Sluša aktivno: Slušanje dalje od reči

Kompetencija 6: Aktivno sluša, nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u delu C: Efikasno komunicira. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Fokusira se na ono što klijent jeste, a ne na ono što kaže, da bi u potpunosti razumeo šta mu se poručuje u okviru klijentovog sistema i kako bi mogao da podrži njegovo samoizražavanje. Pokazatelji koji su usko povezani u ovoj kompetenciji su pokazatelji 2 do 5 i njima ću se pozabaviti u ovom članku.

2. Odražava ili rezimira ono što mu je klijent saopštio kako bi bio siguran da je dovoljno jasno razumeo

3. Ume da prepozna kada postoji nešto više od onoga što mu klijent saopštava, i pita za to

4. Primećuje, prepoznaje i istražuje klijentove emocije, promene u energiji, neverbalne znakove ili druga ponašanja

5. Integriše klijentove reči, ton glasa i govor tela kako bi mogao da utvrdi potpuno značenje onoga što klijent pokušava da mu saopšti

Poenta koučing veština jeste da treba da budete odličan slušalac i komunikator. Poenta je u stvaranju atmosfere u kojoj se klijent oseća kao da obraćate pažnju na njega i da ga slušate, tako da mu nije neprijatno da bude ranjiv i da razmišlja. Empatija takođe igra važnu ulogu u našoj sposobnosti da razumemo perspektivu klijenta i jako je važna za izgradnju poverenja. Kada shvatimo kako naš klijent možda razmišlja i kako se oseća, stičemo perspektivu koja nam pomaže da stvorimo neka snažna zapažanja koja klijentu mogu otvoriti novo učenje. Kompetencija slušanja u koučingu se ne odnosi samo na sluh, već se radi o komunikaciji na načine na koje to može samo neko ko je u skladu sa onim što druga osoba govori. Radi se o tome da čujemo dalje od reči i slušamo celu osobu i celinu onoga što oni komuniciraju. Kada to učinimo, čućemo klijenta kako govori stvari za koje ne zna da govori i može im to reprodukovati u svoju korist. Razmišljanje i rezimiranje ne znači da samo ponavljate sve što ste upravo čuli. To ne stvara novu svest za klijenta sa kojim može da radi. Refleksije i sažeci grade se na osnovu onoga što čujete dalje od reči. To bi trebalo da budu kratka razmišljanja sa znatiželjnim pitanjima zbog kojih klijent razmišlja dalje od onoga o čemu je do sada razmišljao. Da bismo to dobro uradili, moramo da razumemo celinu kako klijenti komuniciraju. Da bismo bili dobar slušalac, moramo shvatiti da se većina komunikacije ne pruža stvarnim izgovorenim rečima. Komunikacija se postiže tonom, brzinom govora, govorom tela, jačinom zvuka, energijom itd. Od velike je moći ako kouč ume da uradi nešto više od toga da samo u tišini posmatra klijenta u ovome. Priznavanjem onoga što vidimo, čujemo i osećamo u klijentovoj komunikaciji, a zatim pomažemo klijentu da to istraži, može dovesti klijenta do novih nivoa svesti i promeniti način razmišljanja. Integrišući jezik klijenta u način na koji komuniciramo, oboje možemo da mu damo nove uvide i izgradimo odnos koji im pomaže da se u potpunosti izraze bez prepreka. Usklađivanje klijentove energije i govora tela, korišćenje klijentovih reči prilikom postavljanja pitanja i provlačenje njegovih metafora kako bismo istražili dublje te podsvesne misli, sve su to moćni načini da pokažemo da aktivno slušamo i stvorimo kod klijenta tu svest koja mu je potrebna da postigne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*