Extreme ownership; Svi smo mi lideri!

Ovo je blog sa mog skorašnjeg podcasta sa mojim Amigom, poznatim kao agilni ekspert.

Koliko vas je pročitalo ovu knjigu: „Extreme ownership: Kako američka mornarica vodi i pobeđuje“, Jocko Willink i Leif Babin?

Proćaskali smo malo o određenim delovima knjige i pravili paralele sa agilnim principima koje je kreiralo 17 autora softvera 2001.godine.

Ovo je moj pokušaj da našim čitaocima predstavim razliku između principa extreme ownershipa i agilnih principa. Vama ću ostaviti da sami protumačite kako su ovi principi povezani sa vašim profesionalnim i privatnim životima.

Autori knjige su bivši članovi američke mornarice koji pišu o različitim situacijama u kojima su se našli tokom svoje službe i koliko je važno biti dobar lider kako bi se te situacije prevazišle i kako bi se na kraju dana došlo do pravih rezultata.

Knjiga objašnjava 12 ekstremnih principa extreme ownershipa, uz pomoć dobre kategorizacije u tri dela:

1) Pobeda u ratu iznutra
2) Zakoni borbe
3) Održavanje pobede

Pre nego što počnem da pišem o svojoj interpretaciji poređenja ovih principa sa agilnim, dozvolite mi da kažem kako ja shvatam ’extreme ownership’.

Izraz Extreme ownership zapravo predstavlja liderstvo kao nešto što može da se primeni u svakom sloju, svakoj osobi, hijerarhiji u okviru trupe ili vojne grupe, a ne samo na najviši nivo unutar istih.

Oni čak predstavljaju Extreme ownership kao svačiju odgovornost i zaduženje, a ne samo one osobe koja se nalazi na čelu grupe. Oni moraju da donose svoje odluke za dobrobit grupe, zajednice ili možda čak i države.

Kada govorimo o tome da svako postaje lider, postoje još neke važne karakteristike liderstva koje bi osoba trebalo da zna i usavrši, kao na primer skromnost i kontrolisanje sopstvenog ega. Ljudi često nazivaju Dana Rockwella ’Leadership Freak’ i on opisuje 5 praksi skromnog liderstva.

To su:
1)Hvaljenje drugih ljudi.
2)Hrabro učenje.
3)Okretanje konverzacije na druge ljude umesto fokusa na egocentričan razgovor.
4)Podignite ruku kada je red na vas da preuzmete odgovornost
5)Povežite strastveni nagon sa poniženjem.

Dakle, hajde da pređemo na principe.

Pobeda u ratu iznutra

Prvi princip Extreme Ownershipa : Extreme Ownership
Lideri moraju da poseduju sve u svom svetu. Ne smeju da krive druge za svoje neuspehe. Oni su odgovorni za sve – to je extreme ownership. Ljudi nam često kažu „To nije moj posao“. Upravo ovde se pravi razlika između efikasnih i neefikasnih lidera.

Drugi princip Extreme Ownershipa: Nema loših timova, samo loših lidera
Timovi koje pokreću nadređeni često mogu da počnu da traže izgovore da nisu oni krivi za neuspeh, već da su samo radili ono što im je menadžer rekao. Da li vam je ovo poznato?

Ovaj princip govori o tome kako lideri ne treba da smišljaju izgovore za neuspehe, već da potpuno preuzmu tu odgovornost na sebe. Prvi princip nas navodi da zaključimo da svi postaju lideri tako što preuzmu odgovornost za svoje neuspehe, što znači da ne postoje loši timovi. Svaki član tima je lider, postoje samo efikasni i neefikasni lideri, ne loši timovi.

Treći princip Extreme Ownershipa: Veruj

Ovaj princip je meni jako važan. Kako bismo ubedili i inspirisali druge da postignu nešto, lider (vi) mora zaista da veruje u tu misiju. Simon Sinek drži sjajne govore o liderstvu, a on kaže “Postoje samo dva načina da utičete na ljudsko ponašanje – izmanipulišite ili inspirišite.”

