Šest ključnih ponašanja koučeva za inovacije svetske klase

Tokom poslednjih deset godina imao sam priliku da koučujem stotinu inovacionih timova u okviru desetina velikih organizacija, kao i sponzora i direktora odbora za inovacije u istim ovim kompanijama. Voleo bih da podelim sa vama neka ključna ponašanja, principe i načine razmišljanja koja vas mogu dovesti do toga da postanete prvoklasni kouč inovacionih timova u okviru preduzeća.
„Put od hiljadu milja počinje jednim korakom.“ – Lao Tzu
Hajde da počnemo definisanjem uloge kouča.
Koja je uloga kouča za inovacije?
Mi nismo članovi tima, ne donosimo odluke, nismo prisutni kako bismo procenili da li članovi tima gube vreme. Postojimo kako bismo im pomogli da postignu više od onoga što su ikada mislili da mogu.
Kako bismo ostvarili ovaj cilj, moramo da:
1.Podržimo razvoj kako tima, tako i pojedinaca koji čine taj tim. Naša odgovornost kao koučeva je da razvijamo preduzetnike kroz ovaj proces i jednostavno koristimo inovacijske projekte na kojima timovi rade kao sredstvo za razvoj ovih preduzetnika. Mi smo odgovorni za rast tima, a oni su odgovorni za rezultate biznisa.
2.Brinemo o tome da članovi našeg tima ostanu motivisani i kreću se napred brzim tempom. Kada radite u situacijama ekstremne sigurnosti, kao što rade ovi inovacioni timovi, često previše razmišljate o stvarima i nepotrebno se vrtite ukrug. Odgovorni smo za to da se potrudimo da se ovo što ređe dešava.
3.Kontinuirano procenjujemo i izazivamo pretpostavke tima. Ove pretpostavke mogu biti o njihovom sopstvenom performansu, o tome kako će njihova organizacija delati, o tome šta je zapravo moguće za njih kao pojedince.
„Nema kašike“ – Neo
4.Ojačamo velika dela našeg tima. Kada vidimo da se članovi našeg tima ponašaju hrabro, duboko se povezuju sa klijentima, donose odluke na osnovu dokaza(a ne mišljenja) i brzo potvrđuju/poništavaju pretpostavke, moramo pozitivno da učvrstimo ta ponašanja i postaramo se da pređu u navike.
Koju vrstu stručnosti poseduje vrhunski kouč za inovacije?
Vrhunski koučevi za inovacije su stručni u dve oblasti, koeficijent inteligencije(IQ) i koeficijent emocionalnosti(EQ). IQ predstavlja znanje i stručnost procesa Lean Innovation i njegovih sredstava i pristupa. Možete da ga posmatrate kao KAKO deo inovacije. IQ koji vam je potreban će biti specifičan za vašu organizaciju. Mogao bi da se odnosi i na stvari kao što su razmišljanje o dizajnu, agilnost, Lean Start-up, Lean proizvodnja, poslovi koje treba obaviti, biznis modeling i još mnogo drugih.
EQ je razumevanje i stručnost u okviru koučinga i dinamike tima. KO deo inovacije. Vaši inovacioni timovi su odgovorni za delove ŠTA i ZAŠTO.
Vaš EQ u koučingu je ono što pokreće sve, a ogleda se u šest ključnih ponašanja:
1) Biti svestan sopstvenog ponašanja, predrasuda i motivacija. Ovo postižemo tako što konstantno procenjujemo stanje tima. Počnite tako što ćete se zaustaviti i razmotriti trenutnu prepreku sa kojom se tim suočava, a i probajte i da tačno utvrdite ishode koje se nadate da ćete stvoriti kroz intervenciju tima. Kada konačno odredimo intervenciju i ishod, moramo brzo da intervenišemo, a zatim se povučemo iz tima. Konačno procenjujemo da li je naša intervencija imala ishod kakvom smo se nadali.
2) Izgraditi odnos sa sponzorima našeg tima i liderima autentičnim pronalaženjem nečeg zajedničkog sa njima. Svu svoju pažnju posvetimo njima i aktivno slušamo kako bismo im brzo pokazali da im želimo najbolje. Ako tim i lideri nemaju poverenja u vas, neverovatno je teško izazvati ih i podržati ih u ostvarivanju više od onog što su mislili da je moguće.
3) Uvek gurati svoje timove napred, čisteći barikade, barijere ili bilo šta drugo što bi moglo da ih sputava. Ovo se pruža od deljenja slatkiša do pružanja ramena za plakanje. Moramo da nastojimo da uklonimo ove barijere na onaj način koji neće učiniti da tim zavisi od nas. Tim neće zauvek imati našu ljubav i podršku.
4) Jedan od načina da se ostvarimo je da budemo konzistentno ogledalo članovima tima tako što im dajemo koncizne i značajne povratne informacije. Koučevi moraju dobro da posmatraju ponašanje i da pomažu timovima i liderima da uvide uticaj svojih akcija na performans tima.
Pomoću ovih konciznih povratnih informacija podržavamo tim da promeni svoje ponašanje kako bi se postigao najbolji mogući performans.
5) Ovo ne možemo da obavimo sami i moramo da podržimo naše kolege koučeve. Pohvaljujemo jedni druge za dobre postupke, međusobno se ohrabrujemo i otvoreno delimo kako bismo nastavili da se poboljšavamo. Funkcionišemo kao tim sa jednim ciljem: da pomognemo našim timovima da postignu više od onoga što su mislili da mogu, a nekad se to otkriće može dogoditi samo preko kouča, a ne preko nas samih.
6) Konačno, moramo da zavirimo u primarne potrebe našeg tima kako bismo bili dobri pripovedači. Aktiviramo razne delove mozga slušaoca tako što govorimo istinu, jednostavne i jasne priče koje su u vezi sa članovima tima. Ove priče često ostavljaju prostor za interpretaciju slušaoca i uvek ih učine spremnim na preduzimanje akcije koja će ići u pozitivnom pravcu koji će ostvariti neki uticaj.
Kao što ste mogli da primetite, potrebno je mnogo stvari kako biste postali kouč za inovacije svetske klase. Međutim(i ovo je nešto što volim da pojačam sa novim koučevima sa kojima radim), kako biste ostvarili pozitivan uticaj na vaš tim, morate biti samo korak ili dva ispred. Nemojte da čekate da počnete da se angažujete sa timovima. Izađite u svet i počnite da radite kako biste počeli da ostvarujete taj pozitivan uticaj na druge već danas.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*