NAJBITNIJA STVAR ZA KOMPANIJU – VIZIJA

Ako bi trebalo da navedem jednu najvažniju stvar u razvoju kompanije onda je to vizija. U užem smislu kao krajnja, ali nedostižna tačka u budućnosti i u širem, kao kompletan put koji vas vodi do njenog ostvarenja. U tom smislu, vizija je vaša zvezda vodilja koja pokazuje pravac i puteve kojima bi kompanija trebalo da se kreće. Isto važi i za nas privatno. Ako znamo gde smo se zaputili lakše nam je da uvidimo da li će nas neke naše odluke i izbori odvesti tamo.

Vizija nije lep slogan ili slika u vašoj kancelariji. Kako biste opstali morate pokazivati viziju svakog dana kroz način na koji radite. Vizija počinje kao vaš interni san, nakon analize svih unutrašnjih i spoljnih faktora, ali može da zaživi jedino ako je približite i podelite sa drugima kroz aktivnosti i komunikaciju tj. sve stvari koje radite u toku dana kako biste dostigli viziju i različite strategije koje koristite u tu svrhu. I ako vaši kupci sve to ne vide onako kako ste vi zamislili, onda nešto ne radite kako treba.

TIM

Što je veći tim koji vodite to je veći značaj vizije.

Kako bi se kompanija kretala u određenom pravcu najpre se morate dogovoriti gde idete, zatim kako ćete tamo dospeti kroz korišćenje strateških konkurentskih prednosti i na kraju definisanje taktika, KPI i aktivnosti za članove tima. Ovo je vaša nameravana (deliberate) strategija. I nakon svega toga desi se život. Ono na šta morate biti spremni u tom trenutku jeste pojavna (emergent) strategija, da prilagodite stvari koje radite i pokušate da ne izgubite viziju radeći sve to.

U mnoštvu raspoloživih alata, u Lean filozofiji postoji veoma dobar alat, Hoshin Kanri – Catchball koji se može koristiti kako bi raščlanio vašu viziju i strategiju na manje ciljeve i aktivnosti i proverio njihovu konzistentnost sa velikom slikom oko koje ste se usaglasili. Ovo raščlanjivanje vam takođe može pokazati koji od procesa se ne slažu sa tom velikom slikom i mogu biti početak unapređenja u kontekstu optimizacije ili inovacije. Isti taj alat omogućava članovima tima da unapređuju i prilagođavaju svoje pozicije. Mogućnost da se krećete na relaciji vizija-dnevne aktivnosti i obrnuto kako bi se obezbedila konzistentnost, je jedna od najpoželjnijih odlika u timu. Ona omogućava sistemsko razmišljanje. Alat možemo takođe koristiti kao dobru početnu poziciju da uočimo i iskomuniciramo potrebu za promenom. Prva stvar u vezi sa promenom je kreiranje osećaja hitnosti, a prepoznaćete ga nakon korišćenja alata.

I kada govorimo o članovima tima, postoje neke stvari koje vam se mogu naći na putu procesa prihvatanja promena. Strahovi od problema koje promena dovodi u vaš tim su različiti, ali uvek postoje. Kod nekih članova tima najveći problem je strah od nepoznatog i oni nisu spremni da razmišljaju o mogućnostima, neki prihvataju novine odmah, ali sami sebe sabotiraju time što nisu spremni da naprave plan, prate aktivnosti i prekretnice, neki se izgube ili odlažu aktivnosti, neki ne planiraju prepreke i kako će ih prevazići, neki potcenjuju značaj tima i čitavog sistema i potrebu da se bude uporan i kreativan u rešavanju problema.

To su trenuci kada im je potrebna podrška i coaching, interni ili eksterni. Pažljivo upravljanje promenama i usputno usklađivanje, imajući u vidu ljudsku prirodu (uključujući i vas kao lidera) je način kako doći do vizije.

Kao lider vi morate da budete dovoljno prisutni i date povratne informacije članovima tima kada stvari idu dobro, ali isto tako da primetite nekonzistentnost sa vizijom i strategijom ili pad energije u borbi sa izazovima.

