Liderstvo

Renesansno liderstvo

U svom višegodišnjem radu sa liderima imala sam prilike da se sretnem sa različitim izazovima. Pored ličnih izazova koje svaki lider unosi u proces koučinga, čest poligon za rad i rešavanje situacija su očekivanja okruženja […]