Šta je strategija?

Ne postoji jedna univerzalna definicija strategije. Reč strategija potiče iz grčkog jezika i odnosi se na umetnost i veštinu upravljanja vojnim formacijama. Na Vikipediji (www.wikipedia.org) možete naći nekoliko interesantnih definicija npr:

  • Strategija je opšti plan za postizanje jednog ili više dugoročnih ili važnih ciljeva u uslovima nesigurnosti.
  • Strategija je sistem pronalaženja, formulisanja i razvoja doktrine koja će obezbediti dugoročni uspeh ukoliko se u potpunosti implementira.
  • Strategija je angažovanja internih i eksternih resursa organizacije u svrhu preuzimanja akcije u društveno – ekonomskom kontekstu u kome organizacija funkcioniše.

Iako su ove definicije različite ono što možemo da primetimo je da svaka od njih podrazumeva da će na osnovu postavljene akciji biti preuzeti akcioni koraci koji bi trebalo da donesu rezultat.

Pronalaženje i definisanje najbolje strategije za postizanje željenih rezultata jedna je od najčešćih tema individualnog i timskog koučinga. Ovo su ključni elementi na koje treba obratiti pažnju prilikom postavke strategije za posizanje željenog rezultata.

1.      Dugoročni rezultat odnosno šta je rezultat iza rezultata?

Pomoći klijentu da razume šta je rezultat koji je još važniji od rezultata koji osoba želi da postigne je jedan od koraka koji koučevi često preskaču, naročito kada imaju klijenta koji dođe na koučing sa ciljem koji je vrlo precizno postavljan. Ovo znači da šta god vaš klijent donese kao cilj koji želi da postigne ne ulazite direktno u planiranje! Prva stvar koju je potrebno da uradite je da pomognete osobi sa kojom radite da razume šta je to što sledi nakon ostvarenja željenog rezultata? Koji su to dugoročni rezultati? Zašto su oni važni za klijenta?

Svrha ovog istraživanja je ojačavanje interne motivacije klijenta i opuštanje pred fazu istraživanja opcija.

2.      Istaživanje načina iliti kako do cilja?

U ovoj fazi koučing razgovora vaš zadatak je da pomognete klijentu da istraži najrazličitije opcije koje vode do velikog rezultata. U ovoj fazi iskoristite tehniku brainstorminga, otvorite klijentu opcije. Korisno je pozvati klijenta da promisli o najrazličitijim načinima, mogućim i nemogućim. Na ovaj način klijent ulazi u proces kreativnog razmišljanja i time povećavamo verovatnoću da klijent dođe do neke potpuno nove, drugačije ideje.

Ukoliko imate više vremena ova dva razgovora možete voditi i u dva odvojene termina, odnosno ne moraju biti deo iste koučing sesije.

3.      Identifikovati ključne kontrolne tačke

U ovoj fazi, vaš zadatak je da pomognete klijentu da postavi kontrolne tačke koje vode do uspešne realizacije celokupnog projekta. Cilj treba razraditi na niz manjih ciljeva i postaviti prioritete čijim ostvarenjem bi se napravio najbolji pozitivan uticaj na ceo projekat.

U ovoj fazi možete pozvati klijenta da uradi npr. SWOT analizu, možete koristi model SMART ciljeva, KPI-eva, budžetiranje delova projekata ili celokupnog projekta i sl.

4.       Taktički planovi

Jednom postavljena strategija i kontrolne tačke uvod je za fazu implementacije. Vreme je da vaš klijent svoje strateške ciljeve prebaci u kratkoročne planove. Kratkoročni planovi se odnose na period između dve koučing sesije. Ovi planovi će sadržati precizno definsane i vremenski određene akcione korake. Moj predlog je da pozovete klijenta da razmisli ko su sve ljudi koji bi mogli da podrže projekat i koje bi mogao da uključi u implementaciju.

U ovom periodu fokus stavite na konkretne i merljive rezultate. Komunicirajte vrlo direktno: “Šta tačno? Koliko tačno? Do kada? Sa kim?” Taktički planovi su sprintovi koje klijent treba da istrči između sesija kako bi strategiju sproveo u praksu.

Tri “C” implementacije strategije

Imajte na umu da većina projekata uspešno prođe prve 3 faze ali se negde u fazi implementacije stvari zakomplikuju. Jedan od načina kako obezbediti da se strategija uspešno implementira predlaže konsultant Scott Edinger koji je 2012. godine u Forbsu objavi članak na ovu temu. Tri C koje Edinger predlaže su:

Clarify iliti razjasniti stakeholderima sve detalje strategije

Svi ljudi koji su uključeni u projekat moraju da razumeju strategiju koju je vaš klijent postavio. Ovo znači da vi kako kouč morate da postavite mnogo otvorenih pitanje i da pomognete klijentu da razume mrežu uticaja u svom projektu. Pomozite klijentu da jednostavno objasni sve elemente strategije ključnim ljudima.

Communicate ili komunicirati strategiju

Pomozite klijentu da razume koja sredstva i kanale komunikacije može da angažuje kako bi komunicirao svoju strategiju. Obzirom da bi strategije trebalo da imaju dominantan uticaj na projekat od ključne je važnosti da se kreiraju odgovarajući kanali komunikacije.

Cascade –  kaskadirati strategiju

Poslednji korak je kreiranje matrice koja bi omogućila da se strategija spusti na sve članove tima ili organizacije. Vaš zadatak je da na konstruktivan način dovedete ideje klijenta u pitanje kako bi našao pravi način za kaskadiranje kreirane strategije.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*