„SERVE“ Model za jačanje samosvesti o Servant Leadershipu

“Umesto da planiraju kako da osvoje poverenje i vernost tima, Servant Lideri se fokusiraju na to da pomognu timu da sam prevaziđe svoje strahove, frustracije i bol kako bi otkrili svoj pun potencijal”
Janani Liyanage

Dobrodošli u seriju članaka o Servant Leadershipu. U svojoj prethodnoj objavi sam predstavila Servant Leadership i njegove najčešće upotrebe u korporativnom svetu.

U ovoj objavi nameravam da predstavim model za Servant lidere o kojem će razmišljati na svom putovanju.

Servant leadership započinje sa ciljem da služi ljudima. Ovi lideri inspirišu svoje sledbenike svojim tokom i namerom da razvijaju timove. Kao rezultat ovoga, oni zaslužuju poverenje, kredibilitet i moralni autoritet, kroz komandovanje i kontrolu,    što je pristup autoritativnih lidera.

Svako liderstvo započinje sa „Vođstvom samog sebe“. Samosvest je presudna da probudimo svog vođu u sebi i usmerimo ga ka Servant Leadershipu. SERVE model Servant Leadershipa nam pomaže da obavimo razgovor sa samim sobom, kako bismo probudili svoje unutrašnje liderstvo i sebe kao lidera.

“Umesto da čitate više knjiga o liderstvu, pokušajte da otkrijete pravog sebe tako što ćete razotkriti svoje vrednosti, principe i ono što vas sprečava da budete svoji lideri. A odna pročitajte te knjige. Sve će imati više smisla.”
Janani Liyanage

Koliko god služili drugima, važno je da služite sebi da biste bili sjajan Servant Lider. Aktivirajte svoj mindset o rastu pre nego što počnete da primenjujete ovo na drugima. Ispod možete pronaći model kako da probudite unutrašnjeg Servant Lidera u sebi. Pozivam vas da ovo ne koristite kao procenu ili plan. Već vam ovo služi da vodite razgovor sa sobom ili sa koučem. Nakon što obavite ovaj razgovor, predstaviću vam kako da procenite svoje samostalno liderstvo uz plan.

U narednim člancima razradiću svaki od blokova ovog modela sa korisnim okvirima, alatima i obrascima za napredak  u svakoj od ovih oblasti. Dakle, pripremite svoje omiljeno piće i spremite se za temeljan i značajan razgovor sa sobom.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*