Skaliranje koučinga kroz sistemsko razmišljanje

Naš rad u Tandem Coaching Academy pružio nam je put učenja za Coaching Human Sistems, jer znamo da koučing sa timovima i organizacijama može biti nezgodan posao. U ovom članku je predstavljeno sedam koncepata koje podučavamo u vezi sa skaliranjem osnovnih kompetencija ICF-a za klijente sa više osoba i korišćenjem sistemskog razmišljanja kao temeljne veštine prilikom koučinga sa timovima i organizacijama.

  1. Skaliranje ugovora o koučingu. Kada radimo sa organizacionim timom, ugovor u koučingu je na više nivoa. Prvi je timski sporazum, gde tim određuje kako će raditi zajedno. Drugi je ugovor kouča sa sistemom tima u vezi sa interakcijom sa koučem i ishodima koje žele da postignu. Takođe je neophodno prepoznati da, iako možda imate odnose sa pojedincima, vaš klijent je sam tim, a ne ovi pojedinci.
  2. Skaliranje izgradnje poverenja i sigurnosti. Kouč mora da pomognw članovima tima da izgrade poverenje u timu, tako da mogu sigurno da govore, ne slažu se i dozvoljavaju izazovima da izbiju na površinu. Neophodno je razviti poverenje kod svakog člana tima i tima kao celine, tako da se tim oseća sigurno dok radi sa koučem na promenama i poboljšanjima.
  3. Skaliranje prisutnosti koučinga. Timovi su kompleksni sistemi, pa je neophodno razmišljati dalje od jednostavnih uzročno-posledičnih radnji poput „Ja radim nešto, a uzrokujem da se dogodi nešto drugo“, kada radite sa njima. Sistemi imaju više uzročno-posledičnih aktivnosti koje se uvek dešavaju i utiču jedna na drugu. Dakle, ne možemo da razmišljamo o pojedinačnom uzročno-posledičnom delovanju izolovano. Moramo da razumemo da se stvari dešavaju kada povlačimo različite poluge i imaju niz uticaja, od zanemarljivog do ekstremnog. Jedna poluga nikada ne utiče na jedan željeni ishod, a efekti su često nepredvidivi. Ovaj sistem poluga je razlog zašto odluke donete u jednom delu organizacije mogu imati značajne posledice u drugim delovima organizacije kada ne postoji očigledna veza.
  4. Skaliranje aktivnog slušanja. Budući da je tim kompleksni sistem, svaka komunikacija ima značenje za pojedinca i grupu. Jedan član će često izraziti ono što misli ili oseća kako bi pronašao isti osećaj u timu. Kouč može da doprinese ovom procesu razmišljanjem o onome što se pojavljuje u razgovorima i prevođenjem neverbalnih komunikacija u reči. Verbalizacija onoga što kouč vidi, oseća i primećuje daje timu svest o novim informacijama sa kojima treba raditi.
  5. Skaliranje koje izaziva svest. Umesto da budete upleteni u probleme i rešenja, fokusirajte se na timske interakcije koje koče ili omogućavaju efikasnost i performanse. Održavajte sistemsku fokusiranost tako što ćete vratiti ono što se dešava sa jednim pojedincem u grupu koristeći fraze poput: „Šta vi ostali mislite o ovome?“ ili „Koja bi bila još jedna perspektiva?“
  6. Skaliranje omogućavanja lakšeg razvoja klijenta. Koučevi mogu često da promovišu rast tima korišćenjem procena. Cilj procene nije da kouč oceni da li je tim zadovoljavajući ili nezadovoljavajući. Umesto toga, to je način da tim generiše nove uvide o sebi. Tim mora sam da napravi svoje procene. Kouč takođe može da pruži povratne informacije na osnovu onoga što primeti u interakcijama i na osnovu svojih zapažanja, ukoliko tim to želi. Perspektiva ovog kouča ne bi trebalo da zameni pogled tima na sebe. Štaviše, to bi trebalo da bude samo način da otkriju nove informacije i pruže povratne informacije o percepciji tima sa spoljašnje strane. Kouč ne sme da postavlja prioritete ili bira šta će tim promeniti ili poboljšati na osnovu svoje procene. Važnije je da tim odluči na šta bi želeo da se usredsredi, jer se tako stvaraju održive promene. 
    Takođe volimo da koristimo profile timova zasnovane na ProfileXT jer ovo pruža i pojedinačne i timske podatke za rad. Profil tima daje uvid u pojedinačne stilove razmišljanja i karakteristike ponašanja. Takođe postavlja važna pitanja o tome kako se ove individualne karakteristike uklapaju u kompleksni sistem tima sa svojim profilima kolektivnog razmišljanja i ponašanja. ProfileXT timski profil koristimo kroz vreme kako bismo pomogli da se otkriju potencijalna poboljšanja, dizajniranje akcija i izgradnja odgovornosti. S vremena na vreme, tim pregleda rezultate akcije, odlučuje koje nove korake treba preduzeti i ponavlja postupak.
  7. Koučing sa perspektivom sistema. Da bi radio iz sistemske perspektive, kouč mora da napravi korak unazad kako bi identifikovao sve predstavljene sisteme. Ova perspektiva će otkriti mnoštvo sistema i ugrađenih sistema kao što su tim, organizacije oko tima i drugi timovi. Ova tačka gledišta pomaže kouču da utvrdi da li se događaji dešavaju nezavisno jedni od drugih, ili ih pokreće nešto u drugom delu sistema, ili je pak to sistemsko pitanje koje je deo kulture i kako funkcioniše veća organizacija. Bez ovakvog stava, kouč bi mogao da pokuša da reši probleme u timu sa slabim rezultatima, jer se koren problema nalazi izvan tima.

Kada je u pitanju pomaganje organizaciji da sarađuje, komunicira i dizajnira procese, sistemska perspektiva će takođe pomoći kouču da vidi druge ugrađene sisteme u timu i organizaciji. Neki standardni ugrađeni sistemi su krugovi prijatelja, grupisanja zasnovana na ulogama, zaposleni sa punim radnim vremenom, ugovorno osoblje, zastareli članovi tima, novi članovi tima itd. Na primer, dva člana tima su dobri prijatelji i razgovaraju o poslu van tima. Kada tim sarađuje, prijatelji su već unapred odredili svoj stav po tom pitanju i predstavili ih kao jedinstveni front, pri čemu su narušili sposobnost tima da se razilazi i spaja ideje. Budući da su unapred odredili svoju poziciju, prijatelji možda nisu toliko otvoreni za nove ideje ili nadogradnju na nove perspektive.

Sve u svemu, iako koučing sa timovima i organizacijama može biti nezgodno, uključivanjem sistemskog razmišljanja i nekih prilagođavanja za skaliranje osnovnih kompetencija u višečlane sisteme, uspećete da prevaziđete prve prepreke.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*