Digitalna vremena

I onda, kako bi bila interesantnija, igra u današnjem svetu ima daleko više nivoa nego poslednjih sto godina, kada je uspeh mogao biti ostvaren samo kroz jasan fokus i izvršavanje aktivnosti u proizvodnji, operacijama, prodaji, marketingu i dr. Danas govorimo o matričnim organizacijama, o saradnji, deljenju, autonomiji, biznis modelima, ljudima iznad procesa i alata. Soft skills iz prošlosti postaju hard skills današnjice i postoje neke još tananije veštine koje postavljaju izazove pred savremene lidere na putu ka viziji.

Danas više ne govorimo o viziji kao jedinom cilju kompanije. Govorimo o viziji u smislu svrhe postojanja. Govorimo o viziji sistemski i holistički. O tome kakav ćete uticaj i doprinos doneti svetu? Zašto postojite i koje vrednosti delite i promovišete?

Danas bismo mogli da budemo u konstantnoj spirali pojavnih (emergent) strategija i mnoštvu različitih načina da ostvarimo viziju i svrhu postojanja. Zato ne bi trebalo da budemo zakočeni na jednom putu nego da se držimo krajnje svrhe, uticaja i unapređenja koja hoćemo da napravimo. Trebalo bi da pokušamo da nađemo najbolji način da ostvarimo viziju imajući na umu da samo optimizacija ili unapređenje onoga što već radite nije ni približno dovoljna.

Inovacije

Nijedna vizija danas ne ide bez inovacije. A inovacija nije uvek novi izum. Ponekad to je samo nova kombinacija, novi model, drugačiji način rada, pozajmljene karakteristike.

Ono što je potrebno da radite jeste da inovirate i uvodite nove biznis modele, proizvode, usluge. Brzo! Ne tako što ćete praviti velike planove i pripreme. Već eksperimentisanjem. Pokušajte, budite radoznali i učite usput. Budite spremni da se menjate, prihvatite novine ako vidite da su se okolnosti promenile.

 

Danas postoje različiti okviri koji vam mogu pomoći u borbi sa neizvesnošću i inovacijama. Postoji Design Thinking koji će pomoći da sagledate ključno pitanje koje muči kupca (job to be done), vidite probleme ili neispunjene potrebe i pomoći da kreirate i eksperimentišete sa proizvodom ili uslugom koji mogu biti jedno od potencijalnih rešenja. Takođe možete koristiti Lean startup koji počinje od vaše inovativne ideje sa logikom testiranja što brže i što jeftinije. Nastavlja se vašim učenjem o tome da li vaš kupac prihvata ideju, kako biste usput mogli da je prilagodite. Tu su i druge agilne metode koje mogu pomoći u implementaciji i digitalnoj primeni vaših ideja.

Postoje mnoga rešenja. Imajući u vidu da rad sa svim ovim okvirima može da daje zamagljenu sliku, da se preklapa i bude ispunjen velikim brojem opcija, jasna vizija i svrha su nešto što će vas držati u dobrom pravcu. To će takođe obezbediti energiju neophodnu da se postignu ciljevi i radoznalo bavi nepredvidljivošću krajnjeg rezultata, uz verovanje u proces koji koji ste izabrali i koji vas vodi.

Naročito moramo da budemo svesni da ćemo dosta često morati da prihvatamo rešenja koja su dovoljno dobra, jer za savršeno treba vremena. A kako definisati gde stati u potrazi za savršenim, to je izazov sam po sebi.

Stiv Džobs je jednom rekao kako precenjujemo promene koje će se desiti za 2 godine, a potcenjujemo one koje će se desiti za 10 godina. Imajući u vidu da svet neće funkcionisati ništa sporije ili manje turbulentno, čini se mudrim da radoznalo zaronimo u neizvesnost verujući u ljude i procese (okvire) koje smo odabrali da pratimo.

I što je najvažnije da nikada ne kompromitujemo svoju viziju, svrhu i vrednosti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*