Peti postulat Renesansnog liderstva

Arte / Sciennza – Razvoj ravnoteže između nauke i umetnosti, logike i imaginacije – razmišljanje čitavim mozgom

Da li je Leonardo da Vinči bio naučnik koji se bavio umetnošću ili umetnik koji se bavio naukom? I, da li je uopšte neophodno da znamo odgovor na ovo pitanje? Za njega su ove dve dimenzije života bile neodvojive. “Sposobnost umetnika da izrazi lepotu ljudskih oblina leži u njegovom detaljnom proučavanju anatomije čoveka”, govorio je Leonardo.

Sigurno ste bar jednom u životu slušali o levoj i desnoj hemisferi mozga, o logici i kretivnosti, o dominaciji jedne nad drugom stranom. Da li ste se ikad zapitali koja je vaša “jača” strana? Svet u kome živimo, sistem škola i školstva sa ustaljenim načinom rada i repetitivnim stilom usvajanja znanja, uvreženi stereotipi o tome kako se radi u ozbijnim kompanijama, slika vrhunskog profesionalca koja je uokvirena, pre svega, u sistematičnost i analitiku, ne daju mnogo šanse niti prostora ljudima koji svet gledaju kroz sočiva kreativnosti i igre. Kroz “onu drugu polovinu mozga”.

Savremeno liderstvo gotovo da i nije moguće bez snažne aktivacije celokupnog mozga. Bez sagledavanja situacija i mogućnosti kroz dve prizme: racio i analitika sa jedne i kreativnost i vizija sa druge strane. Svet koji je nepredvidiv, nesiguran, koji prihvata nedorečenost i veoma je kompleksan, zahteva gotovo konstantno žongliranje između strukture i imaginacije. Ovo je često veoma zamoran proces. Utoliko više što većina ljudi nesvesno ograniči svoju fleksibilnost i sposobnost da se u situacijama izmesti i sagleda ih iz drugog ugla. Razlog za ovo ograničenje je protkan u rečenici: ”Ja sam takav / takva”. Mnogi lideri se kriju iza izjava: “Ja ne umem drugačije.”, “To je moj stil rada” ili “ Ja nikad ne bih mogao/mogla drugačije”. Rad na sebi na ovom polju je neprocenjiva investicija za svakog čoveka. Za lidere je ovaj razvojni put obaveza, bez kompromisa.

Međutim, pored veštine angažovanja sopsvenog, celokupnog mozga, liderima je od neprocenjivog značaja sposobnost da uklope različitosti u svojim timovima. Levo-hemisferci (analitika, detalj) neretko desno-hemisferce (kreativnost, šira slika) posmatraju kao površne, lepršave, nedovoljno posvećene i sanjare. Zauzvrat, desno-hemisferci će levo-hemisfercima “zalepiti” etiketu malih umova, cepidlaka, kočničara i dosadnjakovića.

Ukoliko lider nije svestan da su obe grupe zaposlenih svakako potrebne da bi se sagledala celokupna slika situacije, projekta ili problema, može se desiti da se jedan deo tima oseti manje vrednim ili odbačenim. Dodatno, kvalitet obavljenog posla neće biti na visini koja bi se postigla ukoliko bi obe grupe imale istu zastupljenost i priliku da doprinesu rešenju.

Lider je taj koji uspostavlja atmosferu poverenja i prihvatanja različitosti. Fleksibilnost u komunikaciji, razumevanje i podrška različitim perspektivama je okvir koji je lider dužan da uspostavi, ukoliko želi motivisane, ujedinjene i posvećene zaposlene.  Jedan od najtežih zadataka lidera na ovom polju je da zapošljava u svoj tim ljude koji su snažni u onim oblastima u kojima lider nije. Zašto najteže? Zato što se lakše povezujemo, razumemo i u konačnici više verujemo ljudima koji liče na nas. Ovi drugi nas izazivaju, teški su nam i imamo potrebu da ih “prevedemo” na našu stranu razmišljanja.

Jedan od moćnih alata koji lideri, svesni važnosti kombinovanja ova dva pristupa, obilato koriste u svom svakodnevnom poslovanju je Mapa uma. Bilo da se radi o planiranju, sagledavanju šire slike, razumevanju funkcionisanja sistema, osmišljavanju projekta, vaspitanju dece – ovaj alat će biti koristan na više načina. Mnogi su čuli za alat, ali ga ne koriste.  A toliko je jednostavan! Ukoliko se do sada niste sreli sa ovim alatom, evo samo nekoliko ključnih karakteristika:

 • mape uma podsećaju na stablo i njegove grane
 • u “centru” slike se nalazi slika ili simbol vaše teme
 • oko centralne slike napišite sve ključne reči vezane za temu; povežite linijama za centralni simbol
 • nastavite sa nabrajanjem ključnih reči za svaki pojam i ponovite radnju: povežite sa prethodnim pojmom
 • ponovite ovu radnju onoliko puta koliko vam je potrebno da dodjete do konkretnih odgovora, akcija, uvida vezanih za temu
 • budite kreativni

Umesto da gledate u beli papir i “kopate” po mozgu u želji da se pojavi ideja pod rednim brojem 1, potrebno je da pripremite bojice i počnete. Važno je da mapa vašeg uma bude šarena, dinamična (ne simetrična), da koristite oble oblike, da koristite štampana slova i da se igrate. Nema pravih i pogrešnih odgovora, nema unapred definisane strukture i broja pojmova koje morate da upišete. Sve što napišete je produkt vaše analize i kreativnosti.

Ukoliko vas intrigira koja vam je hemisfera jača, koliko su balansirane i kojoj je potrebno malo podstreka, evo nekoliko zgodnih izjava. Proverite koje biste ocenili kao “tačne” kada ste vi u pitanju. Verujem da ćete sami umeti da protumačite rezultat testa:

 1. Volim detalje
 2. Čitam knjige na preskok
 3. Stižem na vreme
 4. Dobro mi ide brainstorming
 5. Dobro mi ide matematika
 6. Vrlo sam maštovit(a)
 7. Volim logiku
 8. Oslanjam se na intuiciju
 9. Volim spiskove
 10. Volim da žvrljam

Na osnovu rezultata napravite plan razvoja. Predlažem da plan i akcione korake definišete kroz alat koji će ubrzati proces. Napravite mapu uma vašeg dvohemisfernog razvoja i – počnite!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*