Otelotvorenje koučing mindset-a – Priprema i pomoć

ICF definiše otelotvorenje koučing mindset-a kao razvijanje i održavanje mindset-a koji je otvoren, radoznao, fleksibilan i fokusiran na klijenta.

U prošlom izdanju smo govorili o osnovi otelotvorenja stavki koučing mindset-a kada je u pitanju samosvest i intuicija. U današnjem članku ćemo pokriti:

7. Mentalne i emocionalne pripreme za sesije
8. Traženje pomoći od spoljašnjih izvora kada je to potrebno

Da bi kouč bio potpuno prisutan u koučing sesiji, on mora biti mentalno i emocionalno pripremljen. ICF ne izdaje posebnu metodu za pripremu, ali očekuje od kouča da uradi sve što je potrebno kako bi se uverio da može da bude od koristi klijentu. Neki koučevi izdvoje par minuta za meditaciju ili da raščiste misli pre svakog razgovora kako bi mogli da se fokusiraju na rad sa klijentom. Još jedan od mogućih načina za pripremu jeste da se prodje kroz klijentove prethodne beleške pre sesije i da se priseti klijentovih ciljeva i procesa. Razmislite o tome koje načine rada sa klijentom bi trebalo doraditi kako bi se poboljšali sporazumevanje i angažovanje u koučingu. Jedan od načina da se pripremite za sesiju je takođe da radite sa koučem koji je supervizor. CoachSuperVision je vežba refleksije u kojoj kouč donosi slučajeve svojih klijenata (poverljivo) na superviziju sesija, nakon čega treba da razmisli o tome kakav je kouč svojim klijentima. Supevizija može koučevima da da uvid u to kako rade sa klijentom i šta bi mogli da promene kako bi bili efektniji. Supevizor pomaže kouču da sagleda svoj odnos sa klijentom, svoje intervencije sa klijentom i njihove lične mentalne i emotivne odgovore na rad sa klijentom. Koriste perspektivu celog sistema kako bi pomogli kouču da stekne svest o tome kako bi mogli da poboljšaju svoj rad konkretno sa tim klijentom, ali i sa ostalima. Tokom supervizije, kouč često otkrije da se stvari za koje se čini da su pošle po zlu vraćaju u jaz o koučing sporazumu sa klijentom.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*