Agilni/Scrum timovi bi trebalo da veruju u ono što rade, bili to brzinski ciljevi ili menadžment koji veruje da će njihov tim ispuniti očekivanja mušterija. Ovo treba da funkcioniše u oba smera – odozgo nadole i odozdo nagore. Ovo je u tesnoj vezi sa petim agilnim principom, “Gradite projekte oko motivisanih pojedinaca. Pružite im okruženje i podršku koji su im potrebni i verujte im da će obaviti svoj zadatak na pravi način.”

Četvrti princip Extreme Ownershipa: Proveravajte Ego
Ego je na mnogo načina velika prepreka kada želite da postanete uspešan lider. Jednostavno vam ne dozvoljava da razmišljate van sebe, što će vam možda zatvoriti mogućnosti koje vas vode do toga da postanete efikasan lider.

Dobri i efikasni lideri kontrolišu svoj ego. Agile Maven navodi „Jedan od primera kako većina organizacija podstiče ego je tokom zapošljavanja kada očekujemo određeni broj godina iskustva za posao. Neću poreći da je određeni nivo veština neophodan za bilo koji posao, prekrivajući ga verujući da to dolazi samo iz godina provedenih u nekoj industriji. A ovo obično podstiče ponašanje nilskog konja tokom sastanaka ili mišljenja najplaćenije osobe. Ako vidimo na neki način, novije generacije imaju pristup većem broju informacija i iskustva nego što su ikada bila dostupna njihovoj relativno starijoj generaciji. Dakle, u teoriji, veštine nekoga ko je proveo 15 godina u industriji su možda iste kao i nekoga ko je proveo 10 godina, samo zato što je ta osoba došla pet godina kasnije“.

Sad, o kontroli ega, on se nadograđuje kako postižete više uspeha i slave. Ovo je nekoliko profesora sa Univerziteta Duke nazvalo hubris sindromom. Svi razumemo da kada govorimo o liderstvu, govorimo o ljudima. Ali takođe shvatamo da se ljudi menjaju. Dakle, treba da znate kako da iskontrolišete porast ega ako želite da budete uspešan lider.

Zakoni borbe

Peti princip Extreme Ownershipa: Pređite i pomerite se
Najjednostavnije, ovo bih nazvao ’timski rad’. Knjiga objašnjava ovaj princip uz pomoć događaja sa kojima su se oni suočili. Kako je rečeno, dva tima su se borila u Iraku. Jedan duboko na vojnoj teritoriji daleko od svoje baze, drugi tim na tornju u blizini svoje baze. Tim 1, koji je bio duboko na neprijateljskoj teritoriji, uspešno se vratio u svoju bazu i bio izuzetno zadovoljan svojim postignućem. Međutim, to nije impresioniralo njihove nadređene, jer nisu na efikasan način koristili ‘Cover and Move’ sa timom 2.

Isto tako, sa našim scenariom vezanim za biznis, možda ste se previše oslonili na zadatke koji nisu odgovornost samo vašeg tima, već se od vas očekuje da sarađujete i sa drugim timovima, da komunicirate na efikasan način, pokažete složnost i jedinstvo i smislite rešenje/proizvod kao JEDAN tim.

Šesti princip Extreme Ownershipa: Jednostavno
Za ovaj princip nije potrebno objašnjenje. Ni u kojem slučaju ne kažem da je lako ovo pratiti. Možemo lako napraviti paralelu sa jednim od agilnih principa „Jednostavnost-umetnost maksimiziranja količine neobavljenog posla-je neophodna.“

Složeni planovi, procesi, interakcije, uputstva i prakse mogu samo uneti mnogo nemira u tim i zbog ovoga članovi tima teže da prave više grešaka, jer kompleksnost stvara zabune.

