Sluša aktivno: Razaznaje trendove i obrasce klijenata

Kompetencija 6: Sluša aktivno nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u delu C: Efikasno komunicira. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Fokusira se na ono što klijent govori, ali i na ono što ne govori da bi u potpunosti razumeo šta pokušava da mu prenese i kako bi podržao njegovo samoizražavanje. Oznake koje su međusobno najuže povezane u ovoj kompetenciji su 1 i 6, na koje ću se i osvrnuti u ovom članku.

1. Razmatra klijentov kontekst, identitet, okruženje, iskustva, vrednosti i uverenja, kako bi mogao bolje da razume ono što klijent pokušava da mu prenese

6. Primećuje trendove u ponašanju i osećanjima klijenta tokom sesija kako bi mogao da raspozna neke teme i obrasce.

Ove kompetencije aktivnog slušanja ističu da kouč mora u potpunosti da se angažuje sa klijentom i kako vreme protiče počeće da razume kako klijent razmišlja, reaguje, ponaša se i priča. Ovde takođe postoji aspekt razumevanja njihovih uverenja, vrednosti i životnih iskustava koji doprinose tome kako oni doživljavaju svoj svet. Da bismo to uradili, moramo da napravimo širok prikaz klijenta. Ne samo kako se  klijent postavio u ovoj određenoj sesiji, već i kakav je inače. To nam omogućava da uočimo obrasce u njegovom ponašanju i osećanjima tokom angažovanja. Kada duže vreme radite sa klijentom, počinjete da shvatate njegovu priču i to kako su postali ono što su danas. Tada takođe možete početi da identifikujete obrasce koji nastaju tamo gde su trenutne reakcije i obrasci razmišljanja povezani sa stvarima o kojima je ranije bilo reči. Često imam klijente koji tokom našeg podučavanja utvrde da neka njihova uverenja, ponašanja i obrasci razmišljanja potiču iz načina na koji je njihova porodica bila poreklom iz tih stvari. Ako su roditelji bili neskloni riziku, dete često prati ovakvo ponašanje i kao odrasla osoba se plaši donošenja odluka. Ako je njihova porodica imala određene poglede na novac, sukobe itd., dete uglavnom i samo prihvati ovakve poglede. Ili, ako su roditelji dete na neki način označili kao „najbolje“, „tatina dobra devojčica“, „trapava i smotana“, „razočaranje“ itd. dete ovo uverenje ima u glavi i tokom odraslog doba i te etikete i stavovi nastavljaju da utiču na način na koji oni vide sebe i svoje mesto u svetu. Možda ove informacije čak isplivaju na površinu tokom koučing sesije. Kouč sada ima neke informacije o tome kako klijent ponekad ima obrasce razmišljanja i uverenja koja nisu od najveće pomoći i koja potiču iz porekla porodice. U budućnosti, ako se klijent zaglavi u uverenju o sebi ili o tome kako da krene napred, kouč može da se povuče i identifikuje ovo kao isti obrazac koji je nastao kada je porodična priča prethodno bila uključena. Zatim može da postavi neka pitanja koja mogu pomoći klijentu da istraži da li je ponovo zaglavljen. Kada se jednom utvrdi poreklo verovanja, klijent tada može da donese odluku ako želi da i dalje drži ova uverenja kao odrasla osoba ili ako želi da formuliše nova verovanja koja su zapravo korisnija.

Druga česta pojava je kada klijent ima neko prethodno životno iskustvo koje utiče na njegova trenutna životna iskustva. Recimo da je klijent radio u kompaniji koju je vodio lider koji ima potrebu za mikromenadžmentom, pa je bilo neophodno da on odobri sve što su rade, i često je loše reagovao kad stvari nisu bile savršene. Kada ovakav klijent pređe u neku novu kompaniju, trauma iz prethodne kompanije može imati neki uticaj na to kako će doživeti svoje novo okruženje. Može da se desi da se klijent zaglavi i doživljava izazove sa samopouzdanjem, hrabrošću, transparentnošću i inicijativom da nešto učini. Kouč tada može da odstupi i seti se kako je klijent doživaljavao svoj posao u prethodnoj kompaniji, i da se zapita o tome kako klijent pripisuje kulturu prethodne kompanije novoj kompaniji, iako ne postoji neki konkretan dokaz da je ovo slučaj. Možda postoje neke stvari koje klijent treba da ostavi iza sebe da bi hrabro zakoračio u svoju novu ulogu u novoj kompaniji. Poznajući svog klijenta, možemo imati širu sliku koja nam omogućava da razmišljamo o konekciji događaja iz prošlosti sa trenutnim razmišljanjem i onim što koči klijenta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*