Servant Leadership u svetu korporacija

Preovladavanje ljudskim duhom u digitalno doba

Servant Leadership je u velikoj meri doprineo da čovečanstvo postane onakvo kakvo je danas. Ljudi su vekovima služili za poboljšanje ljudi izvan granica i prednosti.

Globalna pandemija je oživela potrebu za servant leadership-om, ne samo u društvu, već i u svetu korporacija. Ulazimo u eru novih izazova, gde nam ne može pomoći nijedan priručnik. Dok prelazimo na digitalno doba, upravo servant leadership je ono što preovladava ljudskim duhom.

Uvod u Servant Leadership

Servant Leadership se javio sa namerom da služi ljudima. Ovi lideri inspirišu svoje sledbenike svojim radom i namerom da timovi rastu. Rezultat ovoga je da im je ukazano poverenje, kredibilitet i moralni autoritet kroz komandovanje i kontrolu, što je pristup koji koriste autoritativni lideri.

Kako je Robert K. Greenleaf objasnio u eseju iz 1970.godine, servant-leader se uglavnom fokusira na rast i blagostanje ljudi i zajednicama kojim pripada. Dok tradicionalno liderstvo uglavnom uključuje nagomilavanje i izražavanje moći onog koji je „na vrhu piramide“, servant leadership je drugačiji. Servant leadership deli moć, stavlja tuđe potrebe na prvo mesto i pomaže ljudima da se razviju i postignu najbolji mogući performans.

Značaj Servant Leadership-a u svetu korporacija

Jedna od najvećih dilema menadžera jeste kako se izboriti sa paradoksom „Kako izgraditi autonomne, samoorganizovane timove i u isto vreme uskladiti ciljeve oko performansa i obaviti stvari radi uklapanja u ciljeve departmana. Servant leadership može znatno da doprinese rešavanju ove dileme. Servant Leaderi konstantno daju jasnoću svrsi i namerama i kreiraju okruženje u kojem tim može da pretvori namere u akcije.

Lekcije iz Coxswain Leadership-a

Među grupom snažnih nabildovanih veslača, jeste li primetili malog igrača koji ne vesla i sedi okrenut ka veslu i posadi?

U veslanju, jedna stotinka može da odredi ishod trke i ta najmanja osoba u čamcu je izuzetno važna i pomaže timu da iskoristi svoj potpuni potencijal.

Ako jedno od sečiva dotakne vodu čak i mikrosekundu prerano ili prekasno, čamac će se poljuljati i zaostati.

Coxswain je član koji je odgovoran za to da čamac ne prestane da se kreće i on određuje MOĆ BRZINE i RITAM veslača. Coxswain postaje oči, uši i mozak moćne posede veslača.

Slično tome, Servant Leaderi koordinišu autonomiju, usklađivanje i donose inteligenciju i kolektivnu mudrost timu da postigne visoke performanse.

U sledećem članku ćemo se više udubiti u stilove i veštine Servant Leadership-a za uspeh u svetu korporacija.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*