Da bi bio efikasan lider, čovek mora da bude efikasan. Bilo da se radi o komunikaciji, uspostavljanju procesa unutar timova, načinu rada, standardima kodiranja, planovima itd.

Sedmi princip Extreme Ownershipa: Postavi prioritete i izvrši ih

Postaviću se kao Product Owner da bih na najlakši mogući način objasnio ovaj princip. U uobičajenom Scrum scenariju, Product owner preuzima stavke sa najvišim prioritetom i ubacuje ih u razvojni tim, dok tim radi na tome da proizvede minimalno održivi proizvod (MVP). To je upravo ono što se podrazumeva pod „Postavljanje prioriteta i izvršavanje“. Važno je za svakog efikasnog lidera da uspostavi prioritete među svojim zadacima i izvrši ih.

Ovaj princip može da primeni bilo ko u vašem timu, bilo ko u vašoj porodici. Koliko vas se slaže sa mnom kada kažem da nema boljih lidera od naših roditelja? Videli smo kako oni na najbolji način prave prioritete među zadacima (obavezama) i izvršavaju ih.

Još jedan primer je kada razmišljate kako ćete da dočekate goste koji vam dolaze u posetu. Planirate, pravite prioritete, a onda ovo primenite kako biste im pružili lepo iskustvo. Zar ne?

Osmi princip Extreme Ownershipa: Decentralizovana komanda

Ovaj ekstremni princip govori o decentralizaciji komande i kontrole. Vikipedija definiše „Decentralizaciju“ kao proces kojim se aktivnosti organizacije, posebno one koje se tiču planiranja i donošenja odluka, distribuiraju ili delegiraju dalje od centralne, autoritativne lokacije ili grupe.

Koliko je prikladan ovaj princip kada su u pitanju agilni načini rada? Agile govori o otpuštanju komande i kontrole. Ovo je potrebno za osnaživanje članova vašeg tima. Dozvolite im da se samoorganizuju, dozvolite mi da donosim njihove odluke, dozvolite im da eksperimentišu, tada se javlja kreativnost.

Ovaj princip je izuzetno relevantan za današnji lean pristup i omogućava nam da se nađemo na vrhu liste među konkurentima. Umesto da viši lideri donose odluke za tim, niži lideri ili članovi tima treba da imaju ovlašćenje da donose odluke i da mogu da dobiju podršku svojih viših lidera. Agile princip (najbolje arhitekture, zahtevi i dizajni nastaju iz samoorganizovanih timova) takođe podržava isti pristup.

Održavanje pobede

Deveti princip Extreme Ownershipa: Plan
Deveti princip extreme ownershipa je samo suprotnost jednog od agilnih manifesta koji kaže „Odgovoriti na promene pre nego slediti plan“. Da li je ovo prava interpretacija? Hajde da pogledamo.

Iako sva četiri Agile Manifesta kažu da dok stavke na desnoj strani vrede, za Agile rad u organizacijama više vrednujemo stavke na levoj strani. To znači da vam još uvek treba plan, možda ne direktni plan za recimo 6 meseci do godinu dana, još uvek vam treba plan za neka mala ponavljanja. Bez plana, smer u kom bi trebalo da se krećete nije definisan. Agilni timovi planiraju na različitim nivoima. Bilo to na njihovom Daily Scrum-u – planiranje za sledeća 24 sata ili planiranje sprinta – planiranje njihovog rada u trajanju od 1-4 nedelje ponavljanja.

Dakle, plan je važan ako to radite na kraće staze i ako evoluirate i dalje ga nadograđujete. Dok su određivanje prioriteta i njihovo izvršavanje podjednako važni i za održivu isporuku vrednosti.

