Paradoksalno liderstvo i coaching u povećanoj kompleksnosti

“Očigledno je da je neophodno da smanjimo troškove zbog nastale COVID-19 krize, ali osećam da ćemo ukoliko ne nastavimo da investiramo u poslovanje i ljude  imati ozbiljnih posledica sledeće godine. Ne znam kojim putem da krenem…”

“Želim da moja kompanija ima postavljene sisteme. Da ima predvidive procese. Da naš svakodnevni posao bude lak za praćenje, da imamo sjajnu sledljivost koraka. Želim sistem koji će nam dati stabilnost! Ali, moj partner želi da budemo ekstremno fleksibilni sve vreme. Da budemo sposobni da ugrabimo svaku priliku koja nam se ukaže, da imamo mnogo inovativnih rešenja stalno. Ne znam ko je od nas u pravu…Postoji li način da imamo oba pristupa u isto vreme?”

“Stalno dobijam fidbek da sam previse direktan u komunikaciji i da to ponekad povređuje ljude. Zaista želim da budem diplomatičniji, ali me brine šta će se desiti sa mojom karijerom ako se odreknem svoj direktnosti i oštrine.”

“Porasli smo preko noći. Moram da delegiram više, ali ne želim da izgubim kontrolu. Ne znam kako to da postignem, pa sam odlučila da radim sve više i više. Sada sam preumorna. Moram da nađem neko rešenje.”

Ovo je samo nekoliko primera potreba koje sam čula od svojih klijenata poslednjih meseci.

Lideri su danas, više nego ikada, pozvani da pronađu načine da objedine, integrišu, spoje opozitne pravce, opozitne potrebe, opozitne ciljeve, opozitne pristupe i upravljanju njihovim tokovima u organizaciji.

Daću vam samo nekoliko primera da “okusite” ovaj liderski izazov:

Strategija & Egzekucija
Dati slobodu & Zadržati kontrolu
Investirati & Smanjiti troškove
Inovirati & Održati sistem stabilnim
Orijentisati se na rezultate & Orijentisati se na ljude
Biti strukturisan & Biti fleksibilan
Održati kontinuitet & Transfotmisati potrebno
Centralizovati & Decentralizovati
Baratati podacima & Koristiti intuiciju
Biti hrabar & Biti ranjiv
Biti kompetentan & Učiti novo
Voditi računa o sopstvenim potrebama & Voditi računa o potrebama drugih

Paradoksalni “mindset”

Dobitnik Nobelove nagrade, fizičar Niels Bohr jednom je rekao, “Kako divno da smo se susreli sa paradoksom! Sada ima nade da ćemo napraviti neki progress!”

Paradoksi, koje takođe zovemo “polariteti” su stalne, hronične teme koje su neizbežne i nerešive, ali kojima se može upravljati!

Osnovno pitanje koje je potrebno postaviti kada se suočimo sa nekom teškoćom je: “Da li je ovo problem koji možemo da “rešimo” ili je ovo stalni paradoks/polaritet kojim treba dobro upravljati?”

Ako je u pitanju paradoks/polaritet kojim je potrebno upravljati, primena tradicionalnih metoda rešavanja problema će samo povećati problem pre nego pomoći njegovo rešavanje.

Organizacije koje uspevaju da podjednako dobro rešavaju probleme sa jedne strane i upravljaju polaritetima sa druge, imaju značajnu kompetitivnu prednost.

U skladu sa tim, organizacije koje dobro upravljaju polaritetima i koriste snagu tenzije koja se stvara unutar paradoksa imaju bolje rezultate od onih koje to ne uspevaju.

Evo nekoliko primera koje je Berry Johnson spomenuo u svom čkanku “Polarity Management”:

  • U knjizi Managing on the Edge, Richard Tanner Pascale je proučavao 43 kompanije identifikovane u knjizi In Search of Excellence 5 godina nakon originalnog istraživanja. Otkrio je da je 14 kompanija zadržalo svoj “Excellent” rejting, a 29 nije. Ključni faktor koji je razdvajao tih 14 od ostalih 29 je bio taj da su one bolje upravljale sa 7 polariteta.  On je to nazvao “managing contention.” 
  • U knjizi Built to Last, Collins and Porras jedan faktor nazivaju, “The Genius of the ‘AND’.” Ovaj faktor je bio centralna tačka razdvajanja između 18 “Srebrnih” kompanija koje su napredovale na berzi u period između 1926 i 1990 za faktor 2 i 18  “Zlatnih” kompanija koje su napredovale na berzi tokom istog perioda za faktor 15! “Zlatne” kompanije su  iskoristile moć upravljanja polaritetima = “The Genius of the ‘AND’.”
  • U knjizi Charting the Corporate Mind, Charles Hampden-Turner je to nazvao, “re-solution of dilemmas.” Njegovo istraživanje je ponovljeno pokazivalo da su organizacije koje su efektivno upravljale ključnim organizacionim “dilemama” imale bolje rezultate u odnosu na one koje nisu dobro upravljale “dilemama”.

