Agile

Održiva promena

Za agilnog kouča, jedna od najvažnijih stvari o kojima treba razmišljati je: „Šta će se dogoditi kada više ne budem ovde?“ Od prvog dana, od prvog dana, trebalo bi da imate na umu svoj plan […]

Koučing

Negovanje učenja i rasta

Kompetencija 8: Olakšava razvoj klijenta nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u Delu D: Negovanje učenja i rasta. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Sarađuje sa klijentom kako bi transformisali učenje i uvid u akciju. Promoviše autonomiju […]

Koučing

Svest o napredovanju

Kompetencija 7: Pobuđuje svest nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u delu C: Efikasno komunicira. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Olakšava uvid i učenje klijenta korišćenjem alata i tehnika kao što su moćno ispitivanje, ćutanje, metafora […]

Koučing

Pobuđuje svest

Kompetencija 7: Pobuđuje svest nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u delu C: Efikasno komunicira. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Olakšava uvid i učenje klijenta korišćenjem alata i tehnika kao što su moćno ispitivanje, ćutanje, metafora […]

Koučing

15. Održava prisustvo

U ovom članku ćemo detaljnije proučiti kompetenciju 5: Održavanje prisustva. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Potpuno je svestan i prisutan sa klijentom, koristeći stil koji je otvoren, fleksibilan, utemeljen i samopouzdan.“ Prva dva koja pokazuju […]