Deseti princip Extreme Ownershipa: Liderstvo ka vrhu i dnu komandnog lanca
Ovaj princip extreme ownershipa govori malo drugačije od Agile principa ovde. Kada je reč o agilnom, podstičemo odluke koje tim donese konsenzusom, a ne kada ih donese jedna osoba. Međutim, extreme ownership vas podstiče da ne vodite samo ka vrhu, već da vodite i niz komandni lanac.

Daću vam primer, ako sedite na sastanku tima, a vaš šef donosi odluku u ime vaših timova, važno je da se ne suprotstavite donetoj odluci. Kao odgovoran lider, važno je da konstruktivno osporite odluku u sigurnom, povoljnom okruženju i na prikladan način. To pokazuje da se ne bunite protiv donete odluke, ali želeli biste da dobijete obrazloženje. To je Liderstvo ka vrhu!

Poenta liderstva niz komandni lanac je da stvari ostanu jednostavne. To može biti komunikacija, to mogu biti procesi, strukture, vizija vašeg tima itd. Ako želite da se ostali ugledaju na vas kao na efikasnog lidera, onda svako malo morate pogledati sebe i pregledati i prilagoditi se da se oblikujete tako da zaista zaslužujete položaj efikasnog lidera. To je Liderstvo ka dnu!

Jedanaesti princip Extreme Ownershipa: Odlučnost usled neizvesnosti

Kao što većina nas zna, postoji poznata izreka „Budi promena koju želiš da vidiš“ – M. K. Gandi. Upravo to treba da radimo i da budemo. Moramo da pokažemo one osobine koje očekujemo od članova našeg tima. Kao lideri, jako je važno da vodite razgovor. Ovo je najbolji način da zadobijete poverenje članova vašeg tima, nakon čega oni počinju da veruju u ono što im kažete.

Ne mogu sve odluke da pričekaju dok ne dođe sve na svoje mesto. Postoje određeni trenuci kada trebate da prihvatite ono što imate i upravo to knjiga i kaže o principu br. 11. Možda ćete doživeti neuspeh, možda uspeh, ali to je sporedno. Ono što je ovde važno jeste da u tom trenutku donesete tu odluku sa datim mogućnostima.

Dvanaesti princip Extreme Ownershipa: Disciplina znači sloboda – dihotomija liderstva
Autori ove knjige su autori još jedne knjige koja u potpunosti govori o dihotomiji liderstva. Pa, šta znači „Dihotomija liderstva“?

To znači da lider treba da poseduje sve u timu, ali da takođe osnažuje tim da donosi odgovarajuće odluke.

Ja uvek volim da uključim porodicu u sve što radim. Razmislite o tome kakav je otac/majka prema svom detetu. Moraju svom detetu pružiti tu slobodu da istražuje, bude kreativan, greši, uči iz toga, dok takođe moraju da obezbede da dete bude veoma disciplinovano i da u budućnosti postane veliki čovek. E sad, ovo zahteva finu ravnotežu između ove dve stvari i ako ste otac ili majka koji ovo čitate, verovatno biste se složili sa mnom.

To je ono što princip br. 12 govori o lideru koji treba da pronađe ravnotežu u dihotomiji mnogih pokazanih kvaliteta.

Još jedna stvar koju autori ovde ističu je da ako ste lider i spremni ste da vodite, takođe bi trebalo da budete spremni da sledite. Što znači, ako vaš tim ima bolji predlog, ideju koja ide u prilog timu, onda bi vi kao vođa trebalo da budete spremni da to sledite, ako to više odgovara vašem timu. Na ovaj način vi vodite razgovor, pokazujete svom timu da ste spremni da prihvatite feedback i da ste otvoreni za ideje sa manje ili nimalo kritika.

Svih ovih 12 ekstremnih principa su zapravo moje tumačenje ove knjige „Extreme Ownership: How U.S. Navy Seals Lead and Win”, autora Jocko Willink i Leif Babin. Vaša perspektiva o ovome bi mogla biti drugačija.

Uzdravlje!

Sri (Vaš Agilni Amigo)

 www.agileamigo.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*