Zašto je agilnost toliko važna?

Biznis organizacije i sistemi nastoje da bolje razumeju potrebe korisnika i da ih bolje implementiraju u svoje proizvode i usluge. Vreme odziva koje se koristi za kreiranje najboljeg rešenja za kupca je ono što čini lidera na tržištu kompanije. Ovo je jedna od važnih stvari u kojima je agilno najbolji izbor.

Agilni pristup postao je gotovo nepisano pravilo u planiranju i implementaciji IT projekata jer pruža najbolja rešenja i mogućnosti u današnjem neizvesnom biznis okruženju. Kao pristup stvoren sa ciljem da se odgovori i prilagodi takvim promenama i izazovima, sasvim je jasno zašto Agile osvaja svet brzinom munje. Pored IT industrije, postoji i u implementaciji pristupa Agile-a, Agile postaje okosnica razvoja brojnih ne-IT organizacija.

Zašto je Agile najtraženiji pristup danas? Prvo – tržišna strategijai načini kako se prilagoditi njenim zahtevima i izazovima, pa konkurencija, tehničke prednosti i inovacije, inovacije kao svakodnevna stvar u svetu IT-a. Slični izazovi prate i druge industrije, jer se projekti kojim se upravlja tradicionalno bore za opstanak u brzom okruženju.

Šta Agile donosi?
Kompanije danas moraju brzo da odgovore na zahteve korisnika, što im pomaže da bolje plasiraju svoje proizvode i usluge na tržištu. To dovodi do boljeg pozicioniranja, uspešnijeg odnosa sa kupcima i ima ulogu u viralnosti brenda. Prednost u odnosu na konkurenciju u današnjem biznis okruženju je kratkotrajna zbog lakšeg pristupa tržištu i brzog napretka tehnologije. Međutim, uz dobru strategiju i fleksibilan pristup, ciljevi koje ste postavili su prilično realistični i izvodljivi.

Neke od glavnih prednosti Agile pristupa su vreme odziva na zahteve tržišta praćenjem razvoja proizvoda iteracijama, kao i brzi i kratki razvojni ciklusi. Agilne tehnike omogućavaju promene u određenim delovima projekta tokom faze proizvodnje, ako se ne poklapaju sa potrebama korisnika. U prošlosti to nije bilo moguće, što je uticalo na kvalitet projekta, kao i na vreme isporuke, stvarajući prepreke u razvoju proizvoda, barem sa tehničke strane. Agile pomaže u postizanju ušteda koje dovode do efikasnije kontrole troškova, kao i do povećanja profita, jednog od primarnih ciljeva poslovanja.

Učestali i postepeni razvoj proizvoda, kao i transparentnost su suština Agile pristupa i omogućavaju manji rizik za projekat kao celinu. Mnogo je lakše postaviti vremenske okvire jer su faze relativno kratke. Agilnost znači da su promene ne samo neophodne, već i neizbežne, tako da se sa postavljenim rokovima sve promene mogu lako primeniti.
Kada uvodite Agile, pored poboljšanja kvaliteta, timovi dobijaju brže povratne informacije i stoga mogu da otklone sve što im smeta pri napretku, uveravajući se da je svaka funkcionalnost proizvoda potpuno testirana. Redovno testiranje održava i poboljšava kvalitet finalnog proizvoda.

Brža implementacija povratnih informacija ili zahteva za novim karakteristikama doprinosi boljim funkcijama, poboljšanju zadovoljstva korisnika i korisničkog iskustva, te rezultuje konstantnim poboljšanjem.

Još jedan važan segment koji se može poboljšati sa Agile-om je komunikacija tima i kompanije. Pored povećanja zadovoljstva kupaca, timovi rade u boljoj harmoniji, postaju transparentniji i preuzimaju više odgovornosti. Agile uključuje izgradnju celokupne kulture i vrednosti koje pomažu u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Agile daje ljudima kontrolu nad njihovim poslom, pružajući im priliku za izazov i majstorstvo i usklađujući svoj rad sa višom svrhom. Konstantno uklanja prepreke koje organizaciji stvara tim. Takođe, postavite pozornicu tako što ćete stvoriti uslove za timove visokog performansa i motivisane ljude.

Kako se vama čini Agile?
Šta se dešava kada se čini da Agile ne funkcioniše na način na koji ste planirali ili su rezultati ispod očekivanog? Postoji verovanje da je čak i jedva uveden Agile dobar. Dobro razmislite, jer je svrha Agile-a da pomogne da vaš posao postane efikasniji i što je moguće bolji.

Pre nego što počnete da koristite Agile pristup morate biti sigurni zašto želite da ga koristite i da imate jasno definisane ciljeve. Zapitajte se – s kojim se izazovima suočava vaša kompanija / timovi, a da vam Agile pristup i praksa mogu pomoći da ih prevaziđete?

Jedan od mogućih i čestih izazova u praksi je nametanje previše odgovornosti i zadataka timu u isto vreme, što može rezultovati nerealnim zahtevima isporuke. Za ovaj izazov, Agile nudi stvaranje prioriteta, retrospektive i preglede, što dozvoljava timovima da odluče koji će im biti glavni fokus, a koje segmente mogu da ostave po strani u određenoj fazi.

Sledeći izazov se odnosi na članove tima koji nemaju samopouzdanje ili nisu dovoljno samostalni da obave ono što je potrebno kako postigli ciljeve. Agile zapravo ohrabruje sve članove tima da budu nezavisni i preduzmu inicijativu. Ako se vaš tim suočava sa sličnim strahovima, pokušajte da poboljšate transparentnost i dozvolite timu da se samoorganizuje kako bi se fokusirao na zadatke.

Još jedan potencijalni izazov su zainteresovane strane, zato što tim ponekad ne razume šta je tačno ono što mušterija želi. Ovaj izazov možete prevazići uključivanjem klijenta u ranoj fazi za detaljniju analizu ili testiranje, dostaviti probnu verziju manjoj grupi kupaca. Koristite povratne informacije i korisničko iskustvo da biste poboljšali proizvod i pripremili ga za tržište.

Kako primeniti Agile?
Možda sada imate dilemu kako primeniti Agile? Morate razumeti da je prelazak na Agile pitanje prilagođavanja novoj kulturi, načinu razmišljanja i procesima. Stoga je dobro imati punu podršku u ovim promenama. Postoji mnogo načina da se to uradi, ali često je dobro početi sa projektom manjeg obima.
Radite na obrazovanju i neprestanom usavršavanju – sebe samih, komunikacije, procesa, proizvoda, zato što je to ključ za uspeh i recept za prilagođavanje promenama. Uspeh leži u dobroj komunikaciji, dobrom vođstvu, kao i u ekspertima koji mogu da podele svoje znanje i najbolja iskustva sa vašim timom. Potražite pravu podršku pre nego što se upustite na pravo agilno putovanje koje se zove transformacija i budite spremni na promenu. Budite otvoreni da usvojite nove vrednosti, izgradite novu kulturu i način razmišljanja.
Živite agilno kako biste uspešno koristili Agile!

AGILE SRBIJA
Agile Srbija je obrazovni centar osnovan sa glavnim fokusom na agilnom razvoju softvera i agilnom obrazovanju i sertifikaciji.
Od svog osnivanja Agile Srbija vodi i promoviše agilni način rada, podržavajući hiljade ljudi i organizacija širom regiona na svom agilnom putovanju.
To je najveća regionalna zajednica Agile i Scrum profesionalaca, okupljena da deli agilno u svojoj teoriji i praksi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*