Razumevanje, poštovanje i priznanje

U ovom članku ćemo detaljnije proučiti kompetenciju 4: Neguje poverenje i sigurnost. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Udruživanje sa klijentom radi stvaranja sigurnog okruženja, punog podrške, koje omogućava klijentu da slobodno deli. Održava odnos uzajamnog poštovanja i poverenja. „Prva tri pokazatelja da je kouč kompetentan za negovanje poverenja i sigurnosti su:

1. Trudi se da razume klijenta u njegovom kontekstu, što može da podrazumeva njegov identitet, okruženje, iskustva, vrednosti i uverenja

2. Pokazuje poštovanje identiteta, percepcije, stila i jezika klijenta i prilagođava način koučinga klijentu

3. Priznaje i poštuje klijentove jedinstvene talente, uvide i rad u procesu koučinga

Ova tri pokazatelja fokusiraju se na posmatranje i prihvatanje klijenta onakvim kakav je zaista i gde se on nalazi u ovom trenutku. Jedan od razloga zašto koučevi teže da se usmere na određenu oblast je taj što je lakše raditi sa klijentima kada razumete njihov svet, kako je biti u tom svetu i izazove sa kojima se suočavaju. Pa ipak, nećemo uvek imati kontekst da u potpunosti razumemo svet svog klijenta. U ovim trenucima moramo da se oslonimo na svoju empatiju dok slušamo klijenta i sagledavamo stvari iza priče, da bismo osetili kako bi morao da izgleda život sa tim jedinstvenim izazovima u njihovom okruženju. Teret kouča je da preduzme korake neophodne za sticanje bilo kog konteksta koji je potreban da bi sa dovoljno saosećanja upoznao klijenta u svom svetu, umesto da odbaci njegove perspektive, jer su one u velikoj meri različite od koučevog dosadašnjeg iskustva. Na primer, ja sam rođena Amerikanka, bela Amerikanka, koja govori engleski jezik. Oduvek sam živela u SAD-u i imam određene privilegije zbog svog porekla, pa mi se prirodno dešava da pretpostavim da su svi imali isto iskustvo. Realnost je takva da moje iskustvo Amerike nije isto iskustvo drugih koji su imali mikroagresije, diskriminaciju i drugu rasnu nepravdu. Kao kouč koji radi sa velikim brojem ljudi, moja je odgovornost da se edukujem o kontekstu kako moji klijenti doživljavaju svakodnevni život kao nebeli Amerikanac ili migrant u Americi. Moram biti otvorena da razumem njihov svet, poštujem njihova gledišta i poštujem kontekst u kojem oni doživljavaju život. Ukratko, moram ostati radoznala. Radoznalost mi pomaže da shvatim napredak koji klijent postiže i hrabrost potrebnu za donošenje određenih odluka i promena. Radoznalost mi omogućava da se empatija koju osećam ne pretvoriti u simpatiju, jer simpatija pretpostavlja da je klijent nekako slomljen. Ako to ne mogu da učinim, neću moći da razvijem poverenje i sigurnost u odnosu jer neću moći da obezbedim da se klijent oseća kao da ga vidim, čujem, razumem, prihvatam i podržavam. Radoznalost mi takođe daje mogućnost da istinski proslavim uspeh u partnerstvu sa klijentom. Kako da budemo u sigurnom odnosu, ako moj klijent ne može biti siguran da ću na izražavanje njihove istine odgovoriti bez osuđivanja i potruditi se da u potpunosti razumem? Slušanje i korišćenje jezika našeg klijenta je važan deo sagledanja na klijenta u celini i pružanja poštovanja u njegovom svetu. Umesto da očekujem da se on prilagodi meni, moram da naučim da se ja prilagođavam njemu. Da bih stvorila siguran prostor, moram da se preselim u njegov svet, a ne da očekujem da se on preseli u moj. Istinski odnos može da se stvori samo istinskim prihvatanjem.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*