Demonstracija etičke prakse

ICF je nedavno izdao i ažurirao model kompetencija koji će stupiti na snagu za aplikacije za koučing sertifikaciju početkom 2021.godine. U novom modelu, neke kompetencije su ponovo prekomponovane i jezik razjašnjen. Ono što je predstavljalo 14 kompetencija sada je sažeto u osam jako dobrih pojašnjenja o tome šta znači biti kompetentan kouč.

Novi model počinje sa osnovama: etika i način razmišljanja u koučingu

Fokus etike prelazi sa ne kršenja same etike na opisivanje kako trener može pokazati etičku praksu. Dodaci uključuju: Pokazivanje ličnog integriteta i iskrenosti u interakcijama. Biti osetljiv na identitet klijenta, njegovo okruženje, iskustva, vrednosti i uverenja. Korišćenje prikladnog jezika kojim ukazujemo poštovanje. Održavanje poverljvosti. Ovi podaci se šire sa klijenta na sponzore i relevantne zainteresovane strane.

Ranije je bila odgovornost jednog kouča da iskaže razliku između koučinga, konsaltinga, psihoterapije i ostalih koučing profesija. Sad, po novom modelu kouč je odgovoran za održavanje razlike i upućivanje klijenata ka drugim profesionalcima na podršku, prema potrebi.

I dalje je uključeno poštovanje ICF-ovog etičkog kodeksa sa novim dodatnim zahtevom za poštovanje suštinskih vrednosti.

Ovo gledište o etici postavlja visoku granicu i jasnu razliku između načina na koji su koučevi sa ICF akreditacijama odgovorni za odnos sa klijentima. Takođe postavlja jasna očekivanja za klijente o tome šta mogu da očekuju od jednog kouča sa ICF akreditacijom.

Sledeći put: Koučing mindset

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*