Korporativni trening modernog doba

Život se menja, pa tako i mi, učeći nešto novo i rastući. Značajni izazovi koje predstavlja globalna pandemija gurnuli su biznis da velikom brzinom preispita svoje poslovne pristupe. Kompanije se suočavaju sa novim rizicima, uključujući i one koji potiču iz problema produktivnosti. Naše iskustvo, i kao klijenta i kao profesionalca, takođe se promenilo, što je stvorilo nova ponašanja i očekivanja. Organizacija radnog mesta promenila je paradigmu, uporedo sa radikalnim promenama u načinu života kakav smo poznavali.

Svi ovi faktori pokrenuli su promene u poslovnim trendovima i HR procesima, tako da se svi moraju brzo prilagoditi novim složenim načinima rada, uglavnom iz svojih domova. Našli smo se u potpuno novom okruženju.

U istraživanju i razvoju vidimo ključni pokretač koji definiše trendove za 2021. i nekoliko godina nakon toga: digitalnu transformaciju.

Pogledajmo razvoj koji se očekuje u kratkom roku.

Transformacija i digitalni razvoj

Ograničenja komunikacije licem u lice su nam ponudila izbor: mogli smo prihvatiti učenje na daljinu ili da ostavimo učenje na čekanju. PWC Akademija je odlučila da nastavi da radi. Tokom nekoliko dana, poslovni model Akademije pretrpeo je digitalnu transformaciju, postavši inovativni think tank. Obuka je prebačena iz uživo u online format pomoću digitalnih alata.

  1. Tržište daljinske obuke raste: mnoge kompanije razmatraju inovativna rešenja za istraživanje i razvoj, dobavljači su poboljšali svoja postojeća rešenja (ili nude nova rešenja) za onlajn časove i daljinsku interakciju između nastavnika i učenika putem Google-a, ZOOM-a, Microsoft timova, WebEx-a.
  2. Sistemi za upravljanje učenjem (LMS) se poboljšavaju: pojavljuju se nove funkcionalnosti, pokrenut je niz novih uzbudljivih projekata procene učinka na daljinu. Prema podacima HolonIQ-a, nivo ulaganja u EdTech dostigao je rekord tokom 2020. godine, pri čemu se očekuje da će globalno tržište EdTech-a porasti na 10 triliona dolara što je, između ostalog, podstaknuto sve većom potražnjom za rešenjima za digitalno učenje.
  3. Korporativni univerziteti rastu, ponoseći se novim iskustvom i kompetencijama na webinarima i online obukama, razvijajući kurseve daljinskog učenja i metodologije online kurseva. Sada je jasno da korporacijskom učenju treba odgovarajuća infrastruktura da bi bilo efikasno.

Učenje na daljinu je najveći trend u profesionalnom obrazovanju.

Preusmeravanje profila učenika

Profil učenika u digitalnom svetu može se okarakterisati sa tri reči: nestrpljiv, lako ometan, pod pritiskom.

•           Nestrpljiv: većina učenika neće gledati video zapise duže od 4 minuta tokom kurseva obuke.

•           Lako ometan: zaposleni se okreću svojim telefonima, u proseku, devet puta na sat i ometaju ih svakih pet minuta.

•           Pod pritiskom: imaju samo 1% radne nedelje da se usredsrede na učenje i razvoj.

Dobra vest je, zaposleni želi da uče i da se razvijaju.

Ključno pitanje na koje treba odgovoriti: koji format obuke će biti najpristupačniji?

Kratki formati učenja postaju sve popularniji. Biti brz učenik je važna veština (i danas i dalje). Stoga se i dalje razvijaju kratki formati učenja. Veštine su važne, ali je važan i način razmišljanja cele organizacije. L&D timovi moraju da nauče kako da rade sa tim načinima razmišljanja i stvore ih. Nedavno je postojala značajna potražnja za kratkim specijalističkim kursevima. Fleksibilno, prilagođeno učenje po meri je najnoviji trend.

Korporativni trening postaje sve personalizovaniji. Gotovi osnovni kursevi zamenjuju se personalizovanim proizvodima razvijenim kako bi se udovoljilo potrebama poslodavca i željama zaposlenog. Ljudi će trošiti manje vremena tražeći informacije jer će sistem samostalno utvrditi šta treba naučiti i kako integrisati nova znanja / veštine u radni proces.

Hibridne kancelarije i kombinovani formati rada postaju nova norma. Ovde i sada potrebna su znanja i veštine, a sposobnost da se odmah testira i primeni ono što je upravo naučeno se već podrazumeva.

