Zajedničko stvaranje odnosa

Nakon objavljivanja osnovnog modela kompetencija, ICF je zauzeo prošireni pristup kompetencijama u zajedničkom stvaranju odnosa treniranja sa klijentom. U novom modelu, odeljak B fokusira se na tri kompetencije potrebne za pravilno zajedničko stvaranje odnosa sa klijentom:

3.Uspostavlja i održava sporazume
4.Neguje poverenje i sigurnost
5.Održava prisustvo
U par narednih članaka ćemo posebno pokriti ove kompetencije.

ICF definiše kompetenciju „uspostavlja i održava sporazume“ kao udruživanje sa klijentom i relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se stvorili jasni sporazumi o odnosu koučinga, procesima, planovima i ciljevima. Kompetencija se dalje proširuje tako da uključuje uspostavljanje dogovora za celokupni koučing angažman, kao i one za pojedinačnu koučing sesiju.

Ovaj fokus na odnos koučinga je bio preko potreban i ohrabrena sam da primetim da se ICF kreće u ovom pravcu kao sveukupni fokus koučing kompetencije. Moje iskustvo je bilo da se škole koučinga nisu na odgovarajući način fokusirale na celokupan odnos sa klijentom, uključujući uspostavljanje i zatvaranje odnosa. U svom iskustvu kao klijent sam primetila da se kada započnem odnos sa novim koučem često iznenadim kada otkrijem da kouč ne započinje  zajedničkim stvaranjem odnosa sa mnom. Škole su se fokusirale na stvaranje koučing sporazuma na koučing sesiji, što je izuzetno važno, ali često nisu uspevale da pripreme koučeve da se u velikoj meri povežu sa klijentom tako što će prilagoditi očekivanja, razumeti koučing, postavljati ciljeve i upravljati njima i beležiti napredak.

Razvila sam model koji bi mi pomogao u koučingu i nazvala ga STORMMES. Ovaj model pomaže kouču da uspostavi snažan odnos sa klijentom na početku saradnje i pruži im mogućnost da zakazuju redovne razgovore na kojima bi razgovarali o napretku i prilagođavali sbeobuhvatne ciljeve. STORMMES © je akronim koji označava sledeće konverzacije koje bi kouč i klijent trebalo da imaju kada rade na zajedničkom stvaranju odnosa.

Kao i kod korišćenja bilo kog modela, o njima se možda neće razgovarati baš u navedenom redosledu. Koučevi bi uvek trebalo da na prvo mesto stavljaju potrebe klijenata, a ne da se čvrsto drže uspostavljenog modela.

  • S – Subject (Predmet) – sveobuhvatni fokus koučing angažmana
  • T – Timeframes (Vremenski okviri) – dužina trajanja angažmana, provere napretka, dužina trajanja sesije, regularnost
  • O – Outcomes (Ishodi) – željeni ishodi koučing angažmana – ciljevi
  • R – Roles (Uloge) – edukacija o tome šta se može očekivati u procesu koučinga, poverljivost, etika, odgovornost za promenu, uloga kouča, uloga klijenta, priprema za sesije, razmišljanje nakon sesija, rad između sesija, kako da angažman bude što efektivniji, potrebe klijenta, potrebe kouča, zakonski uslovi, završetak angažmana itd.
  • M – Measures (Mere) – kako će kouč i klijent znati da je cilj ispunjen, prekretnice
  • M – Motivation (Motivacija) – zašto su ciljevi važni i kakvu će oni vrednost doneti životu klijenta, zašto klijent oseća potrebu za koučingom u ovom periodu svog života,  šta će se desiti ako klijent ne napravi neke promene
  • E – Environment (Okruženje) – koji sistemski faktori povećavanju, a koji smanjuju klijentu šanse za uspeh, ko su zainteresovane strane koje bi mogle da utiču na napredak
  • S – Start (Početak) – prioritet ciljeva, na šta klijent želi prvo da se fokusira, kako klijent želi da započne koučing

Ovaj model može biti koristan okvir koji vam pomaže da vaš rad sa klijentom vodi ka uspehu. Podstičem vas da koristite ovaj model i da ga prilagodite kako biste razvili još jači metod zajedničkog stvaranja vaših koučing angažmana.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*