Sistemski koučing

Budući da je, u budućnosti, prošlost uvek prisutna; živimo krećući se napred, ali razumemo ono što je ostalo iza nas. Zato je važno posmatrati sebe iz šire perspektive. Međutim, kako biste pronašli sebe, morate prvo otkriti četiri polja koja čine celinu:
Mentalitet, telo, energija i duševno polje.
Sva četiri polja kroz koja delujemo, doživljavamo, osećamo i komuniciramo, svesno ili nesvesno, predstavljaju detelinu sa četiri lista. Svi maštamo o nekoj vrsti balansa koji, naravno, nije uvek jednostavno održati.
Sva četiri polja utiču jedno na drugo i međusobno se dopunjuju. Trik je u tome da u procesu znate na koju oblast treba da utičete da biste stvorili harmoniju u svim ostalim. Otkrijte šta je to što vam je potrebno i od kog polja bi valjalo početi. Da li su spoljašnji okidači, okolina, ljudi ono što izaziva disbalans u vašoj detelini sreće ili pokretač dolazi iz unutrašnjosti?
Sistemski orijentisan koučing prati protok energije u svakom polju ojačavajući klijenta, oslobađajući ih njegovih priča i podržavajući ih da se suoče sa trenutnom situacijom, trenutnom stvarnošću.
Ovaj pristup je stvoren u pokušaju da se podrži razvoj pojedinca, vođstva i organizacione vitalnosti u svim vrstama sistema, bilo da su u pitanju privatni, javni ili globalni korporativni sistemi.

Polje mentaliteta
Kako biste promenili način razmišljanja i reagovanja i stvorili nove, motivišuće šablone, morate pokrenuti nesvesne programe koji se odvijaju na mentalnom polju. NLP tehnike su najbolji način za ovo.
Kako biste poboljšali svoj mentalni imunitet, morate se osloboditi svih ograničavajućih uverenja i zapitati se da li je vreme za stvaranje novih vrednosti.
Upravo zbog ovoga će, kada uložite u sebe, svoj lični i profesionalni razvoj, promene biti trajne samo u slučaju da na sebe pogledate iz drugog, šireg okvira. Sistemski pristup omogućava preusmeravanje fokusa sa ponašanja na celokupnu sistemsku dinamiku koja je stalno u procesu i vibrira.

Polje tela
Živite u svom telu. Stoga nije dovoljno da samo renovirate fasadu i spolja sakrijete ono kroz šta iznutra prolazite. Taj dom zahteva potpunu brigu.
Sve što se događa u našoj glavi je procesuirano, filtrirano i naše telo to demonstrira. Upravo zato je fizička aktivnost od velike važnosti.
Čime hranite svoj dom?
Zapamtite da će vaš mozak pojesti svaku misao koju mu pošaljete, kao što će sva hrana koju dajete svom telu biti pojedena.
Pogledom na telo možemo prepoznati svoje mentalne procese. Telo nepogrešivo pokazuje kako izgleda naš unutrašnji dijalog, kako se nosimo sa sobom, kako transformišemo emocije i kako se suočavamo sa izazovima koji se nalaze u našem okruženju.
Svaki deo našeg tela je u neprestanom kontaktu sa svim našim mislima, svim informacijama koje primamo putem čula. Telo reaguje na svaki nadražaj, bilo da ga stvaramo mi ili okruženje.
Sve ove senzacije su informacije sa polja mentaliteta, energije i duše.
U toku jednog dana, potrebni su nam momenti u kojima možemo „spustiti glavu na stomak“, tj.osetiti sebe. Da bismo stvorili ovaj osećaj i stvorili svest o senzacijama koje osećamo, samo tišina i umereno disanje mogu biti od pomoći. U tišini se pojavljuje sva naša mentalna buka. Nju možemo smiriti tako što ćemo se odvojiti od senzacija i umereno disati.
Dišem, dakle postojim!
Dišući, povezujemo sa nama samima, sa prirodom oko nas i uopšte sa svim što nas okružuje. Disanje je dokaz našeg postojanja i toga da smo deo zajednice. Disanje nas podseća da postoji sadašnji trenutak. Sve je vibracija i ima sopstveni ritam. Vaše disanje je vaš sopstven ritam življenja.
Svakodnevna detoksikacija tela putem disanja je odličan način da se nečije telo i um očiste i da se oslobodi kreativna energija koja če vas osvežiti, učiniti mlađim i ispuniti vas pozitivnom energijom.
Vaš celokupan proces promene, bilo da investirate u svoj lični i/ili profesionalni razvoj ili ne, mora biti propraćen fizičkom aktivnošću, umerenim disanjem i trenucima tišine.

