važnost novih ideja i svežih perspektiva, zbog čega obično dovodimo eksterne trenere iz Velike Britanije.

Zaključak
Korak po korak, koučing konverzacije su postale važan deo svakodnevnog života u našoj kancelariji. Ovde izazivamo svoje ljude, dajemo im nove perspektive i slušamo – što advokatima stvarno znači. Naši viši partneri su radili sa vrhunskim izvršnim koučevima i uključi smo metode koučinga u razvojne programe za svaku fazu karijere – počevši od naših mladih talenata, the KNdidates.
Efekti su bili zapanjujući. Što se tiče broja, imamo stopu interno unapređenih talenata od 78 procenata, dok je 100 procenata partnera u firmi deo našeg koučing programa.
Efekte možete videti sami. Ako dođete u našu kancelariju i pitate naše advokate za koučing, verovatno ćete biti iznenađeni time što znaju o tome više nego o prosečnom broju zaposlenih u kompaniji. Naši advokati su upoznati sa PCM, MBTI, naviknuti su na Points of  You karte i vežbaju koučing dok upravljaju drugima.
Moram da spomenem Ivanu Karanović koja predvodi Learning & Development u Karanović & Partneri. Ona je jedna od osoba koje su odgovorne za stvaranje i konstantno poboljšanje kulture koučinga i talent menadžmenta u našoj firmi – i jedna od ljudi sa kojima blisko sarađujem. Verujem da ova kultura cveta kroz sinergiju naših različitih, ali veoma komplementarnih pristupa.
Zapravo, ovog decembra, firma Karanović & Partneri je osvojila prestižnu Stanton Chase Talent Management nagradu u kategoriji za najinovativniji lokalni program za talente. Smatram da primanje ove nagrade nije samo privilegija, već i potvrda našeg rada, vizije i vrednosti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*