U susret dinamičkom ekvilibrijumu

Kako ostvariti ovaj tok između kontradiktornih polariteta, tako važan za savremeni biznis?

Kažemo da nekim polaritetom dobro upravljamo onda kada kapitalizujemo na tenziji između dva pola. Dobijamo najbolje od oba i sinergiju među njima.

Kada loše upravljamo polaritetom previše smo fokusirani na jedan njegov pol i istovremeno zanemarujemo drugi. Ovo se najčešće dešava kada neku teškoću vidimo kao “ili ili” i ne uspevamo da je sagledamo kao “i jedno i drugo”.

Pogledajmo kako to funkcioniše na jednoj od najaktuelnijih tema današnjeg biznisa – inovaciji:

Već neko vreme biznis je suočen sa imperativom da se konstantno inovira (čak sam videla da zaposleni jedne kompanije nose majicu sa natpisom: “Jedi, Spavaj, Inoviraj, Ponovi”)

Nije moguće samo inovirati bez održavanja stabilnosti postojećih sistema, procesa, proizvoda ili usluga.

Stabilnost trenutnog stanja je ključna stvar koja biznisu daje platformu da inovira!

Bez prvobitne stabilnosti koja će obezbediti stabilan priliv novca kompanije nikada ne bi mogle da investiraju u inovacije. I obrnuto, uspešne inovacije vode novom, unapređenom stanju koje generiše nov priliv novca i kao posledicu imamo prilike za investicije u veće inovacije. I tako u ciklusima.

Liderski izazov u ovoj situaciji je uspešno upravljanje polaritetom “stabilnost & inovacija”.

Kada upravljamo polaritetima, nikad nismo u poziciji “ili ili”, već u poziciji “i jedno i drugo”. Ta pozicija je uvek u vezi sa dinamikom i tokom.

Sistemski pristup koji može da pomogne

Da bismo bili uspešni u ovom izazovu savremenog poslovanja i lideri i coach-evi treba da unaprede svoje razumevanje i znanje o ovoj temi ali i da usvoje nove kompetencije i veštine potrebne da bi se svi paradoksi tj. polariteti oko nas sagledali, a zatim njima uspešno upravljalo.

Kada je lider uspešan u upravljanju polaritetima on onda:

Direktno unapređuje i efikasnost i efektivnost, kako ličnu tako i čitave organizacije

Definiše i ume da sprovodi strategije i taktike koje su efektivnije i održive

Bolje sagledava prilike i mogućnosti i zna kako da ih iskoristi do njihovog maksimuma

Sprovodi promene uspešnije i povećava fleksibilnost organizacije

Podiže lestvicu onoga što je moguće uraditi

Ima pozitivan uticaj na motivaciju i angažovanost zaposlenih

Stvara okruženje koje podstiče razvoj i zadovoljstvo

Oseća veću sreću i zadovoljstvo u svim oblastima života

CCE akreditovani trening program “Polarity Integration Coaching” daje sve potrebne alate za coach-eve kako bi na najbolji način pomogli svojim klijentima da uspešno upravljaju novom, kompleksnom poslovnom i životnom paradigmom. Ovaj program, kada je prilagođen za lidere, daje potreban pregled, razumevanje i osnovne kompetencije za suočavanje i upravljanje ovim izazovima. 

Ovaj moćni model vas uči, korak po korak, procesu identifikovanja, analize i upravljanja polaritetima.

Kada oslobodimo i na pravi način upotrebimo energiju koja stoji “zaglavljena” u tenziji nekog polariteta, vizija ili ciljevi koje imamo postaju dostižni a problemi koji u ovom trenutku deluju “nerešivi” će najzad dobiti svoje dinamičko rešenje.

About Ivanka Novakovic 2 Articles
Ivanka Novaković ACC, is a psychologist and organizational development expert with 20 years of experience in organizational and leadership development. She is also a professional business coach and PACT™ consultant with license. She started her career within Coca Cola system working on strategic people development, continuing as a HR Director in brewing company and finally deciding to start consultancy career in 2004. Her work has been driven by the vision of constructive, holistic and humanistic organizations that promote achieving both great business results and constructive organizational culture that enables employees to be happy, authentic and inspired by their work while achieving and overcoming their goals. Ivanka has been working as a coach with individuals, teams and organizations since 2008. She was also leading large scale coaching projects in several large and medium sized organizations. She is one of founders and first Vice President of ICF Serbia Chapter. Ivanka is a mom to 3 beautiful boys and arts and nature lover.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*