Polje energije
Vaša percepcija vremena i način na koji koristite i izražavate emocije su vaš sopstveni izbor.
Život je emocija! Sve što radite u životu, radite kako biste ispunili ili izbegli osećanje, emociju. Emocije su jedina pokretačka snaga koja – bilo da ste vi toga svesni ili ne – upravlja vašim životom.
Emocije su iste za sve nas, bez obzira na to u kom delu sveta živimo. Razlika je u načinu na koji se nosimo sa njima. Svaka emocija je takva kakva je i nikako nije slučajna.
Važnije pitanje je – šta raditi sa njom? Da li joj se protivimo, negiramo je ili potiskujemo ili je prihvatamo, osećamo i menjamo? Emocije su nam date da ih osećamo, a ne ignorišemo. One su naša mapa puta. Izazov leži u činjenici da se sa njima povezujemo većinu vremena. Transformacija se dešava kada uspevamo da se odvojimo od emocija i pogledamo na događaj iz drugačije perspektive.
Sposobnost pojedinca da prepoznaje svoje emocije, kao i emocije drugih, da ih ispravno označi i da koristi emocionalne informacije kako bi usmeravao svoja razmišljanja i ponašanje predstavlja emocionalnu inteligenciju, tj.samosvest.
Koliko ste svesni i vešti da odvojite emocije od ponašanja i da to stavite u širi okvir?
Jednostavno rečeno, vaša moć leži u trenutku između osećanja i misli. Što pre usavršite približavanje područja između osećaja i misli vašoj svesti, biće vam lakše da budete prisutni u sadašnjem trenutku i napravite izbor o tome kako će se ponašati i reagovati.
Polje energije takođe upravlja percepcijom vremena.
Najčešći izgovor da nešto ne uradite je „Nemam vremena!“. Način na koji doživljavamo vreme je izbor i nikada se ne donosi slučajno. Životni izazovi, događaji i dešavanja obrazuju našu percepciju vremena. Kako se suočavamo sa činjenicom da život ima neke vremenske okvire zavisi od našeg stava prema životu i smrti. Ovaj stav je takođe povezan sa startegijom preživljavanja. U početku, prihvatili smo je od svojih roditelja.
Svi imamo 24 sata na raspolaganju. Neki ljudi imaju vremena za sve, a neki su u konstantnoj trci sa vremenom. Razlika je u tome što bolji ulažu, a lošiji gube svoje vreme!
Kada znate tačno koji rezultat želite da postignete, onda takođe znate i u šta da uložite svoje vreme i energiju. Kada ste fokusirani, svesni i znate ka ćemu stremite, onda nema svrhe „gubiti“ vreme i energiju na nešto što ne daje očekivani rezultat.

Polje duše
Zajedno sa poljem mentaliteta, tela i energije, polje duše je takođe od velikog značaja. Postoji nešto više od tela i uma, nešto što povezuje upotrebu i utiče na sva druga polja.
Sva isprepletena dinamika koja se provlači kroz čitav naš život i čini nas onim što jesmo potiče iz porodičnih sistema.
Ako želimo da stvorimo promenu, nije dovoljno da se fokusiramo na ponašanje ili na emocije, niti da uradimo nešto sa svojim telom; umesto toga, moramo da pogledamo sebe i iz drugačije perspektive.
Sistemski pristup, povezan sa neurolingvističkim programiranjem, pruža još jednu dimenziju u suočavanju sa procesima kojih nismo svesni. Otkrivanje i rešavanje obrazaca kojih nismo svesni u porodičnim odnosima može dovesti do značajne promene u percepciji, ponašanju i postupcima svakog pojedinca.
Uticaj ovih sistemskih, porodičnih konekcija je od velike važnosti i ne bi trebalo da se zanemari.
Jedino što prolazi kroz ove sisteme, kroz sva polja, kroz vanvremensku dimenziju, je emocija.
Jedna od najdubljih potreba ljudi je da negde pripadaju. To nam je u srži, tj.to je ono što povezuje sve listove deteline sa četiri lista. Čežnja da budemo viđeni i prihvaćeni, odnosno da pripadamo, tinja u nama.
Ako se ova čežnja ne zadovolji, uvek ćete biti u potrazi za načinom da ispunite tu prazninu, u potrazi za nečim što će ispuniti vaš osećaj pripadanja. U ovoj potrazi za pripadnošću, kako biste preživeli, stvarate razne strategije ponašanja i suočavanja. Veliki deo ovih strategija je ograničavajući. Osećaj pripadnosti stvara motivaciju, želju za rastom i doprinosom i naravno vernost. Od ogromne je važnosti da budete svesni toga da li vas vernost ograničava ili vas inspiriše i motiviše.
Vernost uspostavlja balans između davanja i uzimanja. Primarna je za dubinu, intenzitet i kvalitet života. Stoga, najveći izazov je biti povezan, ali ne i vezan!
Biti vezan za nešto ili nekoga izaziva osećaj krivice, očekivanja i ograničava lojalnost.
Biti povezan sa nekim ili nečim stvara osećaj slobode.
Uspostavljanje osećanja pripadnosti i toga da smo deo zajednice može izazvati veće promene, ne samo u vama, već i u okruženju u kom delate. Promene se ogledaju u: načinu na koji se ponašate, vašim sposobnostima, uverenjima i vrednostima, identitetu i svakako u vašoj misiji i viziji. Tada život dobija novo značenje.
Pitanje je: „Kako ostati ljudsko biće?“.
Ne možemo preživeti sami. Potrebni su nam drugi ljudi kako bismo mi sami bili ljudi. Ljudsko biće je ljudsko biće samo kroz drugo ljudsko biće. Stoga, stvarajte zdrave odnose i uvek imajte sistemsku svest.
Zemlja nam je data, ali mi sami stvaramo svet!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*