Online izdanje

Moderni produkt menadžment

Od ranih početaka u 1930-im, kroz posleratne godine, pa sve do kasnih 1990-ih, produkt menadžment je bio dug i spor proces. Čak i sa razvitkom tehnologije kao grane industrije, u to vreme, proces se nije […]

Online izdanje

Koreni produkt menadžmenta

U modernom poslovnom okruženju postalo je uobičajeno da pričamo o brendu menadžmentu i marketingu, a od relativno skoro, sve češće se čuje i izraz menadžment proizvoda (Product Management) u tom miksu. Iako srodne, ove 3 […]