HR

Razvoj koučing kulture

Na advokate se generalno gleda kao na inteligentne, ambiciozne, talentovane ljude i ljude sa argumentima – kada zamišljamo uspešnog advokata, mislimo na asertivnu, nezavisnu osobu često upotpunjenu zdravim egom. To su ljudi ogromne odgovornosti i […]