Četvrti postulat Renesansnog liderstva: SFUMATO – želja da prihvatite dvosimislenost, paradoks i neizvesnost

Više nego ikad, danas je liderima potrebna vrlina koja im pomaže da vode u svetu koji je kompleksan, nepredvidiv i nesiguran. Za to čak i postoji skraćenica: VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambuguity). Do pre nekoliko meseci svet kako danas izgleda nam je bio nezamisliv. Pre samo mesec dana delovalo je da je svet stao.  Lideri koji su se najbrže snašli i najbezbednije proveli svoje ljude kroz teške trenutke, pune nesigurnosti, pa čak i straha, su oni koji su i sami umeli da delaju u okruženju nepoznanica i nedovoljno definisanih stanja i ishoda.

Možda niste znali zanimljiv podatak da je veliki broj top menadžera kompanija Fotrune 100 izjavilo da su najveće greške njihovog poslovanja posledica odluke da poslušaju savetnike, advokate, pravnike, stručnjake … umesto svoju intuiciju.

Dakle, ako bismo Leonardov princip Sfumato preveli na jezik današnjih lidera, slobodno bismo mogli da  ga nazovemo Intuicija. Dobra vest je da je to kvalitet koji se može razviti. Ne tako lako kao asertivna komunikacija ili prioritizacija, ali može! Početak je da počnete da verujete u to da je intuicija vaš saveznik i da želite da je razvijete.

Da biste krenuli na putovanje razvoja ove važne vrline ključno je vreme koje posvetite samoći i opuštanju. U svetu multitaskinga, prekratkih i prekobrojnih rokova, mnogi lideri veruju da je vreme za sebe luksuz. Kada ih pitam kada se odmaraju ili kada prave pauzu najčešći odgovor je da to rade u toku ručka, u društvu kolega, čitajući vesti ili baveći se sportom koji vole. No, za razvoj Intuicije, potrebno je drugačije vreme za sebe. Ono vreme kada ste sami sa svojim mislima. Još bolje, ako uspete i misli da odagnate na nekoliko minuta. A onda, da im pustite  da polako počnu da se vraćaju. Redom na koji ni vi (svesno) ne utičete.  Potpuno opušteni u krevetu, pod tušem, u šetnji…  Ako bolje razmislite, verovatno ste do najboljih ideja i vi sami došli u tako opuštenim situacijama, a ne u kancelariji, na poslu.  Odvojte malo vremenam bar jednom, možda čak i dva puta nedeljno,da sami, sa svojim mislima pođete u šetnju ili bar sedite u samoći.

Kad pričamo o principu Sfumato, važno je napomenuti da se on ne odnosi samo na lidera i njegovu intuiciju. Ovaj princip je bitan i u vođenju tima i procesa. Ako bismo pokušali da princip prevedemo u uputstvo, ono bi moglo da zvuči kao: “Verujte u svoje ljude, verujte u sebe,  verujte u proces”.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Kod velikih projekata, situacija na početku često deluje kao prekompleksna, preozbiljna i teško dostižna. Ukoliko verujete da će vaši ljudi, i vi sa njima, znati kako da pristupe rešavanju kompleksnog i nepoznatog zadatka, sa mnogo više energije i poverenja ćete ih voditi. A, vaša vera je često ključni faktor motivacije i posvećenosti vaših ljudi.

Planiranje vremena za retrospektivu, evaluaciju učinjenog i eventualne izmene u toku realizacije su ključne u današnjem načinu poslovanja. Parametri sa kojima ste planirali ceo tok akcija se menjaju, ne samo zato što će vam u svakoj narednoj fazi situacija biti jasnija, već i zato što se okruženje menja. Ono sa čim ste računali na početku ne mora nužno biti tačno u toku ili na kraju projekta.

U vremenu u kome radimo, na početku XXI veka informacije prete da nas zaguše svojim obimom i raznolikošću. Vreme koje posvetite proučavanju, razumevanju, sagledavanju, evaluiranju često postane vaš trošak, a ne investicija. Mudrost je odlučiti: koliko planiranja je dovoljno dobro? Nekada je potrebno isplanirati svaki korak pre nego se krene u realizaciju. No, na sreću, nije uvek tako. Nekada je “dovoljno dobro” zaista dovoljno. Svaki minut koji posvetite daljem razumevanju i izučavanju počinje da bude vaš trošak. Kalkulisani rizik je nešto što se najčešće čuje od uspešnih lidera kao njihova osnovna snaga i strategija. A, šta je to drugo nego Sfumato?

Ljudima, kao životinjskoj vrsti, svojstveno je da se plaše promena. Jer, i one su nesigurne, nedovoljno definisane i prete da naruše balans u kome smo se nalazili pre nego što je promena nastala. U današnjem svetu jedna od retkih konstanti je upravo – promena. I sam Darvin je rekao da su opstajale one vrste i jedinke koje su se najbolje prilagođavale novonastalim uslovima života. Budite lider koji će sebi, svom timu i poslovanju obezbediti opstanak, tako što ćete sa lakoćom prihvatiti nesigurnost i nedefinisanost, te sa verom u svoju intuiciju i svoje ljude voditi ka ostvarenju ciljeva.

Ako želite da vežbate, evo nekoliko ideja:

  • Setite se tri najznačajnije promene koje ste uočili u svom životu. Setite se i tri stvari koje su ostale nepromenjene. iz čega ste rasli i razvijali se?
  • Setite se kada ste bili najponosniji u svom životu. Setite se kada ste se osetili najponiznije. Prizovite osećanja dubokog ponosa i duboke poniznosti. U čemu se razlikuju? Da li postoje neke neočekivane sličnosti?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*