Ovo prelazi u nove pristupe razvoju materijala za učenje i metodologije. Pored promena alata i tehnika koje nude programi za učenje, menjaće se i načini merenja efikasnosti učenja.

Šta pokreće angažovanje?

  • Mikroučenje i situaciono učenje

Pomaže da se precizno utvrdi kada i gde razvijati veštine u skladu sa poslovnim potrebama

  • Inovacije u učenju

Nove metode (gamifikacija, animacija) ne samo da pružaju motivaciju za učenje već i poboljšavaju iskustvo učenja kako bi se ispunila očekivanja zaposlenih

  • Rad jedan-na-jedan

Rad i savetovanje sa svakim studentom tokom učenja. Podrška mentora koja pokreće emocionalni odgovor i motiviše za buduće učenje

  • Digitalna pismenost

Autonomni život digitalnog sveta raste: IoT, samoorganizujuće mreže stvaraju novu stvarnost, postaju uobičajeni atribut i posla i života, pružaju nove mogućnosti za sticanje znanja, stvaranje i razvoj posla

  • Nove korporativne teme za učenje

Pružanje prilagođenih mogućnosti istraživanja i razvoja osoblju doprinosi kontinuiranom rastu kvaliteta talenata. Bliska saradnja sa šefovima odeljenja i mendažerima projekata u organizacijama pomaže da se otkrije koji je interni pristup L&D pogodan za talenat organizacije.

Brojni programi i područja su sada dostupni za podršku novom operativnom modelu i održavanje produktivnosti tokom rada na daljinu. Fokus se preusmerio ka razvoju soft i digital skills talenata.

Digital skills Rasprostranjene veštine upravljanja timom, učenje alata za saradnju na daljinu

Soft skills  Kursevi koji se fokusiraju na upravljanje stresom, upravljanje ličnom produktivnošću u radu na daljinu, blagostanje i mentalno zdravlje

Učinkovita saradnja u hibridnom okruženju ostaće još dugo aktuelna tema.

Ograničenja zaključavanja podstakla su inovacije i nova rešenja: trening soft skills (pregovaranje, interne korporativne veštine komunikacije, itd.) Uspešno se prebacio sa uživo na online. Iskustvo Akademije u izvođenju online nastave pokazuje da su, kada se pravilno urade, interaktivnost i uključenost učenika ravnopravni sa oflajn obukom u učionici.

Doživotno usavršavanje

Prema Svetskom ekonomskom forumu, 50% zaposlenih moraće da se prekvalifikuje do 2025. godine.

U kompaniji PwC, 77% od 22 hiljade ispitanih ljudi reklo je da želi da se razvija i usavršava u svojoj profesiji, da stiče nova znanja i veštine kako bi poboljšalo svoju konkurentsku poziciju na tržištu rada (prema studiji PwC Talenttrends 2020).

Da bi posao ostao konkurentan u godinama koje dolaze, njegovi ljudi se moraju prilagoditi učenju i razvoju u novom okruženju, prihvatajući pristup doživotnog učenja. Čak i najrevolucionarniji startup ne bi mogao preživeti bez stalnog prilagođavanja novim industrijskim trendovima i inovacijama. Ovo će povećati potražnju za korporativnim učenjem, jer je presudno zadržati zajedničko polje saradnje za zaposlene, održati i poboljšati njihove kompetencije, biti spreman za nove izazove.

Ljude treba podsticati da traže nove načine za poboljšanje svojih veština, bilo pohađanjem onlajn kurseva, igranja, uspostavljanjem tima istomišljenika i timskim događajima. Ovo će pomoći ljudima da postanu proaktivniji po pitanju učenja.

Fleksibilno i prilagodljivo učenje na daljinu pomaže u rešavanju jaza u znanju između zaposlenih.

Zaključak

Prošla godina pokazala je da su ljudi, njihova bezbednost i blagostanje u osnovi svih promena. Naučili smo da sve radimo na daljinu, od rada i komunikacije do učenja.

Učenje online postaje važan deo obuke radne snage, a korporativno učenje koje se bavi poslovnim potrebama moćan je alat koji preduzeće može iskoristiti da poboljša svoju konkurentsku prednost.

Priče o uspehu za 2020. godinu nadahnjuju nas da razvijemo svoju sposobnost (i volju!) da iznova i iznova učimo, prilagođavamo i primenimo svoje znanje i iskustvo u svetu koji se neprekidno menja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*